Foto: Niels Falk, administrerende direktør i HD Lab.

Tech Trends: Et kig i krystalkuglen og et kvalificeret gæt på fremtiden

Det kan være svært at spå – især om fremtiden. Men her giver vi en håndfuld ledere fra den danske bygge- og ejendomsbranche muligheden for at give deres bud på nogle af de tendenser, de kan ane ude i horisonten.

”Hvis man tror, at brugen af PDF-filer eller et regneark er ensbetydende med digitalisering, så kan man godt tro om igen”. Det siger Niels Falk, der er administrerende direktør i HD Lab. Fremtiden i byggebranchen handler nemlig ikke om at dele filer, men om at dele data, der kan flyde frit i realtid. Niels Falk sammenligner det lidt med det Facebook univers, vi alle kender så godt, ,og hvor vi deler data uden egentlig at tænke over, hvordan vi gør det.

Samtidig påpeger Niels Falk, at digitaliseringen af byggebranchen kommer til at række langt ud over det at opføre en ny bygning. En af fremtidens helt store tendenser bliver, at digitaliseringen også kommer til at række ind mod såvel renovering som drift og vedligehold, hvor vi også vil komme til at måle på helt nye parametre som f.eks., om bygningen lever op til den forventede performance samt ikke mindst, om vi som brugere anvender den optimalt.

Stigende CO2 aftryk i byggebranchen

”At vi i langt højere grad tager teknologi i brug, er tvingende nødvendigt, hvis vi skal leve op til at kunne kalde os selv for bæredygtige. Faktisk er byggebranchen den eneste branche i Danmark, der over de senere år har haft et stigende CO2 aftryk, så alene det illustrerer med al tydelighed, at vi er nødt til at tænke i nye baner”, siger Niels Falk videre. En af disse er i hans optik eksempelvis langt mere fokus på effektivisering i form af off-site produktion.

”Kravet om bæredygtighed er kommet for at blive og forsvinder ikke sådan af sig selv. Så i relation til f.eks. off-site produktion er teknologi en stor del af løsningen”, siger Niels Falk. Han føjer til, at et af de store benspænd i byggebranchen ikke blot er at øge produktiviteten i form af f.eks. automatisering og robotter, men også at skabe mere værdi for slutbrugerne. Det vil sige dem, der skal bo, leve og arbejde i bygningerne.

TORBEN KLITGAARD, BLOXHUB

”Den helt store gamechanger bliver, at vi kan følge byggeriet digitalt i hele dets livscyklus. Det vil sige også i den daglige drift, hvor vi kan monitorere en bygning ud fra den adfærd, brugerne udviser. Når det er sagt, er det også vigtigt at fremhæve, at teknologi ikke kun skal integreres nybyggeri, men også i eksisterende bygninger. 85 pct. af de bygninger, der står om 30 år, er nemlig allerede bygget i dag. Bedre styring af, hvorledes vi anvender vores bygninger og ikke mindst, om de performer efter hensigten, er vigtige faktorer for, at vi kan nå i mål med ambitionen om en 70 pct. reduktion af CO2 udslippet i 2030”. Torben Klitgaard, administrerende direktør i BLOXHUB.

NADIM STUB, PROPTECH DENMARK

”God service for en bygnings lejere, hvad enten der er tale om virksomheder eller private, er fremtidens konkurrenceparameter i ejendomsbranchen. Derfor er jeg sikker på, at vi i langt højere grad vil begynde at anvende digitale tvillinger, altså digitale kopier af vores bygninger i den daglige drift. Ejendomsadministratorerne skal blive bedre til at drifte bygningerne med henblik på at yde en bedre slutbrugeroplevelse. Det er faktisk vigtigt – også i forhold til de nye krav, som virksomhedslejere stiller i dag, når det f.eks. gælder ønsket om at kunne indrette nye typer af arbejdspladser. Så jeg kunne godt tænke mig en mere holistisk tilgang til ejendomsbranchen”. Nadim Stub, administrerende direktør i Proptech Denmark.

CHRISTIAN JØLCK, 2150

”Jeg er sikker på, at vi i fremtiden vil møde øgede krav til, at byggepladserne skal være CO2 neutrale og på lang sigt måske endda blive CO2 negative. Derfor har vi eksempelvis investeret i firmaet CarbonCure, der har udviklet en teknologi, så betonindustrien kan reducere CO2 aftrykket i deres produktion, som er verdens største individuelle CO2 kategori. Desuden vil byggebranchen komme til at rumme store muligheder for automatisering således, at vi mennesker i højere grad kan koncentrere os om det spændende arbejde og dermed i sidste ende lave bedre byggeri til gavn for kunderne. Det kommer blandt andet til at ske igennem højere anvendelse af kunstig intelligens i byggeriernes indledende projekteringsfase”. Christian Jølck, partner og medstifter i 2150.

METTE GLAVIND, Teknologisk Institut

”Med ca. 80 pct. af Danmarks samlede nationalformue bundet op i det bebyggede miljø i form af bygninger, veje og broer er det vigtigt at drifte og vedligeholde disse, så værdien fastholdes. En optimeret levetid vil også medvirke til at øge bæredygtigheden i form af reduceret CO2 aftryk samt ressource- og energiforbrug. Her kan digitale tvillinger, som blandt bygger på sensorbaserede systemer til overvågning, droner, automatiseret dataanalyse og kunstig intelligens, sammen med ekspertviden om materialer og konstruktioners holdbarhed komme til at spille en afgørende rolle”. Mette Glavind, direktør Byggeri & Anlæg ved Teknologisk Institut.

Christina Melvang, WE BUILD DENMARK

For mig at se er det vigtigt, at vi i langt højere grad begynder at tænke i Triple Helix modellen. Det betyder stort fokus på samarbejdet imellem universiteterne/GTS’ere og øvrige vidensinstitutioner, erhvervslivet og det offentlige således at nye digitale teknologier udvikles, testes og kommercialiseres gennem et samlet samarbejde.Her er særligt test af digitale teknologier i konkrete byggeprojekter et vigtigt greb, således at hele byggeriets værdikæde både forstår at anvende teknologierne men også kan indtænke dem i de eksisterende forretningsmodeller. Den grønne omstilling og et arbejdsmarked i forandring kalder på nye teknologier, som både kan bidrage til en reduceret CO2 udledning fra bygning og byggeproces, og som kan automatisere byggeriet så færre hænder er nødvendige i særligt de manuelle processer.