Som de første virksomheder får Brande Brint og GreenLab Skive nemlig nu friere rammer til at afprøve fremtidens grønne energiløsninger. Det sker som led i en testordning, der undtager dem  fra nogle af de nuværende regler på området. Foto: Greenlab Skive

To danske virksomheder har fået grønt lys til PtX

Hvis Danmark skal opnå nytænkning og innovation på energiområdet, duer det ikke med snærende lovgivning. Derfor er foreløbig to virksomheder nu blevet en del af en midlertidig testordning.

Som Business Insights beskrev for nylig er Danmark gået ind i et paneuropæisk storskala projekt på brintområdet. Men i det små er man også ved at søsætte Power-to-X projekter (PtX) i Danmark. Som de første virksomheder får Brande Brint og GreenLab Skive nemlig nu friere rammer til at afprøve fremtidens grønne energiløsninger. Det sker som led i en testordning, der undtager dem  fra nogle af de nuværende regler på området.

For at Danmark kan blive et grønnere samfund, er der nemlig brug for nytænkning og innovation på energiområdet, hvilket kræver løbende justering af de gældende regler Dermed er Brande Brint og GreenLab Skive altså som de første kommet med i testordningen. Dermed kan virksomhederne indhente konkrete erfaringer, som kan bruges til at optimere lovgivningen.

Vil være førende i Europa

Vores ambition er, at Danmark skal have det mest fleksible og velintegrerede energisystem i Europa. Det skal GreenLab Skive og Brande Brint være med til at bidrage til, nu hvor vi giver dem friere rammer til at udvikle fremtidens grønne energiløsninger. De vigtige erfaringer, virksomhederne gør sig, skal være med til at sikre vores position inden for grønne energiformer som for eksempel Power-to-X.
Dan Jørgensen, Klimaminister

Energistyrelsen har tildelt virksomhederne en regulatorisk testzone, hvor kan udføre demonstrationsprojekter. Begge har fokus på produktion og udvikling af grøn brint. Brande Brint udfører et teknologiudviklingsprojekt, hvor et brintproduktionsanlæg kobles direkte til en vindmølle med henblik på at undersøge mulighederne for blandt andet offshore-produktion. Hos GreenLab Skive arbejder en gruppe af grønne virksomheder målrettet på at udvikle Power-to-X.

Tags: , ,
Sådan opnås der dispensation fra reglerne
  • I en regulatorisk testzone kan udvalgte innovative energi- og forsyningsløsninger få tildelt en midlertidig dispensation fra regler, der ellers vil forhindre projekternes gennemførelse.
  • Testzoneordningen har sit afsæt i den politiske energiaftale fra 29. juni 2018, hvor det er besluttet at iværksætte en række initiativer, som skal fremme udviklingen af et smart og fleksibelt energisystem i Danmark.
  • En virksomhed kan blandt andet søge om mulighed for at teste en mere effektiv udnyttelse af energi og energibesparelser eller konkrete digitaliseringsløsninger.