Tag Archive for: Christina Hvid

Christina Hvid, Administrerende direktør i Molio og ConTech Lab arbejder for at fremskynde implementering af tekniske og digitale løsninger i byggeriet.

Sammen er vi stærkest – både nu og i fremtiden

Bæredygtighed og grøn omstilling er en integreret del af alt, hvad vi foretager os. Men dagsordenen handler ikke blot om at reducere byggebranchens CO2-aftryk. Det er stadig et essentielt element, men det er ligeledes vigtigt at holde sig for øje, at dagsordenen er blevet bredere og mere omfattende.
I takt med, at byggebranchen skal leve op til stadig højere grad af regulering - blandt andet qua den nye EU-taksonomi - er det vigtigt at være i tæt dialog med såvel politikere som embedsmænd. Her et kig ind til et event på Christiansborg arrangeret af Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

Byggebranchen er på vej ind i et finansielt paradigmeskift

Med den nye EU-taksonomi og deraf beslægtede direktiver er linjerne trukket op til det, man vel uden overdrivelse kan kalde for en revolution i såvel den danske som den europæiske byggebranche. Fremadrettet kommer pengestrømmene til at løbe meget anderledes, og byggeprojekter, der ikke er grønne, vil få meget sværere adgang til finansiering.
Danmark er vært for UIA World Congress of Architects Copenhagen i 2023. Som showcase inden for bæredygtigt byggeri kan man opleve Vadehavscentret, hvor et biogent materiale er bragt i spil på en helt ny måde. Det er tegnet af arkitekt Dorte Mandrup.

Potentialet for både nye og bæredygtige materialer er enormt

Arbejdet med at skabe fremtidens bæredygtige byggematerialer er i fuld gang. Branchen kigger både på, hvorledes eksisterende materialer kan optimeres og, hvorledes helt nye materialer kan komme i spil. Måske skal dit næste hus bygges af svampesporer og kaffegrums…?
17 topledere på tværs af byggeriets værdikæde har defineret konkrete forslag til handlinger, der kan accelerere den bæredygtige omstilling af byggeriet. Hvis omstillingen skal lykkes, er det en bydende nødvendighed, at alle branchens aktører byder ind, ønsker at samarbejde med hinanden og tør vidensdele og udvikle løsninger sammen. Foto: Fra venstre: Jens Højgaard Christoffersen, Group CEO, COWI, Tina Mayn, EVP Products, VELUX og Christina Hvid, Adm. direktør, Molio

Byggebranchens topledere accelererer den bæredygtige udvikling sammen

Investeringsmiljøet i Danmark er gunstigt, men innovation handler om meget mere end blot det at skrive en blankocheck ud. Fremtidens investeringsmiljø skal og bør handle om høj grad af symbiose mellem iværksættere, vidensinstitutioner og investorer.

Partnerskaber bliver nøgleordet for udviklingen af en mere bæredygtig byggebranche

Nu etableres en ny handletank på tværs af hele byggebranchen. Et af fundamenterne er digitalisering samt anvendelse af ny teknologi, men endnu vigtigere er det, at branchen fremadrettet bringer helt nye samarbejdsformer i form af partnerskabsmodeller i spil. Det skal Byggeriets Handletank for Bæredygtighed hjælpe til med.
BLOX fra Cirkelbroen Foto: Rasmus Hjortshøj

Danmark skal drive stort EU-projekt med fokus på det CO2-fri bymiljø

EU-Kommissionen udskrev i 2022 en fælleseuropæisk konkurrence - New European Bauhaus - for at få et bud på fyrtårnsprojekter, der kan definere rammerne for fremtidens CO2-fri bymiljøer. Det danske bud vandt sammen med fem andre på tværs af EU i skarp konkurrence, og BLOXHUB er udnævnt som projektleder sammen med en række internationale partnere, og i Danmark i tæt samarbejde med Dansk Design Center, Dansk Arkitektur Center, Creative Denmark og Dansk Industri.
Foto: Christel Piron, CEO i PreSeed Ventures og medstifter og partner i PSV Tech01, Sophie Bech, Hub Director i NIRAS Green Tech Hub, Christian Jølck, partner i og medstifter af 2150 & Talia Rafaeli, partner i KOMPAS

Innovation i byggebranchen kræver både ny teknologi og kapital – masser af kapital

Investeringsmiljøet i Danmark er gunstigt, men innovation handler om meget mere end blot det at skrive en blankocheck ud. Fremtidens investeringsmiljø skal og bør handle om høj grad af symbiose mellem iværksættere, vidensinstitutioner og investorer.
Mette Skjold, adm. direktør og partner i SLA, Kasper Guldager, medstifter af Home.Earth, Ib Enevoldsen, adm. direktør i Rambøll, Mikkel Bülow Lensby, partner og medstifter af NREP og venturekapitalfonden 2150 & Britta Stenholt, adm. direktør i STARK Danmark giver deres bud på, hvorledes vi skal komme i mål med vores klimaambitioner.

Digital og grøn omstilling er et ambitiøst makkerpar for fremtiden

Twin Transition er et begreb, man taler meget om i byggebranchen. Det betyder, at den digitale og den grønne omstilling går hånd i hånd i bestræbelserne på, at vi som samfund skal komme i mål med vores klimaambitioner og dermed være med til at gøre en indsats for at løse klimakrisen. Her giver en række af byggebranchens ledere deres bud på, hvorledes vi bedst muligt løser opgaven.

ConTech er afgørende for fremtidens byggeri

Det er bydende nødvendigt for samfundets grønne omstilling, at byggeriet kommer med på den grønne bølge. Byggeriet står nemlig for hele for 30 pct. af Danmarks samlede CO2 udledninger enten direkte eller indirekte. Nøglen til at sætte skub i det bæredygtige byggeri er digitalisering, og gør vi det rigtigt, venter der et betydeligt vækstpotentiale for de 187.000 mennesker, der er beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen og hvert år omsætter for 305 mia. kr.