I ”Statusrapport 2021 - Danmarks nationale og globale klimaindsats” vurderer Klimarådet, at regeringens samlede klimaindsats ikke anskueliggør, at klimalovens 70 pct. mål i 20230 kan nås. Ulrich Bang, der er klima- og energichef i Dansk Erhverv, efterlyser desuden en strukturel klimaindsats i forhold til især kommunerne.

Trængsel på klimaøretævernes holdeplads

Regeringen får slemme øretæver af Klimarådet i en ny rapport, hvor kritikken af hastigheden i den grønne omstilling ikke er til at tage fejl af. Men Klimarådet står også til øretæver. Nemlig fra Dansk Erhverv, der kritiserer rådet for manglende fokus på en række vigtige områder. Blandt andet manglen på en strukturel indsats i forhold til kommunerne.

I ”Statusrapport 2021 – Danmarks nationale og globale klimaindsats” vurderer Klimarådet, at regeringens samlede klimaindsats ikke anskueliggør, at klimalovens 70 pct. mål i 20230 kan nås. Direkte oversat betyder det, at regeringen har slået større brød op, end den kan bage. Eller sagt mere præcist. Klimarådet vurderer, at Danmark kun er nået en tredjedel af vejen. Derfor anbefaler rådet en konkret køreplan frem mod 2030

Der er behov for, at regeringen opprioriterer planlægningsarbejdet kraftigt. Spørgsmålet er, hvilke konkrete omstillingselementer og virkemidler, den vil bruge. Det er imidlertid afgørende, at der hurtigst muligt lægges en klar strategi med tidsplaner, processer og milepæle for udvikling samt implementering af de teknologier og virkemidler, der skal sikre, at Danmark når sit 70 pct. mål i 2030,
Peter Møllgaard, formand for Klimarådet.

Klimarådet skal vogte på regeringen

Statusrapporten blev offentliggjort for nylig. Blandt andet fordi klimaloven fra juni 2020 ganske enkelt pålægger Klimarådet årligt både at gøre status over regeringens klimaindsats og at komme med anbefalinger til, hvorledes arbejdet kan gøres bedre. Ikke helt unaturligt anbefaler rådet således, at der indføres en generel afgift på drivhusgasser. En anbefaling som eksempelvis Dansk Erhverv bakker op om.

”Dansk Erhverv er enige i, at der skal ske noget på skatte- og afgiftsområdet. Vi skal beskatte CO2, som vi vil have mindre af, og lempe skatten på det, vi vil have mere af. Samlet set skal der være byrdebalance, og det skal kunne betale sig at investere grønt. Her er vi helt på linje med klimarådet”, siger Ulrich Bang, der er klima- og energichef i Dansk Erhverv. Han understreger samtidig vigtigheden af fokus på danske virksomheders konkurrenceevne.

Men der er mangler i rapporten

Netop det er imidlertid et område, han er ked af ikke bliver belyst i rapporten fra Klimarådet. Samtidig påpeger Ulrich Bang, at der i rådets vurdering af den aktuelle situation heller ikke er et estimat af omkostningerne ved at sætte de forskellige tiltag og anbefalinger i gang, lige som rapporten heller ikke omtaler det store potentiale for dansk erhvervsliv, der er ved at nå klimamålet.

”Det er overraskende, at klimarådet ikke laver de vurderinger, for der er et stort behov for at se på de økonomiske aspekter ved de forskellige tilgange til at opnå 70 pct. målsætningen. Hvilken vej, vi vælger at gå, har nemlig betydning for danske virksomheder, danske arbejdspladser og dermed også samfundet som helhed,” siger Ulrich Bang, der i forhold til det samlede billede desuden efterlyser en strukturel indsats i forhold til især kommunerne.

Den offentlige sektor skal føre an

Han understreger nemlig, at den offentlige sektor har en endog særdeles stor rolle at spille i forhold til den grønne omstilling. På årsbasis tegner den sig for indkøb i omegnen af

380 mia. kr., og her ser han en unik mulighed for både at starte den grønne omstilling og lægge fundamentet for mere eksport. Det handler nemlig om at invitere private virksomheder til samarbejde og udvikling af fremtidens grønne løsninger, 

Det er vigtigt, at den grønne omstilling er omkostningseffektiv. Derfor er det også vigtigt, at den offentlige sektor i sine udbud animerer virksomhederne til at konkurrere på klimaeffekten og ikke kun på prisen,
Ulrich Bang, klima- og energichef i Dansk Erhverv.

Det vil give de bedste muligheder for at fremme innovationskraften samt opskalere lysten til at arbejde med grøn omstilling. I den sammenhæng savner han dog en væsentlig faktor.

Der mangler mål og fælles standard

”Der er igangsat masser af gode og grønne initiativer i eksempelvis kommunerne, men der mangler et fælles overordnet mål og ikke mindst en fælles standard, der gør det muligt direkte at sammenligne effekten af den grønne omstilling i de enkelte kommuner”, mener Ulrich Bang. Han føjer til, at det i virkeligheden ikke er så svært at nå dertil. Det er blot at beslutte sig for det.

”Der er tale om et centralt, strukturelt greb, som bør tages, og det er et greb, som ikke blot vil være til gavn for hele den offentlige sektor, men også for hele vores erhvervsliv. De 380 mia. kr. i offentlige indkøb lægges primært hos danske virksomheder, og på den lange bane vil det helt klart styrke virksomhederne, hvis vi forvandler det grønne tankesæt fra minimumskrav til konkurrenceparameter”, siger Ulrich bang.