Christian Rasmussen, CCO og partner, Beierholm

Vi skal spille hinanden gode

Christian Rasmussen er CCO og partner hos Beierholm. Beierholm rådgiver virksomheder i hele Danmark med særligt fokus på mindre og mellemstore virksomheder. Fra den nystartede iværksætter, der har brug for tryghed og sparring, etablerede virksomheder, der vil erobre nye markeder eller konsolidere deres position, til større virksomheder, der har brug for mere kompleks rådgivning.

Beierholm og Christian Rasmussen har desuden et skarpt fokus på, hvordan de digitale muligheder kan hjælpe kunderne til at få overblik og automatisere arbejdsgange, så der frigøres tid og ressourcer til kerneforretningen.

“Vi skal udnytte digitaliseringen til at forenkle processer og gennemskue kompleksiteten i forretningen. Og vi skal udnytte data til at skabe overblik og det bedste grundlag for kommercielle beslutninger,” fortæller Christian Rasmussen og fortsætter:

“Det handler om at spille kunderne gode. Vi skal altid stille med digitale værktøjer, der er skræddersyede til kunden og med de mest kompetente rådgivere, som efter afdækning af muligheder og udfordringer er i stand til at sammensætte en løsning, som kunden føler sig tryg i.”

Digital er en forudsætning for forståelse

“Det er afgørende, at man som rådgiver kender sine kunder og deres forretning. Man skal grundlæggende forstå deres forretningsmodel, og have indsigt i, hvor det reelt er, at værdiskabelsen i virksomheden sker.

Forudsætningen for dette er, at man har overblik over virksomhedens performance, og det kræver at man har styr på sine data. Og det har man kun fuldt ud, hvis ens forretning er digital”, forklarer Christian Rasmussen.

For rådgiverne gør de digitale muligheder det stadig nemmere at forstå kundernes forretning og få den fornødne indsigt til at yde den rigtige rådgivning. Christian Rasmussen peger på to essentielle punkter, når det kommer til forståelse af sine kunder:

 1. Brugbar data og opdaterede nøgletal
  – Hvilke produkter er mest rentable? Er der produkter der tabes penge på eller er der ”tidsrøvere” i arbejdsprocesserne, skal der kigges på sælgernes adfærd. Er lagerbindingen for stor? Hvordan er benchmark i forhold til konkurrenterne osv. Alt for mange beslutninger i mindre og mellemstore virksomheder træffes for en stor del på baggrund af mavefornemmelse, og man er ikke klar over, hvor meget anvendelse af data kan opkvalificere beslutningerne.
 2. Brancheindsigt og forståelse for, hvor branchen er på vej hen
  – Det er afgørende, at man forstår de dynamikker og rammevilkår, branchen agerer i, eksempelvis i forhold til konkurrence, købsadfærd o.l. Men man skal også have en god fornemmelse for, hvor branchen er på vej hen, og hvad der kan forventes at ske lige rundt om hjørnet. Ofte ser man virksomheder tabe momentum, fordi de ikke når at reagere på strukturelle eller konkurrencemæssige ændringer i branchen.

Øget fokus post-corona

Digitaliseringen har på en række områder taget fart under coronakrisen. Nedlukningerne har blandt andet presset virksomheder til at revidere deres forretningsmodel og eksempelvis tænke i alternative distributionskanaler. Og for nogle har det resulteret i en varig ændring i virksomhedens drift, og måske er der bygget et helt nyt forretningsben på virksomheden.

Heldigvis ser det ud til at pandemien er ved at slippe sit greb om verden og Danmark. Men det er ingen hemmelighed, at corona har påvirket mange danske virksomheder, og derfor er Beierholm ekstra opmærksom på deres kunders muligheder og udfordringer i denne tid. “Generelt er der post-corona to helt centrale ting, vi fokuserer på i samarbejdet med vores kunder,” siger Christian Rasmussen:

 1. Er der styr på drift og likviditet nu og i fremtiden?
 2. Er der styr på forretningsmodellen?
  – Hvilke nye ydelser kan skabe muligheder?
  – Hvilke nye markeder er relevante?
  – Hvilke nye kunder er spændende?

På den måde forsøger Beierholm at hjælpe kunderne med at navigere i et meget uforudsigeligt farvand. Det gælder både defensivt, hvor Beierholm hjælper med at håndtere udfordringer på kort og lang sigt, men også offensivt, hvor de hjælper med at sikre fortsat udvikling og øget konkurrencekraft.

Vi er en del af et økosystem

Digitaliseringen har gjort verden mindre og har faciliteret lettere samhandel på tværs af grænser og brancher. Det har skabt en situation, hvor virksomheder ikke behøver at foretage alle processer selv, men kan vælge at outsource udvalgte funktioner og processer til specialister. På den måde sikrer man, at hele værdikæden er understøttet bedst muligt.

“Det, at vi er en del af et økosystem, betyder også, at virksomheder kan gå sammen på tværs af brancher og skabe helt nye forretningsmodeller. Det sker mange steder i det små, uden at vi lægger mærke til det. Men når man ser de spektakulære virksomhedscases, hvor vi taler om disruption, er forretningsmodellen ofte skabt af flere virksomheder, der er gået sammen med udgangspunkt i det kommercielle økosystem,”forklarer Christian Rasmussen og fortsætter:

“For de mindre og mellemstore virksomheder er det en spændende situation, som kan være med til at skabe flere muligheder, men det kan også blive en sårbar situation, hvis de ikke har digitaliseret deres forretning.“

Det handler ikke om at skulle sætte strøm til noget

Ifølge Christian Rasmussen handler det om en udvikling, der har været undervejs længe, der endelig er ved at manifestere sig. Men det handler om at forstå udbyttet ved digitaliseringen og ikke blot gøre det for digitaliseringens skyld. Det digitale bliver først smart i det øjeblik, vi bruger digitale løsninger til at hjælpe os med at gøre vores arbejdsopgaver nemmere. “Jeg synes, at det her sætter en tyk streg under vigtigheden af digitalisering. Det er et spørgsmål om overlevelse, så det handler ikke om digitalisering som et mål i sig selv, men et middel til at overleve og et middel til at se de værdifulde muligheder og få dem grebet på den rigtige måde,” siger Christian Rasmussen og fortsætter:

“Det at have en digital virksomhed er forretningskritisk, og alle revisorer bør være i gang med at digitalisere deres kunder alene for at kunne have et bedre grundlag for at rådgive – det har vi alle en interesse i.”

Artiklen er et uddrag fra den samlede rapport Fremtiden for danske revisorer bragt af Crediwire.