Sponsoreret af Plougmann Vingtoft

Foto: Eneqvist Photography

Innovation er godt – men beskyttet innovation er bedre

I Danmark står innovationen i fuldt flor, men i en stadig mere international konkurrencesituation er det vigtigere end nogensinde før at beskytte sit produkt og sin forretningsidé. Det ved man alt om hos Plougmann Vingtoft, der har specialeret sig i rådgivning om immaterielle rettigheder.

Når vi møder en person, der er sprængfuld af gode ideer, bruger vi ofte betegnelsen, at vedkommende er en rigtig Ole Opfinder, og faktisk er Danmark en nation med masser af idérigdom. En nation, hvor opstartsvirksomheder skyder frem som paddehatte på en fugtig skovbund. Udfordringen er blot, at Ole Opfinder ikke kun skal tænke i innovation, men også i at beskytte sin gode idé, hvis innovationen skal blive til en forretning.

Det er især i og omkring vidensmiljøer som f.eks. Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby, det teknologiske opstartsmiljø trives, og hvis Ole Opfinders idé viser sig bæredygtig, bliver der hurtigt brug for investorkapital. Men hvis ikke der er gjort tiltag til at beskytte den gode idé, kan det vise sig svært at gøre en investor interesseret. Denne skyder jo ikke blot penge i konceptet af ren godgørenhed.

Læs også: Iværksætterens miniguide til patenter

Det er vigtigt at tage stilling

”En investor er naturligvis interesseret i at værne om sin investering, og derfor er det vigtigt, at opstartsvirksomheden tager stilling til, hvorledes de immaterielle rettigheder til ideen og produktet kan beskyttes”. Det siger patentrådgiver Claus Elmeros fra Plougmann Vingtoft, der har specialiseret sig i rådgivning på området. Han fortæller videre, at det ikke kun er vigtigt for en opstartsvirksomhed, men for alle typer af virksomheder.

Det kan ganske enkelt koste virksomhedens eksistens, hvis ikke, der er etableret den rigtige beskyttelse.
Claus Elmeros

”Beskyttelse af immaterielle rettigheder er ligeledes vigtigt i forhold til et salg af en virksomhed eller sammenlægning af flere virksomheder, da markedsværdien afhænger af, om der er sikret en beskyttelse”, siger Claus Elmeros. Det alt overskyggende argument er naturligvis beskyttelse mod kopiering, men det er mindst lige så vigtigt at have afdækket, at virksomheden ikke krænker andre eksisterende rettigheder.

Læs også: Din patentansøgning er et fundament, der ikke må slå revner

Kan koste virksomheden livet

”Hvis det er tilfældet, kan det betyde, at virksomheden er nødt til at indstille sine aktiviteter”, føjer Claus Elmeros til. Han pointerer vigtigheden af, at virksomheden kan dokumentere det, man kalder for ”freedom-to-operate” eller blot FTO, altså at den kan producere og markedsføre sine produkter uden at træde andre over tæerne. Det kan dog være meget svært at gennemskue, især hvis virksomheden har aktiviteter uden for landets grænser.

Derfor anbefaler Claus Elmeros, at virksomheder søger professionel rådgivning om immaterielle rettigheder. Selv har Plougmann Vingtoft partnere over hele verden og derfor god mulighed for at afdække aktuelle problemstillinger. Ifølge Claus Elmeros er det altså vigtigt, at virksomheder med hjælp fra en rådgiver får mulighed for at forholde sig til emnet på et oplyst grundlag.

Læs også: Iværksætterens miniguide til patenter

Beskyttelse er en investering

”Det kan ganske enkelt koste virksomhedens eksistens, hvis ikke, der er etableret den rigtige beskyttelse”, fortæller Claus Elmeros og føjer til at en række andre problemstillinger også skal overvejes nemlig, hvem der står som ejer af rettighederne og, om de eventuelt forsvinder op i den blå luft, hvis virksomheden f.eks. går konkurs eller dele af virksomheden bliver solgt fra. Problemstillingen omkring beskyttelse af immaterielle rettigheder handler altså om mere end blot beskyttelse mod kopiering.

”Det skal ses som en investering for fremtiden helt på linje med udviklingsomkostninger”, fortæller Claus Elmeros, og han føjer til, at det er hans indtryk, at såvel opstartsvirksomheder som mindre og mellemstore virksomheder er blevet mere bevidst om vigtigheden af at beskytte sit forretningsgrundlag. Det er i hvert fald et rigtig godt værktøj til at undgå søvnløse nætter..!

 

Tags: , , , ,
Hvad betyder IPR?

Immaterielle rettigheder kaldes også for IP-rettigheder (Intellectual Property Rights), men grundlæggende handler det om det samme – nemlig at beskytte en virksomheds produkt og forretningsidé. Immaterielle rettigheder er fællesbetegnelsen for begreber som ophavsret, varemærkebeskyttelse, designregistrering – tidligere kaldet mønsterbeskyttelse – og patenter.

For patenter og designregistrering gælder det, at det, der søges beskyttet, skal være nyt og adskille sig fra det, man tidligere har set. Uanset størrelsen på virksomheden er det vigtigt at foretage enten til- eller fravalg af intellektuelle rettigheder på et oplyst grundlag, dels for at sikre, at forretningen bygger på et solidt fundament, dels for at leve op til kravene fra eventuelle investorer om, at der er taget stilling til spørgsmålet. Hos Plougmann Vingtoft oplever man nemlig ikke blot interesse for emnet fra virksomhederne, men også fra investorer og Business Angels, der ønsker viden om emnet.