Foto: Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania og Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond.

Bæredygtighed er en fælles opgave for både samfund og byggebranche

Samspillet mellem erhvervsliv og samfund er vigtig i en lang række sammenhænge, det gælder også i forbindelse med digitaliseringen af byggebranchen, hvor teknologi skal være med til at øge bæredygtigheden samt mindske klimaaftrykket. Frem for alt skal alle være med til at løfte i flok.

Hvis vi skal løse nogle af de store samfundsudfordringer, vi står over for – blandt andet at reducere byggeriets miljø- og klimaaftryk – er vi nødt til at tage alle værktøjer i brug, og i den forbindelse spiller teknologi en stor rolle. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke blot lader os forblænde af teknologien og render med næsten uanset, hvilken vej, den bevæger sig. Vi må nemlig ikke glemme de klassiske håndværksmæssige dyder, vi har opøvet gennem hundreder af år.”

Sådan siger Nina Kovsted Helk, der er filantropidirektør i Realdania. Hendes pointe er, at teknologi ikke skal ses som et mål, men som et middel til at skabe en byggebranche, der bliver endnu bedre til at samarbejde og have fokus rettet mod det fælles mål, der hedder at skabe både bedre byggerier og bedre byer. Det handler altså ikke så meget om selve teknologien, men hvad vi kan bruge den til.

Færre fejl sparer mange ressourcer

Nina Kovsted Helk er ikke i tvivl om, at teknologi får en afgørende betydning for byggebranchen, idet den blandt andet vil være med til at bidrage til en højere grad af effektivitet og styring, hvilket er mindst lige så vigtigt som at tænke i f.eks. genbrugsmaterialer eller nye, biogene materialer. Der er nemlig en del spild og affald i byggebranchen, som står for cirka 40 pct. af Danmarks samlede affaldsmængde.

”I Kanalbyen i Fredericia er vi ved at opføre de såkaldte MiniCO2 huse, hvor vi både eksperimenterer med forskellige materialer og med forskellige processer. Vi har opført Mini CO2 Etagehus Digital, hvor vi i regi af Realdania By & Byg har undersøgt, hvordan digitale værktøjer kan udvikle samarbejdet og reducere ressourceforbruget i forhold til både materialer, økonomi og tid. Det er ikke noget kæmpe byggeri, men alt andet lige er det lykkedes os at opføre og færdiggøre huset helt uden fejl og mangler,” siger Nina Kovsted Helk.

Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond. ConTech 2024 MagasinI mange andre brancher ser man innovationskraften komme nedefra i form af opstartsscenen, men dette fænomen er relativt umodent i byggebranchen. Jeg håber dog, at vi over tid vil se en masse nye og unge virksomheder med spændende, digitale løsninger.
Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond.

Digitale værktøjer udvikler samarbejdet

Alene det at kunne reducere risikoen for, at ting skal laves om, har også stor betydning for ressourceforbruget og dermed den fælles indsats for et lavere CO2-aftryk. De digitale samarbejdsmodeller har endvidere dokumenteret, at tidsforbruget kan reduceres, og at materialespild kan minimeres alene ved at gentænke byggeriets processer. Ifølge beregninger fra Realdania By & Byg er det nemlig i gennemsnit 10 pct. af materialerne, der går til spilde i forbindelse med opførelse af traditionelle byggerier.

Mini CO2 huset er et ganske almindeligt boligbyggeri opført i beton beklædt med tegl, og det er sammenligneligt med helt almindelige boligbebyggelser, som man ellers ser dem i Kanalbyen. Det dokumenterer værdien af, at digitale værktøjer kan udvikle samarbejdet mellem byggeriets parter samt effektivisere og forbedre processerne i byggebranchens værdikæde på tværs af aktører. Men igen – det er vigtigt, at vi hele tiden holder os for øje, at når vi taler om kompetencer i byggeriet, taler vi ikke kun teknologisk snilde, men også klassiske håndværkerdyder.

Læs det samlede ConTech 2024 Magasin her

Lovgivning understøtter bæredygtigheden

”Teknologi er en del af løsningen, men teknologi handler også om modenhed, altså hvordan vi anvender den i symbiose med de kompetencer, vi allerede mestrer. Arkitekten skal stadig tegne gode byggerier, og entreprenøren skal stadig kunne sit håndværk, men sammen med nye, digitale værktøjer er jeg sikker på, at byggebranchen kan blive endnu bedre. Vi må ikke glemme, at vi fortsat skal skabe gode byggerier, der hænger sammen såvel økonomisk, miljø- og klimamæssigt samt socialt,” uddyber Nina Kovsted Helk.

Som bekendt bakkes indsatsen for højere grad af bæredygtighed i byggebranchen op af en række lovmæssige reguleringer i form af eksempelvis EU-taksonomi og CSRD-direktiv (Corporate Sustainability Reporting Directive), lige som de nationale krav til LCA-beregninger over tid bliver strammet. Men Nina Kovsted Helk understreger, at love og regler ikke må udarte sig til at blive en skrivebordsøvelse i talgymnastik. Lovgivning er både god og nødvendig, men den skal betyde en forskel og få os til at gøre ting anderledes.

Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania. ConTech Magasin 2024Det er vigtigt, at vi ikke blot lader os forblinde af teknologien og render med næsten uanset, hvilken vej, den bevæger sig. Vi må nemlig ikke glemme de klassiske håndværksmæssige dyder, vi har opøvet gennem hundreder af år.
Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

Byggebranchen ramt af en megatrend

Realdania er involveret i en række andre projekter i byggebranchen, hvor højere grad af bæredygtighed er i fokus. Det samme er Industriens Fond, og her er adm. direktør Thomas Hofman-Bang ganske enig med Nina Kovsted Helk i betragtningen om, at byggebranchen skal matche de krav, der kommer fra samfundet, blandt andet i form af lovgivning, men han er også overbevist om, at byggebranchen kan give meget tilbage til samfundet.

”Det er ikke bare noget byggebranchen kan, det er noget byggebranchen skal,” siger Thomas Hofman-Bang, idet han signalerer, at der nu for alvor er sket et paradigmeskift. Historisk har innovationshøjden været relativt lav, og digitaliseringsgraden har været særdeles lav sammenlignet med så mange andre brancher. Men den megatrend, der hedder bæredygtighed, har nu også ramt byggeriet, er hans budskab.

Samarbejdsmodellerne skal gentænkes

”Generelt set har branchen ikke været tilstrækkelig omstillingsparat, og dermed har den heller ikke været klar til at tage mod den digitale udfordring. Derfor er det en sektor, der har brug for et endnu større skub end andre sektorer. Der er brug for både radikal nytænkning og radikal ommøblering af værdikæden, lige som samarbejdsmodellerne skal gentænkes,” forklarer Thomas Hofman-Bang.

Også på det punkt er han altså enig med Nina Kovsted Helk, idet han slår på tromme for, at den teknologiske udvikling i byggebranchen skal fremmes til fælles bedste, idet vi kan nå længere sammen. I den forbindelse fremhæver han vigtigheden af, at også underskoven af virksomheder i byggebranchen kommer med på teknologivognen. Ikke blot de typiske håndværksvirksomheder, vi kender i dag, men også nye opstartsvirksomheder.

Nye opstartsvirksomheder er vigtige

”I mange andre brancher ser man innovationskraften komme nedefra i form af opstartsscenen, men dette fænomen er relativt umodent i byggebranchen. Jeg håber dog, at vi over tid vil se en masse nye og unge virksomheder med spændende, digitale løsninger. I den sammenhæng ser jeg klart ConTech Lab spille en central rolle, når det gælder om at bringe flere spillere på banen i byggebranchen,” siger Thomas Hofman-Bang.

Det er i hans optik en glimrende måde til at gøre op med den vanetænkning, som byggebranchen historisk har været kendetegnet af. En af årsagerne til dette har formentlig været de mange fagskel, men det er blandt andet disse, som opstartsvirksomhederne kan gøre op med, fordi de tænker på en helt ny og anderledes måde, samtidig med, at de ofte også er interessante samarbejdspartnere og ikke mindst inspiratorer for de etablerede spillere i en branche.

Innovationen skal helt ud på byggepladsen

Omstilling til en mere bæredygtig byggebranche ikke noget, vi klarer på en formiddag, men det er slet ikke nogen umulig opgave. En række initiativer er allerede sat i værk, og frem for alt har vi brug for fora, hvor aktørerne kan mødes på tværs, hvilket jo blandt andet er en af tankerne med ConTech Lab. Vi skal for alvor have gang i den dialog, der handler om interesse og forståelse for innovation og teknologianvendelse i byggebranchen” uddyber Thomas Hofman-Bang.

Ganske som Nina Kovsted Helk er han overbevist om, at i krydsfeltet mellem digitalisering og bæredygtighed kommer teknologi til at spille en markant rolle, og for ham er samarbejde på tværs af branchen ekstremt vigtig. Det er ikke nok, at der tænkes store tanker på direktionsgangene hos de store arkitekter og de store entreprenører. Innovationen skal helt ud på byggepladsen for at blive en aktiv medspiller i udviklingen af vores samfund – og frem for alt skal vi løfte i fællesskab.

Læs det samlede ConTech 2024 Magasin her