Man skal huske på, at indexet vurderer et land ud fra en samlet betragtning, og af fænomener som det danske NemId og den store udbredelse af bredbånd i Danmark spiller en stor rolle i den samlede score," siger Bo Martinsen. Foto: Colourbox

Eksperter sætter spørgsmålstegn ved Danmark som digital frontløber

Danmark indtager endnu en gang førstepladsen som EU’s mest digitaliserede land. Men kikker man udelukkende på erhvervslivets udnyttelse af de digitale muligheder, er der plads til forbedring, siger to eksperter.

Ifølge ”The Digital Economy and Society Index, der vurderer virksomheders-, borgernes- og offentlige myndigheders digitalisering, indtager Danmark endnu engang førstepladsen som EU’s mest digitaliserede land.

Men spørger man Bo Martinsen, der er chief executive officer i rådgivnings- og teknologihuset NORRIQ, kan den fine placering let gå hen og blive en sovepude. Og det kan bl.a. få store konsekvenser for virksomhedernes konkurrenceevne.

“Man skal huske på, at indexet vurderer et land ud fra en samlet betragtning, og af fænomener som det danske NemId og den store udbredelse af bredbånd i Danmark spiller en stor rolle i den samlede score. Det er med til at placere os højt, og dermed kan man let få det indtryk, at danske virksomheder er 100 procent digitalt optimerede. Det er dog ikke helt det indtryk vi som internationalt konsulent- og teknikhus sidder tilbage med,” siger Bo Martinsen.

Den digitale ­transformation ­handler bl.a. om at se sig selv, sine ydelser og services og ikke mindst sine kunder med helt nye øjne
Pernille Kræmmergård, direktør, Digitaliseringsinstituttet

Ifølge ham er det særligt de danske produktionsvirksomheder, der halter efter, hvad angår anvendelsen af nyere teknologier som f.eks. dataanalyse og sensorer.
“Mange steder forpasser man simpelthen muligheden for at bruge data til at opbygge stærkere kunderelationer og til at skabe langt mere innovative produkter og services, der differentierer sig. Sensorer, maskine-til-maskine-kommunikation og dataanalyse er bare nogle af de muligheder, som alt for få tager til sig, og som ville kunne optimere mange virksomheders værdikæder.”

Alt skal ses med nye øjne

Den pointe er Pernille Kræmmergård enig i. Hun er er direktør for forsknings- og kompetenceudviklingshuset Digitaliseringsinstituttet, der bl.a. tilbyder uddannelsesforløb, kurser og foredrag for virksomheder, der gerne vil – men har svært ved at komme i gang med den digitale transformation.

Hun peger på, at mange virksomheder understøtter deres processer med digitale værktøjer. Men derfra og til at være digitalt transformerede og er der et stykke vej endnu, siger hun.
“Den digitale transformation handler bl.a. om at se sig selv, sine ydelser og services og ikke mindst sine kunder med helt nye øjne. Og der tøver rigtig mange virksomheder. Ikke på grund af ledelsesmæssig uvilje eller organisatorisk dovenskab, men fordi de ikke har det rette mindset og de rette værktøjer,” siger hun og fortsætter:

“Jeg oplever, at danske ledere i stigende grad erkender, at de står over for en udfordring, men til gengæld ikke føler sig klædt godt nok på til at lede deres medarbejdere ind i den nye digitale virkelighed. De ønsker at tage ansvar, men ved ikke, hvordan de skal komme i gang.”

Mere ligeværdigt

Af samme grund udgav Pernille Kræmmergård sidste år bogen ’Digital transformation – 10 evner din organisation skal mestre’ – hvor hun klæder ledere og organisationer på til den digitale tidsalder.

“Essensen i digital transformation er at lære at udnytte teknologien til hele tiden at gentænke sin kerneydelse og den måde, man skaber den på. Foruden nysgerrighed og åbenhed kræver det en helt ny form for dynamisk dialog med kunder og brugere. De skal ikke længere ses som nogen, man tilbyder standardydelser, men som dem, man eksperimenterer og afprøver ufærdige løsninger sammen med for at finde det, der bedst rammer deres behov,” siger Pernille Kræmmergaard og understreger, at der dermed er tale om et paradigmeskifte.

“Det er et paradigmeskifte fordi kunden i fremtiden ikke vil være en, man kan pushe til bestemte køb, men i stedet en samarbejdspartner og kompetent medspiller. Der bliver dermed tale om et meget mere ligeværdig producent/kundeforhold, end vi har været vant til.”

Forstå potentialet

Spørger man Bo Martinsen, der møder virksomhederne i sin hverdag, er det ofte driften, der forhindrer ledelsen i at have tid og overskud til nye projekter. Men manglende kompetencer og intern modstand mod forandring spiller også en rolle, siger han.

“Mit bedste råd er derfor, at man får skabt tid og rum til at sætte sig ind i de digitale muligheder og det potentiale der findes. Forstår man først det, vil man være motiveret, og dermed vil meget af det øvrige falde meget lettere på plads.”

Pernille Kræmmergård, direktør,
Digitaliseringsinstituttet

Bo Martinsen, chief executive officer, NORRIQ