På trods af et år med modgang står dansk industri stærkt i den grønne dagsorden

Coronakrisen har givet dansk økonomi en mavepuster. Men samtidig har den været en øjenåbner for, hvorledes dansk industri og eksport kan komme styrket ud på den anden side. Grøn teknologi og grøn omstilling er midlet – men det kræver politisk opbakning.

Usikkerheden om coronakrisen hænger som en tung skygge over dansk økonomi og danske virksomheder. I den situation er det vigtigt, at vi som samfund virkelig prioriterer pengene klogt med henblik på at håndtere krisen og sikre en langsigtet grøn genstart af Danmark«. Det sagde administrerende direktør i Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen, i forbindelse med, at regeringen for nylig annoncerede etableringen af en coronapulje på 9,2 mia. kr. I Dansk Industri mener man altså, det er en klog beslutning, at regeringen understøtter, at Danmark både bedst muligt og hurtigst muligt kommer gennem krisen.

Midlet er en økonomisk håndsrækning, og målet er at sikre en langsigtet, grøn genstart af landet. Men man kan med rette spørge om, hvilken forbindelse, der er mellem coronakrisen, og hvordan den skal sikre, at vi når regeringens ambitiøse mål om en reduktion af CO2 udslippet på 70 pct. i 2030. Koblingen er imidlertid ikke så fjern endda. Da nedlukningen af ikke bare Danmark, men verdenssamfundet var maksimal, dokumenterede satellitfotos således, hvorledes luftforureningen var i aftagende over blandt andet de mest industritunge regioner i Kina.

Coronakrisen var en øjenåbner

Flere andre steder i verden var tendensen den samme, hvilket fik både politikere, NGO’er og ganske almindelige borgere til at komme med udsagn om, at det måske er på tide at give miljøet en chance. Samtidig har vi under krisen fundet ud af, at vi sagtens kan arbejde hjemmefra, at vi slet ikke behøver flyve så meget eller køre så meget i bil, så kombineret med det faktum at coronakrisen både har medført et styrtdyk i økonomien, og at vi faktisk er ret skrappe til grøn teknologi i Danmark, er koblingen åbenlys. Dansk industri har netop nu et kæmpe potentiale, både for vækst og for at bære grøn teknologi frem.

Dette synspunkt bakkes op af udenrigsminister Jeppe Kofoed (S), der via de danske ambassader ønsker at være med til at styrke danske virksomheders eksport af klimaløsninger. I den sammenhæng gør Lars Sandahl Sørensen opmærksom på, at det er vigtigt, at Folketingets partier i kampen mod krisen satser målrettet på at styrke forskningen – såvel i den offentlige forskning som i virksomhederne. Det vil gavne både eksporten og den grønne omstilling, mener DI-direktøren, som endvidere påpeger nødvendigheden af flere investeringer i grøn teknologi, hvis de høje klimaambitioner skal nås.

Danmark står ved en skillevej

Grundlæggende skal Danmark være klar til at sætte ekstra tiltag i gang med henblik på at sikre job og virksomheder, hvis vi bliver ramt af en anden bølge af coronakrisen. Hvis økonomien omvendt bedrer sig, som vi naturligvis håber på, bør vi gemme pengene til investeringer i uddannelse, modernisering af samfundet, infrastruktur samt klimaet. Kort sagt til at gøre Danmark stærkere«, siger Lars Sandahl Sørensen. Han mener, at Danmark står ved en skillevej – enten får økonomien permanente skader, eller også skaber vi nye muligheder for de danske virksomheder til gavn for landet.

Derfor er Dansk Industri kommet med mere end 100 konkrete forslag til, hvorledes vi kan sikre ny vækst, sikre flere danske arbejdspladser og bedre velstand samtidig med, at der bidrages til den grønne omstilling. Udfordringen understreges af de beregninger, Dansk Industri foretog i foråret, som viste, at det danske bruttonationalprodukt inden årets udgang forventes at falde med mere end 7 pct., svarende til 160 mia. kr. Det er det største fald i fredstid, og hverken finanskrisen, oliekrisen i 70’erne eller Kartoffelkuren kommer til at nå coronakrisen til sokkeholderne.

 

Nødvendigt med en samlet plan

Ifølge Dansk Industri er især to overordnede pejlemærker grundlaget for de mere end 100 forslag. For det første skal de kunne gennemføres hurtigt og effektivt. For det andet skal der være samklang med, hvorledes vi ønsker udviklingen i samfundet over de kommende år. Især set i relation til de investeringer, Dansk Industri mener må og skal foretages i den grønne omstilling. Lars Sandahl Sørensen understreger dog, at det naturligvis ikke er afgørende, at regeringen og Folketinget vedtager alle de mere end 100 forslag, men at man fra politisk hold er klar med en samlet plan, der styrker eksporten, løfter forskningen og sætter gang i de grønne investeringer. Dansk Industris forslagsportefølje er opdelt i fem spor, der på hver sin vis skal bidrage til at bringe Danmark tilbage på et grønt vækstspor.

De fem spor er:

  • Klimatiltag, der virker hurtigt.
  • Fremrykning af investeringer i infrastruktur og anlæg, som fremtidssikrer Danmark og øger mobiliteten af både varer og medarbejdere.
  • Styrket uddannelse, innovation og digitalisering – og dermed forskning og udvikling af nye ideer og løsninger.
  • Danmark som stærk eksportnation – også i fremtiden.
  • Flere penge mellem hænderne til borgere og erhvervsliv, så vi stimulerer forbruget hos danskerne, og giver virksomhederne noget tiltrængt likviditet.