Foto: Christel Piron, CEO i PreSeed Ventures og medstifter og partner i PSV Tech01, Sophie Bech, Hub Director i NIRAS Green Tech Hub, Christian Jølck, partner i og medstifter af 2150 & Talia Rafaeli, partner i KOMPAS

Innovation i byggebranchen kræver både ny teknologi og kapital – masser af kapital

Investeringsmiljøet i Danmark er gunstigt, men innovation handler om meget mere end blot det at skrive en blankocheck ud. Fremtidens investeringsmiljø skal og bør handle om høj grad af symbiose mellem iværksættere, vidensinstitutioner og investorer.

I Danmark har vi efterhånden en god og solid tradition for at skabe partnerskaber, der kan konkurrere med førende forsker- og teknologimiljøer i udlandet. Af eksempler kan nævnes innovations- og acceleratorprogrammet Urbantech med innovationshub’et BLOXHUB som centralt omdrejningspunkt. Det blev i tidernes morgen initieret af Realdania i samarbejde med Industriens Fond samt nogle af dansk erhvervslivs store aktører, nemlig ingeniørvirksomheden COWI, energiselskabet EWII samt vinduesproducenten VELUX.

I efteråret 2021 besluttede VKR Holding at etablere venturekapitalfonden KOMPAS med den nette sum af 1 mia. danske kroner, hvor man blandt andet bygger på erfaringerne fra Urbantech. Fonden retter sig blandt andet mod aktiviteter i byggebranchen, for Mads Kann-Rasmussen, der er administrerende direktør i VKR Holding, er af den opfattelse, at koncernen har en forpligtelse til at være med til at give byggebranchen et solidt skub i den bæredygtige retning.

Talia Rafaeli, partner i KOMPASDer er ikke nogen tvivl om, at eksempelvis den nye EU-taksonomi vil skabe et behov for investeringer i teknologi, der kan være med til at fremme bæredygtige initiativer i byggebranchen, også i Danmark.
Talia Rafaeli, partner i KOMPAS

Det har været en mental rejse

”Når fonden etableres, er det fordi, vi mener tidspunktet er helt rigtigt. Jeg tror ikke, det ville have været en beslutning, vi havde været modne nok til at tage tidligere, men i firmagruppen har vi lært utrolig meget af samarbejdet med Urbantech, der på en række områder har udfordret os som virksomhed og har fået os til at tænke i nye baner. Mentalt har vi virkelig rykket os”, udtalte Mads Kann-Rasmussen, da fonden blev annonceret.

Han sagde videre, at det er vigtigt at påpege, at man naturligvis ikke blot har gjort det for sine blå øjnes skyld. Mads Kann-Rasmussen pointerede, at det er vigtigt med et forretningsmæssigt incitament i de projekter og virksomheder, man fremover skal investere i, for det er dét, der skal være drivkraften. Målet for fonden er at opbygge en investeringsportefølje bestående af direkte investeringer i Europa, Israel og USA.

Ikke nok med en blankocheck

Fonden opererer selvstændigt og er organiseret som et partnerskab. Den investerer i digitale og bæredygtige løsninger indenfor byggeri, fremstilling og klimateknologi og ledes af partnerne Sebastian Peck i Amsterdam, Talia Rafaeli i Tel Aviv og Andreas Strasser i Berlin. Talia Rafaeli fortæller, at det er spændende at være en nichefond, der er meget specialiseret og som opererer særdeles vertikalt med sine investeringer. Hun lægger ikke skjul på, at der over de kommende år vil blive god brug for fondens midler i byggebranchen.

”Vi har endnu ikke foretaget vores første investering i Danmark, men KOMPAS er meget aktiv i det danske økosystem. Der er ikke nogen tvivl om, at eksempelvis den nye EU-taksonomi vil skabe et behov for investeringer i teknologi, der kan være med til at fremme bæredygtige initiativer i byggebranchen, også i Danmark”, siger hun men påpeger ligeledes, at det ikke er nok bare at skrive under på en blankocheck. Det handler om at støtte opstartsvirksomhedernes forretningsidé bedst muligt og hjælpe virksomhederne med at skalere efter investeringen.

Iværksætteri skal være attraktivt

Det samme siger Christian Jølck, der er partner i og medstifter af venturekapitalfonden 2150. Han understreger vigtigheden af, at der skabes et økosystem, som tæller såvel iværksættere som vidensinstitutioner samt ikke mindst investorerne. Med den udtalelse kommer han med en direkte opfordring til det politiske etablissement.

Christian Jølck, partner i og medstifter af 2150 - ConTech 2023 MagasinetDanske pensionskasser kunne godt komme endnu mere på banen, når det gælder investering i teknologi, der kan gøre deres ejendomsportefølje mere bæredygtig.
Christian Jølck, partner i og medstifter af 2150

”Det skal være attraktivt at være iværksætter og drive en opstartsvirksomhed i Danmark for, at vi kan få et økosystem, som konkurrerer internationalt”, siger Christian Jølck. Han kommer desuden med en opfordring til de store pensionskasser. Det undrer ham nemlig, at når de i dag har stort fokus på at opføre bæredygtighedscertificeret byggeri, hvorfor de så ikke også investerer indenfor opstartsvirksomheder og venturekapital, der kan komme med gode input og teknologier til, hvorledes man kan gøre en ejendomsportefølje mere bæredygtig.

Pensionskasserne sakker bagud

”Det kunne ikke blot være en fordel for miljøet internationalt, men også være med til at skabe nye virksomheder og arbejdspladser i Danmark, hvilket ligger 2150 på sinde. Meget få danske pensionskasser har investeret med et dansk udgangspunkt i teknologi og venturekapital, så sammenlignet med det billede, vi ser blandt en række udenlandske pensionskasser, sakker vi på det punkt væsentligt bagud i Danmark. Jeg synes ganske enkelt, der mangler risikovillighed til at være medskaber til et dansk økosystem blandt pensionskasserne”, siger Christian Jølck.

Hvis man kigger på samspillet mellem især iværksætterne og vidensinstitutionerne, er Danmarks Tekniske Universitet (DTU) et rigtig godt sted at kigge hen, som blandt andre 2150 har en løbende dialog med. Her finder man også PreSeed Ventures, hvis umiddelbare berøringsflade ikke så meget er byggebranchen. Men på sigt kan den meget vel blive det, for efter at have ligget på DTU’s campus i mere end 20 år, har man gode relationer til en række af de opstartsvirksomheder, der fødes her, og hvoraf mange har relationer til byggebranchen.

Christel Piron, CEO i PreSeed Ventures og medstifter og partner i PSV Tech01Igennem de sidste 20 år, hvor vi har investeret, har vi foretaget mere end 450 såkaldte Early Stage investeringer, men jeg synes helt klart, vi kunne bruge nogle flere opstartsvirksomheder inden for klimatech og byggebranchen.
Christel Piron, CEO i PreSeed Ventures og medstifter og partner i PSV Tech01

VC’erne skal være fødselshjælper

”Igennem de 20 år, vi har boet på DTU, har vi foretaget mere end 450 såkaldte Early Stage investeringer, men jeg synes da helt klart, vi kunne bruge nogle flere opstartsvirksomheder inden for klimatech og byggebranchen”, siger Christel Piron, der er CEO i PreSeed Ventures og medstifter og partner i firmaets første, kommercielle fond, PSV Tech01. Et af de områder, man har fået blikket op for, er PropTech, der handler om drift og vedligehold, så springet til projektering og opførelse er måske ikke så stort endda.

”Men jeg vil da godt understrege, at dét at være investor kræver, at man tager en kalkuleret risiko for at støtte om op de iværksættere, der kan være med til at skabe fundamentet for en smartere og mere bæredygtig industri. Desuden kræver det mod og samarbejde på tværs af aktørerne, og her synes jeg, der er plads til forbedring, når det gælder om at sprede kompetencerne ud i et projekt. Det handler jo ikke kun om at dele penge ud, men også om at være med til at gøre en aktiv indsats med henblik på at facilitere og være fødselshjælper for virksomhederne på tværs af industrier”, siger Christel Piron videre.

Sophie Bech, Hub Director i NIRAS Green Tech HubPassionen hos iværksætterne er utrolig, både metodemæssigt, menneskeligt og teknologimæssigt hos de opstartsvirksomheder, vi arbejder med, og jeg oplever klart en afsmittende effekt fra inkubationsmiljøet til vores rådgivende ingeniørvirksomhed.
Sophie Bech, Hub Director i NIRAS Green Tech Hub

NIRAS har taget sin egen medicin

Hos den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS har man taget sin egen medicin. Her har man nemlig skabt NIRAS Green Tech Hub, der blev etableret i efteråret 2021, og som allerede er fuldt belagt på antallet af faste pladser. Her finder man – naturligvis fristes man til at sige – flere opstartsvirksomheder med rod i byggebranchen, og ifølge Hub Director Sophie Bech giver det en rigtig god synergieffekt.

”Som ingeniørvirksomhed er NIRAS på en rejse. Vi er kendt som den grønne rådgiver, og skal vi bevare vores position på det område, er vi nødt til at være helt fremme i skoene. Jeg oplever helt klart en afsmittende effekt fra det inkubationsmiljø, vi har skabt i NIRAS Green Tech Hub til vores ingeniørvirksomhed, og hvis vi samtidig kan være med til at understøtte opstartsvirksomheder i deres udvikling og måske endda hjælpe med at finde finansiering, er det da en rigtig god situation”, siger Sophie Bech.