Ifølge en Verizon undersøgelse svarer 66 pct. af de adspurgte virksomhedsledere, at de mener, pandemien har afsløret svagheder i deres forretningsstrategi, mens 60 pct. siger, at de føler, det er svært at agere beslutsomt i et marked, hvor nye muligheder hele tiden byder sig til. En af de helt store udfordringer i efterdønningerne af den verdensomspændende pandemi er nu at give teknologien et organisatorisk rodfæste.

Udfordringer er med til at modne virksomhederne

COVID-19 har i vid udstrækning været med til at modne virksomhedernes anvendelse af teknologi. Men træerne vokser ikke ind i himmelen, og en af de helt store udfordringer i efterdønningerne af den verdensomspændende pandemi er nu at give teknologien et organisatorisk rodfæste. Det dokumenterer en undersøgelse fra Verizon.

I løbet af det seneste halve århundrede har kun få begivenheder haft lige så massiv indflydelse på økonomi og erhvervsliv som COVID-19. Men som et gammelt ord siger – intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, og på trods af udfordringerne opfatter mange erhvervsledere deres virksomhed som værende stærkere nu end før pandemien. Den østrigsk-amerikanske økonom Joseph A. Schumpeter anvendte begrebet ”Creative Destruction” til at beskrive, hvorledes nye tider afløser gamle, og det har mere end nogensinde før været tilfælde, ikke blot når det gælder produkter, men også forretningsmodeller, og hvordan vi arbejder.

Udfordringen er, at mange virksomheder ikke seriøst gennemtænker, hvorledes teknologi implementeres bedst muligt, lige som man alt for ofte har fokus på, hvorledes teknologi kan være med til at reducere omkostningerne,
Rolf Hellemons, Associate Director Enterprise Sales for EU North Region, Verizon

Skiftet mod øget e-handel, muligheden for at kunne udføre vores arbejde, uanset, hvor vi befinder os, samt højere grad af automation var imidlertid begyndt lang tid, før COVID-19 og Coronavirus blev begreber, vi var nødt til at forholde os til i dagligdagen. Men pandemien accelerede den udvikling, der allerede var sat i gang. Verdenssamfundet lukkede ned stort set fra den ene dag til den anden, og vi var nødt til at handle. Ændringer, vi blot havde set konturerne af, blev pludselig til virkelighed, og såvel virksomheder som vi mennesker var nødt til at kaste gamle vaner over bord og indstille os på en helt ny virkelighed. Både arbejdsmæssigt og privat.

Download rapporten: Are you (really) ready to lead the workforce of tomorrow?

Markant opbrud med traditionerne

F.eks. var mange virksomheder ganske enkelt tvunget til lynhurtigt at omstille sig til det faktum, at hovedparten af medarbejderne var sendt hjem og derfor var tvunget til at arbejde hjemmefra. Meget hurtigt viste det sig imidlertid, at selv de mest skeptiske virksomhedsledere, for hvem opbruddet med den traditionelle virksomhedskultur kom som lidt af et chok, måtte overgive sig. Således har en undersøgelse fra Verizon eksempelvis vist, at 70 pct. af de adspurgte virksomhedsledere fandt, at medarbejderne rent faktisk blev mere produktive ved at arbejde hjemmefra. Kun 13 pct. mente, at produktiviteten faldt. Men det var ikke den eneste positive sideeffekt i forhold til pandemien.

Ifølge en anden Verizon undersøgelse, foretaget af analysefirmaet Longitude, der er en del af Financial Times koncernen, har det nemlig også vist sig, at i efterdønningerne af COVID-19 mener ikke mindre end 71 pct. af de adspurgte virksomhedsledere, at de er blevet bedre til at agere og træffe beslutninger hurtigt. 72 pct. mener, at de er blevet bedre til at tænke strategisk og langsigtet, mens hele 75 pct. mener, de både er blevet bedre til at adoptere nye teknologier og til at udvikle tættere samt mere tillidsfulde relationer til såvel kunder som ansatte. Men som bekendt vokser træerne ikke ind i himmelen.

Organisationen skal gøres robust

66 pct. af de adspurgte virksomhedsledere siger nemlig, at de mener, pandemien har afsløret svagheder i deres forretningsstrategi, mens 60 pct. siger, at de føler, det er svært at agere beslutsomt i et marked, hvor nye muligheder hele tiden byder sig til. Det kommer næppe som en overraskelse, da ingen havde mulighed for at forudse en helt ny situation. Efter COVID-19 har krigen mellem Ukraine og Rusland dokumenteret, at verden er volatil. Et containerskib, der satte sig på tværs i Suezkanalen, er blot et andet eksempel på, at virksomhederne og deres ledere er nødt til at ruste organisationen til at kunne håndtere den slags uforudsete begivenheder.

Download rapporten: Are you (really) ready to lead the workforce of tomorrow?

Det mener i hvert fald professor Margaret Heffernan fra University of Bath School of Management i England, som er blevet interviewet i forbindelse med udarbejdelse af undersøgelsen. Den fremhæver desuden, at teknologi er en nøglefaktor i bestræbelserne på ikke blot at skabe en robust organisation, men også en organisation, der kommer stærkere ud på den anden side. Et af midlerne har været – og er fortsat – cloudbaserede applikationer, der gør det muligt for virksomhederne at respondere hurtigt på og tilpasse sig såvel muligheder som udfordringer. En anden konklusion i Longitude undersøgelsen er imidlertid et øget misforhold mellem ambitioner og handling.

Teknologi skal anskues strategisk

F.eks. viser undersøgelsen, at selv om 75 pct. af respondenterne svarede, at forbedret kundeservice skulle prioriteres i 2022, har kun 38 pct. øget anvendelsen af dataanalyse, mens blot 34 pct. har styrket automatiseringen af processerne i virksomheden. Kun et begrænset antal virksomheder har altså rent faktisk anvendt teknologi til at styrke interaktionen med kunderne. Rolf Hellemons, Associate Director Enterprise Sales for EU North Region ved Verizon, har bidraget til Verizon undersøgelsen, siger, at virksomhedsledere ganske enkelt er nødt til at spørge sig selv, hvorledes teknologi kan være med til at understøtte og give kunderne en bedre oplevelse, når de handler med virksomheden.

Download rapporten: Are you (really) ready to lead the workforce of tomorrow?

”Det handler om både at identificere, hvor teknologi kan hjælpe, og hvor den ikke kan. Udfordringen er, at mange virksomheder ikke seriøst gennemtænker, hvorledes teknologi implementeres bedst muligt, lige som man alt for ofte har fokus på, hvorledes teknologi kan være med til at reducere omkostningerne”, siger Rolf Hellemons. Dermed glemmer man fuldstændig de fordele, der ligger i teknologi, når det gælder de forretningsstrategiske fordele, mener hun, og det kan komme til at koste endog rigtig dyrt. Longitude undersøgelsen viser nemlig også, at en sand fortrop af virksomheder rent faktisk har forstået vigtigheden af at mindske det nævnte misforhold mellem ambitioner og handling

Definér selv rammerne for fremtiden

Rolf Hellemons kalder dem for ”Accelerators”, nemlig virksomheder, som går målrettet efter at identificere deres mangler og er indstillet på at investere i nye, innovative teknologier. De har formået at skabe en virksomhedskultur og et arbejdsmiljø, hvor man både kan arbejde i virksomheden og arbejde hjemmefra, lige som de tænker innovation ind i virksomhedskulturen. Det er virksomheder, der er parate til at udfordre sig selv og prøve nye processer af, og det er virksomheder, som ser muligheder i at være på forkant med udviklingen. Noget er der vigtigt i en tid, hvor det ikke kun er pandemi eller krig, der udfordrer hverdagen. Det samme gør ændret kundeadfærd, mangel på kvalificeret arbejdskraft og stadigt voksende krav til bæredygtighed.

Ny lovgivning og nye regulatoriske forordninger på det område er ligeledes en bestandig udfordring, og det samme er nye teknologier, der hele tiden skubber bag på den udvikling, som vi kalder for disruption. Men i stedet for at gemme hovedet i sandet lige som strudsen, er virksomhedslederne nødt til at være med på vognen og accelerere den hastighed, hvormed deres virksomhed skal ændre sig. Ved at være på forkant med udviklingen kan en virksomhed nemlig være med til selv at skabe sin egen fremtid og definere rammerne for sit virke. Alternativet er blot at læne sig tilbage og lade tingene ske – det kommer der kun sjældent noget godt ud af, for så er det andre der sætter dagsordenen.