"Man skal have afdækket de kompetencer, man har i virksomheden, og finde ud af, hvad man eventuelt mangler. Og så skal man have bragt de mange kompetencer sammen, så de kommer til at spille sammen på tværs." - Lisa Herold Ferbing, DANSK IT. Foto: Colourbox

En digital virksomhed betyder en transformation af hele organisationen

Det er langt fra kun et it-projekt, når man skal digitalisere danske virksomheder. Succesen afhænger nemlig af, at man skaber det nødvendige fundament for digitalisering på tværs af virksomheden. Det kræver ændringer i hele organisationen og på mange forskellige niveauer.

Både i det private og det offentlige er man godt i gang med at digitalisere i disse år; der formuleres visionære strategier og igangsættes ambitiøse projekter, der hver for sig (hvis de gribes rigtig an) kan skabe masser af værdi. Når man sigter efter en gennemgribende digitalisering af virksomheden, er det dog helt afgørende, at man forstår, at det langt fra kun handler om it-projekter.

Det kræver derimod en transformation på tværs af hele organisationen. Arbejdskulturen og kompetencerne skal matche de digitale visioner og konkrete behov og ønsker, processerne og værktøjerne i virksomheden skal moderniseres, og hele den værdikæde og det økosystem, virksomheden traditionelt har arbejdet ud fra, skal måske revurderes. Digitaliseringen er kommet for at blive – og det er i stigende grad den faktor, der afgør, hvordan man klarer sig i forhold til konkurrenterne.

Virksomheden skal gentænkes

Derfor er det også vigtigt, at man er bevidst om, at en digital transformation kræver omfattende ændringer og en vedholdende indsats i hele virksomheden. It-afdelingen kan hjælpe et stykke ad vejen, men den gennemgribende digitale transformation kræver andet og mere end det. Professor Jan Damsgaard, der er leder af institut for digitalisering ved Copenhagen Business School, beskrev for nylig situationen således i et interview til DANSK IT:

”Jeg synes, at der foregår rigtig meget og godt arbejde ude i de danske virksomheder og i særdeleshed i deres it-afdelinger. De har været rigtig gode til at bygge it-systemer, der har givet danske virksomheder en kolossal konkurrencemæssig fordel. Det er bare ikke tilstrækkeligt længere.”

Når man sætter folk sammen på nye måder, kan der opstå nye kompetencer, som man ikke tidligere har set i virksomheden
Lisa Herold Ferbing

”Det handler ikke længere blot om at automatisere og effektivisere organisatoriske processer; vi skal til at gentænke forretningen, og vi skal gentænke, hvordan virksomheden er sat sammen, hvilke produkter vi laver, og hvordan vi sælger dem. Det er det, der kommer ind med digitalisering,” lød det fra Jan Damsgaard fra CBS.

Lisa Herold Ferbing, der er bestyrelsesformand i DANSK IT, er enig i den betragtning og beskriver her kerneudfordringen for de danske virksomheder i arbejdet med at sikre den digitale transformation:

”Man skal have afdækket de kompetencer, man har i virksomheden, og finde ud af, hvad man eventuelt mangler. Og så skal man have bragt de mange kompetencer sammen, så de kommer til at spille sammen på tværs. Når man sætter folk sammen på nye måder, kan der opstå nye kompetencer, som man ikke tidligere har set i virksomheden,” lyder det fra Lisa herold Ferbing, der uddyber, hvad det indebærer:

”Det er meget vigtigt, at man ikke er siloopdelt i virksomheden. Det er ledelsen, der kan og skal tage den opgave på sig at ændre det – og det er især vigtigt i en tid, hvor der knaphed på arbejdskraft.”

Der er milliarder på spil

Det har alvorlige konsekvenser, hvis danske virksomheder ikke tager digitaliseringen seriøst og udnytter de nye muligheder. Undersøgelsen IT i praksis 2018-19, som Rambøll og DANSK IT står bag, viser, at der bogstaveligt talt er milliarder på spil alene over de kommende tre år.

”De 1000 største danske virksomheder kan opleve en nedgang i omsætningen på 5,8 procent på grund af digitaliseringen. Det vil resultere i tab af 57.000 danske arbejdspladser,” lyder det i undersøgelsen IT i praksis 2018-19 om de 1000 største virksomheder i Danmark, som repræsenterer 62 procent af arbejdsstyrken.

Digitaliseringen betyder samtidig, at der opstår nye arbejdspladser og nye forretningsmuligheder hos eksempelvis nystartede virksomheder, der udnytter de digitale muligheder. Også hos de små- og mellemstore virksomheder (SMV’erne) er der dog plads til forbedringer. Kort før jul udgav DANSK IT’s erhvervsudvalg en guide til digitalisering af små og mellemstore virksomheder, hvor beskeden blandt andet lyder:

“Digitaliseringen er dog ikke kun et katalog af muligheder. Der er også et stigende pres mod de virksomheder, som endnu ikke har fået digitaliseret forretningsprocesser, har taget nye teknologier ind i forretningsudviklingen og er gået online med produkter og services. Konkurrencen stiger, markeder bliver ‘disrupted’, og virksomheder som ikke udnytter de nye teknologiske muligheder, eksisterer sandsynligvis ikke om 5-10 år. Det er dystre udsigter.”

 

Lisa Herold Ferbing, bestyrelsesformand, DANSK IT