Danmark er et af verdens førende lande inden for grønne teknologier, men Corona-krisen betyder, at dansk eksport er sendt til tælling. Det forsøger Fremstillingsindustrien under Dansk Industri nu at lave om på. FOTO: Fremstillingsindustrien

Grøn teknologi skal genstarte dansk eksport

Godt 850.000 danske job er direkte afhængig af eksport, og derfor gælder det om at få gang hjulene igen efter Corona-krisen. Det skal Danmarks grønne kompetencer hjælpe til med.

De lidt dystre udsigter for dansk eksport opfordrer både til nye måder at tænke på og nye tiltag. Tiltag, der skal iværksættes hurtigst muligt, og derfor nedsatte regeringen i starten af august otte genstartteams, der i fællesskab skal finde løsninger, som kan hjælpe dansk eksport tilbage på sporet. Et af dem er genstartteamet for Produktion og grøn teknologi, hvor Michael Lundgaard Thomsen, administrerende direktør i Aalborg Portland, er formand.

Med i genstartteamet sidder også Jacob Kjeldsen, der er chef for Fremstillingsindustrien, og i midten af september afleverede man en række anbefalinger, som regeringen skal arbejde videre med. Anbefalingerne indeholder konkrete ideer og initiativer til, hvordan eksporten kan understøttes på såvel kort som længere sigt, og som kan finansieres af de godt 5. mio. kr., regeringen har dedikeret til formålet.

 

Fokus på virksomhedernes ønsker

På tværs af alle otte genstartsteams er afleveret anbefalinger, som peger på at genetablere muligheden for erhvervsrejser, styrke likviditeten og udnytte eksportpotentialet i den grønne omstilling og digitalisering. En anbefaling er at etablere en fond til finansiering af grønne eksportløsninger, eksempelvis inden for vand, energieffektivitet, vedvarende energi og bæredygtighed generelt.

“Det er vigtigt, at vi får gang i industriens eksport igen, og derfor har vi sammen med Lykke Friis fra Tænketanken Europa sat os for at spørge dem, det hele handler om, nemlig virksomhederne. I løbet af efteråret kommer vi til at besøge en del af medlemmerne med henblik på at indgå i en dialog om, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Vi ønsker at identificere anbefalinger til, hvordan vi kan få sat skub i eksporten til gavn for både virksomhederne, medarbejderne og dansk økonomi”, siger Jacob Kjeldsen.

 

Dansk eksport bløder

Coronakrisen har kastet Europa ud i den største krise siden anden verdenskrig. Derfor skal vi have sat gang i væksten og genstarte dansk økonomi. Vi skal altså ikke kun tænke nationalt, men også se på, hvad vi kan gøre på europæisk plan. En stor del af vores eksport går jo netop til det europæiske marked, siger Lykke Friis.

Med midler fra Industriens Fond undersøger hun lige nu, hvilke udfordringer og barrierer, der har været på det indre marked i en tid med Corona-krise. Her spiller virksomhedernes input en afgørende og betydningsfuld rolle.

Fra Fremstillingsindustriens sekretariat kommer man til at følge op på anbefalingerne til regeringen sammen med kolleger i Dansk Industri. Derudover sættes der fokus på eksport i fremstillingsindustrien via en kampagne under navnet: ”Fremstillingsindustriens Eksportcomeback”. Her vil det blandt andet være muligt at se videokampagnen ”Lykke i Fremstillingsindustrien”, hvor der også vil være eksempler på virksomheder med visionære grønne eksportløsninger.

 

Tags: ,
850.00 job er på spil

En ny analyse i Dansk Industri viser, at økonomien i Danmark er i sin bedste form, siden Danmark blev lukket ned i marts. Den helt store udfordring er imidlertid at genvinde eksportmarkederne. I 2019 eksporterede danske virksomheder for ca. 1.350 mia. kr., hvilket er et beløb, der svarer til 55 pct. af Danmarks BNP. Godt 850.000 danske job er direkte afhængig af eksport.