Digital åbenhed er vigtigt for, at information kan deles og udveksles i løbet af hele et byggeprojekts livscyklus. Det gør det muligt for kerneinteressenter at have adgang til data, når de har brug for det.

Digital åbenhed skaber forretning

Byggeriets virksomheder bruger en række forskellige softwareprodukter til at designe, planlægge, producere, idriftsætte og betjene byggeri. Det kan give vanskeligheder, når data skal deles, hvis filformaterne ikke er kompatible med hinanden.

BuildingSMART International driver og udvikler IFC-formatet, der hjælper virksomhederne med at imødekomme vanskeligheder ved datadeling. Her fortæller tre leverandører, hvordan de med digital åbenhed og en aktiv digital indsats styrker deres forretning og samarbejdet med kunder.

Niels Paludan, Direktør, Badelement

”Vi leverer velafprøvede standard installationsskaktløsninger i IFC-modeller. De kan tilrettes til færdige udførelselsprojekter, og vi kan ligeledes udarbejde nye typer af installationsskakte i 3D IFC-modeller, som er specifikt tilpasset til det enkelte byggeri. Vi analyserer og kvalitetssikrer vores IFC-modeller i forhold til byggeriets overordnede BIM-model, og checker herunder eventuelle kollisioner med andre bygningsdele. Ligeledes er vi omhyggelige med at levere den nødvendige dokumentation. Installationsskakte tager meget plads, hvilket kan give udfordringer i forbindelse med indretning af byggeriet især i forhold til placering af serviceadgangen for efterfølgende drift og vedligeholdelse. På det punkt er en IFC-model et uvurderligt hjælpeværktøj”.

Carsten Andersen, Marketing- og kommunikationsansvarlig, Platform AS

”Alimak har udviklet BIM-objekter af langt de fleste hejstyper. Disse kan downloades som IFC-format, og 3D-modellerne hentes endvidere med indlejret nøgleinformation, som f.eks. kapacitet, hastighed og pladsbehov. BIM-modellerne kan desuden konfigureres til projektets specifikke behov, det vil sige størrelse, løftehøjde og fastgørelse til en bygning. Ved at bruge BIM-modellerne i planlægningsfasen af projektet er det muligt at optimere og simulere brugen af hejsene gennem hele forløbet og derved reducere potentielle risici, som kan være svære at forudse i et 2D-miljø. Vi har samlet BIM-objekter og datablade for vores mange forskellige typer af hejse. Disse er tilgængelige til download, så der er mulighed for at sammenligne forskellige hejsløsninger og vælge præcis den løsning, der bedst matcher projektets behov”.

Uffe Torp, Direktør, Torp Ståldesign

”Vi rådgiver, tegner og beregner diverse stålkonstruktioner, f.eks små beslag, altaner, trapper, og overdækninger. Vi benytter os af programmet Tekla Structures til modellering og tegning. På den måde kan vi levere komplette produktionsgrundlag (part- og svejsetegninger), oversigtstegninger og montagetegninger direkte fra 3D-modellen. Vi kan også trække fulde eller delvise 3D-modeller ud i form af IFC-modeller, som kan udveksles med alle parter i projektet for at opnå enighed og sikre at fx beton og stål passer sammen, når det skal fremstilles og monteres.
IFC-modellerne er et rigtig vigtigt værktøj, da vi ved at udveksle mellem ingeniører, arkitekter, entreprenører og bygherrer kan fange mange fejl og misforståelser, som ville blive meget dyre hvis de først blev opdaget på pladsen under montagen”.

IFC – et åbent filformat der giver transparens i byggeprojekterne

IFC er et filformat og en åben standard for BIM. Det er er udviklet til udveksling af informationer mellem byggebranchens parter på tværs af softwareplatforme. En IFC-fil er en objektbaseret datamodel, hvis formål er at imødekomme bygge- og anlægsbranchens behov for at dele information, og den kan sammenlignes med andre åbne filformater, som f.eks. en PDF-fil til print.

Et neutralt filformat som IFC er vigtigt, da information kan deles og udveksles i løbet af hele et byggeprojekts livscyklus. Det gør det muligt for kerneinteressenter at have adgang til data, når de har brug for det.

Tags: , , ,
Hvad laver buildingSMART?

buildingSMART driver digital forandring i byggebranchen med fokus på bedre samarbejde og bedre digitale arbejdsgange. Med IFC-formatet har BuildingSMART introduceret en standard, der tilskynder samarbejde på tværs af byggeriets værdikæde.

buildingSMARTs IFC-standarder og deres fokus på samarbejde på tværs af de forskellige softwareplatforme har resulteret i, at den danske regering nu stiller krav om brug af IFC-formatet på alle større, offentligt støttede byggeprojekter, og flere bygherrer – både offentlige og private – er begyndt at følge trop.