Foto: Bjarke Fjeldsted, udviklingschef, Molio

Chatbot skal gøre det nemmere at overholde gældende byggelovgivning

ByggeGPT er arbejdstitlen på Molios nye chatbot, der skal gøre det mere enkelt at søge information i bygningsreglementet og de tilhørende vejledninger.

ByggeGPT er byggeriets egen chatbot, der giver overblik over den lovgivning, som byggebranchens aktører skal respektere. Den er udviklet som et pionérprojekt hos ConTech Lab og er i forsommeren 2024 blevet sendt ud i branchen til test. I første omgang til cirka 15 virksomheder. Senere vil den blive sendt bredere ud, og i løbet af efteråret satser ConTech Lab på at være klar med en mere færdig version, der kan sendes ud i betatest.

Hvis man spørger udviklingschef i Molio Bjarke Fjeldsted, hvem der er den primære målgruppe for chatbotten, lyder svaret, at det skal det kommende testforløb være med til at dokumentere, blandt andet ud fra, hvem der spørger om hvad. Om det således er arkitekter, rådgivere, ingeniører eller entreprenører, der kan få mest glæde af den, vil tiden vise. Det mest sandsynlige er nok, at det bliver et mix af forskellige faggrupper.

Bjarke Fjeldsted, udviklingschef i Molio.Selv som erfaren aktør i byggebranchen kan det være svært at finde rundt i bygningsreglementet og de tilhørende vejledninger. Det håber vi bliver nemmere med ByggeGPT.
Bjarke Fjeldsted, udviklingschef i Molio.

Vejledning til krav og retningslinjer

”Målet med vores ByggeGPT chatbot er at gøre det mere enkelt at søge information i bygningsreglementet og de tilhørende vejledninger, når det gælder byggeri og anlæg. Her kan man få svar på spørgsmål om forskellige krav og retningslinjer, herunder konstruktionskrav, energikrav, brandsikkerhed, tilgængelighed og meget mere. Chatbotten kan ligeledes hjælpe med at forklare, hvordan man anvender bygningsreglementet i praksis samt, hvilke dokumenter der skal følges, og hvordan man fortolker bestemmelserne,” siger Bjarke Fjeldsted.

Han understreger dog, at der kun er tale om generelle retningslinjer og anbefalinger, hvilket betyder, at chatbotten ikke kan erstatte hverken en professionel rådgiver eller myndighedsgodkendelse. Derfor vil chatbotten da også altid slutte svarene af med kommentaren ”Husk altid at konsultere BR18 og de relevante vejledninger for at få de mest præcise og opdaterede oplysninger om de specifikke emner, du er interesseret i.”

ByggeGPT - Molios nye chatbot

ByggeGPT er arbejdstitlen på Molios nye chatbot, der skal gøre det mere enkelt at søge information i bygningsreglementet og de tilhørende vejledninger.

Nem at integrere til andre services

På sigt er det tanken, at Molio skal overtage ByggeGPT og gøre den til en del af Byggedata med henblik på at skabe mere værdi til servicen. App’en er udviklet på baggrund af ChatGPT Open AI, men den er sat op i ConTech Labs eget miljø, og det er også ConTech Lab, der kontrollerer, hvilke data, den skal benytte. Data kommer fra ConTech Lab, og chatbotten trænes således, at den bliver bedre til at komme med kvalificerede svar.

”Vi venter os meget af ByggeGPT, og vi er blandt andet også i dialog med Social- og Boligstyrelsen, lige som vi satser på, at vi på sigt kan integrere med den digitale platform, som BUILD har udviklet for så vidt angår SBI-anvisninger. Det snedige ved at gå digitalt er jo netop, at det bliver nemmere at integrere og udveksle information på tværs af byggebranchen. Det vil f.eks. være meget nemt for os at beslutte, at nu skal chatbotten også dække deres data,” slutter Bjarke Fjeldsted.

Læs det samlede ConTech 2024 Magasin her