"Vi må og skal have endnu flere med. Det bør ske med udgangspunkt i vidensdeling og inspiration, ikke blot fra kerneaktørerne i branchen, men også fra andre brancher og andre lande, hvor der findes masser af forskning og innovation, vi kan blive inspireret af." Christina Hvid, Adm. direktør i Molio og ConTech Lab

Digitalisering og brug af teknologi er afgørende for den grønne omstilling

Aldrig har der været større fokus på bæredygtighed. Og aldrig er der sket så heftige og hurtige digitale kvantespring. Fundamentet er således lagt for, at vi i bygge- og anlægsbranchen kan gå en mere digital og grønnere fremtid i møde.

Næste vigtige skridt er at sikre skalering og implementering af de gode digitale værktøjer og løsninger samt sikre samarbejdet på tværs af byggeriets værdikæde.

Jeg oplever i høj grad, at branchen er i fuld gang med den digitale omstilling. Allerede nu er indsamling af data og transparent dataudveksling en forudsætning for at dokumentere et byggeris klimaaftryk, men også for at effektivisere processerne undervejs. Mange frontrunnere er også begyndt at teste kunstig intelligens (AI) i forbindelse med f.eks. ideudvikling, design, projektstyring og fremskrivning af priser med henblik på procesoptimering, forretningsudvikling samt minimering af økonomiske risici.

Samtidig viser en ny analyse dog, at blandt de små og mellemstore virksomheder, der udgør en massiv del af byggebranchen, er der meget at gøre endnu. Vi må og skal derfor have endnu flere med. Det bør ske med udgangspunkt i vidensdeling og inspiration, ikke blot fra kerneaktørerne i branchen, men også fra andre brancher og andre lande, hvor der findes masser af forskning og innovation, vi kan blive inspireret af.

Af Christina Hvid, Adm. direktør i Molio og ConTech LabVi er ikke mål endnu – men jeg oplever en værdikæde på tværs af bygge- og anlægsbranchen, som rigtig gerne vil samarbejde. Et godt eksempel på det er Byggeriets Handletank for Bæredygtighed.
Christina Hvid, Adm. direktør i Molio og ConTech Lab

Men inspiration alene er ikke nok. Det er først, når vi har fokus på konkret implementering og arbejder tæt sammen herom, at vi virkelig kan drive udviklingen i branchen fremad. Vi er ikke mål endnu – men jeg oplever en værdikæde på tværs af bygge- og anlægsbranchen, som rigtig gerne vil samarbejde. Et godt eksempel på det er Byggeriets Handletank for Bæredygtighed, der gennem konkrete anbefalinger viser en fælles vej frem mod en mere bæredygtig branche i form af lavere CO2-udledning, reduceret ressourceforbrug samt øget cirkularitet og biodiversitet.

Med denne udgave af ConTech magasinet håber vi at kunne inspirere jer til at tage næste skridt til at bruge teknologi og øget digitalisering som middel for samarbejdet om en bæredygtig udvikling. Vi præsenterer en række gode eksempler på, hvordan byggeriets aktører i tæt samarbejde udvikler på tværs og finder fælles fodslag i omstillingen af branchen. Vi retter også blikket mod udlandet og mod nye ConTech-aktører i vores økosystem, mod tech trends og ser på, hvor der arbejdes med stadigt klogere anvendelse af data i byggeriet i håbet om at udvikle nye digitale værktøjer for at skabe et mere effektivt og bæredygtigt byggeri.

Læs det samlede ConTech 2024 Magasin her

Rigtig god læselyst.