Hvis vi udnytter det digitale potentiale optimalt, vil vi kunne udvikle en bedre og mere effektiv offentlig sektor.

Digitale muligheder står i kø i den offentlige sektor – men husk at inddrage borgerne

Den offentlige sektor kan med udgangspunkt i nye digitale teknologier styrkes og moderniseres til gavn for ikke mindst borgerne. Det kræver dog, at borgerne bliver inddraget i udviklingen og ikke hægtes af i farten.

Robotteknologi, videomøder, selvbetjeningsløsninger, big data og kunstig intelligens. Det er blot nogle af de digitale teknologier og tendenser, der i øjeblikket er kig på rundt omkring i danske kommuner, regioner og statslige myndigheder. Vi står som samfund med en række gyldne, digitale kort på hånden. Hvis vi udnytter det digitale potentiale optimalt, vil vi kunne udvikle en bedre og mere effektiv offentlig sektor. Borgerne vil kunne få mere og bedre service for deres skattekroner. 

Coronapandemien har på mange måder været lidt af en digital øjenåbner. Danmark er et digitalt modent land, og det har været med til at understøtte, at hverdagen har kunnet køre videre i en tid, hvor meget ellers har været og fortsat er fysisk lukket ned. Faktisk har det været en styrke i en grad, så produktiviteten på en række områder er øget i både den offentlige og private sektor under coronaen – til trods for alle de fysiske begrænsninger og sundhedsmæssige hensyn, der har præget 2020. 

De gyldne muligheder

Det er ikke svært at fremhæve teknologier og tendenser, der vil kunne skabe masser af værdi i den offentlige sektor: Kunstig intelligens kan bringes i spil, når sundhedspersonalet skal diagnosticere en patient. Internet of things kan hjælpe med at bane vejen for en mere intelligent og klimavenlig styring af moderne bysamfund og bygninger. Og virtual reality kan hjælpe uddannelsesinstitutionerne med at visualisere og konkretisere kompleks viden over for de studerende. 

Læs også: Fremtiden er at kunne spå om fremtiden

Figuren herunder, der stammer fra undersøgelsen IT i praksis, som Rambøll hvert år udgiver sammen med Dansk IT, viser, hvordan kommuner, regioner og statslige myndigheder forholder sig til en række aktuelle teknologier. Undersøgelsen dokumenterer blandt andet, hvordan brugen af kunstig intelligens står til at boome i den offentlige sektor over de kommende tre år, ligesom også virtual reality er på radaren mange steder. 

 

Figur: Eksisterende og fremtidig brug af udvalgte digitale teknologier i den offentlige sektor

Afgørende at få alle med

Den digitale udvikling og de nævnte teknologiområder er ikke science fiction. Teknologierne findes allerede og er i brug mange steder i både den offentlige og private sektor. Det afgørende punkt er, hvordan vi som samfund udnytter dem, så vi høster alle fordelene og udnytter potentialet optimalt, men gør det på en måde, så vi hele tiden bevarer fokus på, at teknologierne skal hjælpe borgerne, ikke omvendt. 

Vi skal undgå, at udviklingen hægter grupper af borgere af, fordi man ikke i tilstrækkelig grad formår at tage dem i hånden og at inddrage dem i de nye muligheder og perspektiver,
Kim Stensdal, chef for kommunikation og viden i Dansk IT

Vi skal undgå, at udviklingen hægter grupper af borgere af, fordi man ikke i tilstrækkelig grad formår at tage dem i hånden og at inddrage dem i de nye muligheder og perspektiver. Det handler ikke ”bare” om at sikre, at alle borgere har de nødvendige digitale kompetencer til at kunne begå sig i en stadig mere digitaliseret offentlig sektor, hvor NemID og digitale selvbetjeningsløsninger fylder mere og mere. Det handler også om at inddrage borgerne i udviklingen og om f.eks. at lytte til bekymringer og indsigelserne i forhold indsamling og anvendelse af data om borgernes gøren og laden. Som samfund skal vi udnytte det betydelige potentiale, der ligger i digitale teknologier, men vi skal gøre det på en måde, så det sker transparent og tillidsbaseret. Ellers ender det med at give bagslag. 

Her kan f.eks. brugergrupper til test og evaluering af nye digitale løsninger være relevante at gøre brug af. Både borgere og fagpersonale har masser af holdninger, refleksioner og gode idéer til, hvordan moderne teknologier kan styrke den offentlige sektor lige fra Folkeskolen til ældreplejen, sundhedssektoren og måden, vi driver og vedligeholder vores byer på. Den offentlige sektor skal i samarbejde med teknologileverandører, borgere, fagpersonale, det private erhvervsliv og relevante interesseorganisationer udvikle velfærdsstaten Danmark til at udnytte digitaliseringen og de digitale muligheder. En løbende dialog om muligheder, perspektiver, barrierer og udfordringer er nøglen til, at det kan blive en succes. Dialogen, der skal være baseret på tillid og transparens, er Danmarks X factor. Det er vores samfunds største styrke.