"ConTech Lab er det teknologilaboratorium, hvor man kan skabe gode og praktiske eksempler på, hvordan teknologi kan føre byggebranchen ind i fremtiden." Charlotte Kjeldsen Krarup, udviklingsdirektør i Industriens Fond

Vi har blot lige set toppen af det teknologiske isbjerg

Såvel nationalt som internationalt er potentialet for Construction Technology stort. ConTech Lab er med til at forløse dette potentiale, og hos Industriens Fond og Realdania, som støtter udviklingen af ConTech Lab, ser man med spænding fremtiden i møde.

Da ConTech Lab blev lanceret i efteråret 2020, var den klare ambition at booste anvendelsen af digitalisering i den danske byggebranche. Men hvordan er det gået? Er ambitionerne blevet opfyldt? Er byggebranchen blevet mere digital på de godt og vel to år, der er gået? Svaret er ja. På forholdsvis kort tid er der sket rigtig meget, og meldingen fra Industriens Fond samt Realdania, der bakker op om ConTech Labs projekter økonomisk, er ikke til at tage fejl af.

”Har vi nået målsætningen om at gøre byggeriet mere digitalt? Ja, det har vi. Men hvad har ændret sig i branchen”, spørger Charlotte Kjeldsen Krarup, der er udviklingsdirektør i Industriens Fond. Hun kommer selv med svaret og konstaterer, at det i løbet af de seneste to år er slået fast med syvtommersøm, at potentialet for Construction Technology er stort for hele den samlede byggebranche. Samtidig understreger hun, at ConTech Lab åbner op for et voksende internationalt potentiale, som danske virksomheder kan få adgang til.

Charlotte Kjeldsen Krarup, udviklingsdirektør i Industriens Fond støtter ConTech LabFor os gælder det om sammen med ConTech Lab at komme så bredt ud som muligt således, at vi også fanger de virksomheder, som måske ikke tror, at teknologi er noget for dem.
Charlotte Kjeldsen Krarup, udviklingsdirektør i Industriens Fond

En hel branche skal italesættes

”Jeg vil især nævne digitalisering, bæredygtighed og konkurrenceevne, tre vigtige faktorer, der for alvor vil være en gamechanger i den danske byggebranche. Alle tre er vigtige i ConTech Lab regi, og vi har kun lige set begyndelsen på det, som kan blive et digitaliseringseventyr, der er med til at fremme såvel bæredygtighed som konkurrenceevne”, siger Charlotte Kjeldsen Krarup videre. Hun påpeger imidlertid vigtigheden af, at der skabes en række showcases.

”Det er ConTech Labs DNA. Her har man muligheden for at italesætte digitaliseringsdagsordenen på tværs af hele byggebranchen og samtidig, som det teknologilaboratorium man er, skabe gode og praktiske eksempler på, hvordan teknologi kan føre byggebranchen ind i fremtiden. Desuden er det vigtigt, at ConTech Lab er ambassadør for en række værdiskabende tilbud, der kan bygge bro mellem de store og de små i branchen”, uddyber Charlotte Kjeldsen Krarup.

Lennie Clausen, programchef i Realdania Foto: Claus Bjørn LarsenBranchen skal gennem mange iterationer, ligesom man skal være indstillet på at lære af sine fejl, være klar til at skifte kurs samt være klar til at kigge ud over sin egen næsetip.
Lennie Clausen, programchef i Realdania

Har fået fodfæste i branchen

Hvis digitaliseringen af byggebranchen virkelig skal have en effekt, påpeger hun vigtigheden af, at hele branchens værdikæde lige fra de store og toneangivende aktører til de mindre håndværksvirksomheder inkluderes. Den betragtning er programchef i Realdania, Lennie Clausen, helt enig i, og det det er hans indtryk, at ConTech Lab har fået positioneret sig godt i branchen.

”Jeg synes, det er lykkedes at række bredt ud til branchens aktører og få dem med enten på enkelte udviklingsprojekter eller med i det overordnede netværk. Det er vigtigt at glæde sig over, og derfor virker det som oml, ConTech Lab virkelig har fundet fodfæste i branchen. Jeg synes godt, man kan sige, at lakmusprøven er bestået”, siger Lennie Clausen. Hvis ikke man får alle med, bliver det nemlig ikke muligt at indløse teknologiens fulde potentiale, mener han.

Lysten og evnen til forandring

Det er altså ikke nok, at entreprenører og arkitekter, der er vant til at arbejde med digitale værktøjer, er begejstrede. Teknologien skal helt ud på byggepladsen, hvor håndværkerne færdes til dagligt. Det kan godt være, det er de store aktører, der lige nu og her er klædt bedst på til fremtiden, men det er immervæk i alles interesse, at indsatsen med at udbrede nye, teknologiske løsninger favner så bredt som muligt.

Samtidig er Lennie Clausen dog godt klar over, at teknologisk forandring i et univers som det, byggebranchen repræsenterer, ikke kan løses med et fingerknips. Det er en lang proces, og branchen skal gennem mange iterationer, ligesom man skal være indstillet på at lære af sine fejl, være klar til at skifte kurs samt være klar til at kigge ud over sin egen næsetip. Kort sagt handler det om lysten og evnen til forandring.

Teknologi styrker konkurrenceevnen

Charlotte Kjeldsen Krarup fra Industriens Fond påpeger en væsentlig faktor, der i høj grad er med til at gøre forandringsvillighed til en nødvendighed, nemlig den nye EU-taksonomi, der stiller helt nye og skrappe krav til, hvorledes virksomheder skal dokumentere deres bæredygtighed. Det kommer også til at gælde for byggebranchen, og set i det perspektiv kommer digitalisering i almindelighed samt Construction Technology i særdeleshed til at spille en stor rolle.

”Jeg synes imidlertid, det er vigtigt at fremhæve, at byggebranchen ikke bør anskue de nye regler som begrænsende regulering. Det handler om at gå forrest og modne sin virksomhed til at se de nye muligheder, herunder mulighederne for øget produktivitet og effektivitet. Fremadrettet bliver teknologi nemlig i høj grad et konkurrenceparameter såvel nationalt som internationalt”, uddyber Charlotte Kjeldsen Krarup.

Nye forretningsmæssige muligheder

Udviklingen står ikke stille, og derfor vil mange nye teknologier blive taget i brug over tid. Som eksempler nævner hun automatisering, 3D-betonprint, værktøjer til effektivisering og genanvendelse af materialer etc. Digitalisering og teknologi byder imidlertid også på helt nye forretningsmæssige muligheder, så i alle henseender gælder det om at holde øjne og ører åbne. Blandt andet derfor er det vigtigt med formidlingsaktiviteter til hele branchen.

”Byggebranchen rummer mange forskellige typer af virksomheder på forskellige udviklingstrin. Derfor er det vigtigt, at vi henvender os til hele værdikæden. Det bakker vi op om som fond, fordi vi gerne vil være med til at fortælle de gode historier. For os gælder det om sammen med ConTech Lab at komme så bredt ud som muligt således, at vi også fanger de virksomheder, som måske ikke tror, at teknologi er noget for dem”, siger Charlotte Kjeldsen Krarup.

Krav til organisatoriske ændringer

I den sammenhæng føjer Lennie Clausen fra Realdania til, at det langt fra er nok at implementere teknologi. Der skal ligeledes implementeres et helt nyt mindset i virksomhedernes ledelse i en proces, der manifesterer sig i egentlige organisatoriske ændringer. Han mener, at fokus tidligere har været rettet for meget mod teknologi for teknologiens skyld, men at ConTech Lab er med til at ændre dette.

”Hvis vi skal engagere hele byggeriets værdikæde, duer det ikke, at vi tænker i store stjernekrigsprojekter, der skal omfatte alle i ét hug. Det er ganske enkelt ikke befordrende for omstillingen. I stedet gælder det om at søsætte mindre og overskuelige projekter, hvor deltagerne er fokuseret og har tæt føling med problemløsningen. Det er med til at skabe ejerskab”, slutter Lennie Clausen.

Læs det samlede ConTech 2023 Magasinet her