ConTech Lab skal bidrage til, at hele branchen arbejder mere smart sammen og ikke mindst udvikler nye forretningsmodeller. På den lange bane er det en god forretning - ikke kun for byggebranchens virksomheder, men for hele samfundet. Foto: Christina Hvid

ConTech er afgørende for fremtidens byggeri

Det er bydende nødvendigt for samfundets grønne omstilling, at byggeriet kommer med på den grønne bølge. Byggeriet står nemlig for hele for 30 pct. af Danmarks samlede CO2 udledninger enten direkte eller indirekte.

Nøglen til at sætte skub i det bæredygtige byggeri er digitalisering, og gør vi det rigtigt, venter der et betydeligt vækstpotentiale for de 187.000 mennesker, der er beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen og hvert år omsætter for 305 mia. kr. Den digitale transformation i bygge- og anlægsbranchen ér i fuld gang og ikke mindre end 80 pct. af byggeriets virksomheder ser digitalisering som et nødvendigt redskab for at kunne dokumentere bæredygtigt byggeri. Digitalisering og implementering af kendt teknologi gør det muligt for både små og store virksomheder i byggeriet at efterleve nye bæredygtighedskrav.

Flere analyser viser, at byggebranchen har været længe om at komme i gang med digitaliseringsprocessen og er bagud i forhold til andre brancher. Mine dialoger med branchens virksomheder indikerer, at der er vilje til handling, og det momentum skal vi gribe. Bæredygtighed og klimaforandringerne er i dag væsentlige drivere for væksten i byggeriet, og anvendelsen af teknologi giver mulighed for at øge såvel produktivitet som rentabilitet samt igangsætte nye grønne løsninger.

Jeg ved, at vi i bygge- og anlægsbranchen har evnen til at løfte, tænke nyt og skabe stort sammen. Men jeg ved også, at det kræver mod og samarbejde.
Christina Hvid, adm. direktør i ConTech Lab og Molio

Med ConTech 2021 magasinet sætter vi fokus på ConTech – en forkortelse af Construction Technology, som refererer til de innovative værktøjer i form af både maskinel og software, som bruges i konstruktionen af et byggeprojekt fra design over projektering til opførelse og drift. ConTech kan ved implementering på tværs af byggebranchens aktører give næring til et helt nyt økosystem af virksomheder, der kan få nye innovative løsninger til at blomstre til gavn for hele byggebranchen.

I ConTech Lab kan byggeriets virksomheder sammen udvikle sig og eksperimentere med nye måder at samarbejde om brugen af ny teknologi. ConTech Lab er en fælles udviklingsplatform, hvor vi kan benytte data, digitalisering og teknologi til at skabe fremtidens byggeri.

ConTech Lab skal bidrage til, at hele branchen arbejder mere smart sammen og ikke mindst udvikler nye forretningsmodeller. På den lange bane er det en god forretning – ikke kun for byggebranchens virksomheder, men for hele samfundet. Vi har brug for ConTech.

Danmarks samlede værdi af bygninger og anlæg er lige godt 5.627 mia. kr., og derfor er det afgørende for os alle sammen og samfundet som helhed, at vi gennem ConTech skaber fremtidens bæredygtige byggeri.

Jeg håber, du finder artiklerne fra magasinet inspirerende. Her kan du også læse om nogle af ConTech Labs spændende pionerprojekter.