Kravene til fremtidens kontormiljøer ser meget anderledes ud end for blot få år siden. Som medarbejdere i en virksomhed er vi blevet langt mere mobile og sidder ikke hele dagen ved et skrivebord. Vi forventer et fleksibelt arbejdsmiljø, der i høj grad også understøtter socialt samvær.

Kvadratmeter bliver fremtidens ressource i kontormiljøet

ConTech Lab har igangsat pionerprojektet Fremtidens Kontormiljø, der skal være med til at skabe rammerne for en nyudvikling af vores arbejdsplads. Gennem anvendelse af sensorteknologi skal der nu indhentes store mængder data på tre testlokationer, og forventningerne til projektet er store med henblik på at gøre kvadratmeter til en attraktiv ressource.

Coronakrisen skubbede til en udvikling, der allerede var sat i gang. En udvikling, der i høj grad er skabt af teknologi, der betyder nye måder at arbejde på. Vi arbejder eksempelvis mere, hjemmefra, eller når vi er på farten, og vi sidder ikke nødvendigvis hele dagen ved skrivebordet. Samtidig forventer medarbejderne et mere fleksibelt kontormiljø, der kan indrettes og ændres efter behov.

Behov som blandt andet kan manifestere sig i ønsker om åbne kontormiljøer, loungeområder, der kan anvendes til møder eller hyggekroge, hvor der f.eks. er ro til at læse. Derfor er det helt naturligt at spørge, om vores kontorbygninger performer efter hensigten. ConTech Lab har derfor startet et pionerprojekt, hvor der netop er fokus på fremtidens kontormiljø, og det sker gennem anvendelse af sensorer, der skal registrere brugsmønstre.

Et digitalt antropologisk spor

Forudsætningen for at kunne ændre kontormiljøet, så det passer bedre til brugernes behov, er opsamling og registrering af adfærdsdata. Man kan næsten sige, at der skabes et antropologisk spor i digital form. Med i projektgruppen er blandt andre 3XN/GXN, Danielsen Spaceplanning, Københavns Kommune, Henning Larsen, Ubiqisense, CLIMAID, Leapcraft og Act In Fact ApS.

De første tre testlokationer er allerede fundet, og det er BLOXHUB, Bygningsstyrelsen samt KU Research & Innovations nyrenoverede CO2-neutrale bygning. På baggrund af testlokationerne er det planen at udvikle en målemetode, der skal være med til at afgøre, om moderne kontormiljøer performer som tiltænkt. Målet med pionerprojektet er at skabe et nuanceret billede af, hvorledes en driftsherre kan skabe fremtidens kontormiljø via en adaptiv og dynamisk tilgang.

Data på reelle brugsmønstre

”I projektet skal vi kigge på, hvordan vi kan komme med anbefalinger til optimering og handling på baggrund af en databaseret tilgang. Det er ikke særlig udbredt at måle på bevægelse i bygninger og kombinere disse data med viden om brugerbehov, og en af årsagerne er, at det er komplekst at måle på brugsmønstre, da det kræver det rette tekniske setup, dataanalyser og -korrelationer i kombination med input fra brugerne”, forklarer Mayes Ali, der er teknologichef i ConTech Lab.

Sammen med Netværkschef Christina Haupt Toft er hun derfor spændt på potentialet i pionerprojektet. Ved at måle på bevægelsen i en bygning gennem et teknologispor, kan man få data på reelle brugsmønstre i bygninger. Dette i kombination med input fra brugerne danner tilsammen et billede af, om bygningen og kontorrummet bruges på den måde, som man i projekteringsfasen har forventet og tilpasset sig efter.

Indsigt til gavn for fremtiden

”Der er således stort incitament for, at vi kan blive bedre til at udnytte bygninger og skabe rum, der tjener flere formål. De manglende datasæt betyder nemlig, at bygge- og driftsorganisationer har ringe chancer for at vide, om deres bygning performer som tiltænkt, eller om der er behov for at tilpasse sig konkrete brugerbehov for at udnytte kvadratmeter bedre”, føjer Christina Haupt Toft til.

Hun understreger, at det kræver kompetencer og brugervenlige metoder, når data skal omsættes til konkrete anbefalinger og handlinger. Men potentialet er åbenlyst. Arkitekter kan bruge indsigt fra projektet i forbindelse med design af fremtidige kontorbyggerier, ligesom bygge- og driftsorganisationer kan benytte den nye viden til at træffe beslutninger om udformning af nye bygninger samt om omorganisering af eksisterende bygninger.

Tags: , , ,

Projektets partnere:

Malin Meyer, direktør og partner i Danielsen Spaceplanning

Malin Meyer, direktør og partner i Danielsen Spaceplanning“Når det gælder indretning af kontormiljøer, er vi som firma mindst lige så nysgerrige som vores kunder. Især her i tiden, hvor der virkelig er sket et paradigmeskift i, hvorledes virksomhederne ønsker deres indretning designet. Selv om flere i dag eksempelvis arbejder mere hjemmefra, er det ikke ensbetydende med, at man ønsker at reducere antallet af kvadratmeter. Til gengæld møder vi ofte ønsket om nytænkning, og det er typisk et ønske, der kommer fra ledelsen. Vi vil imidlertid meget gerne have flere input retur fra vores kunder, når et projekt er færdigt. Derfor ser vi også frem til at deltage i pionerprojektet og lære mere”.

Mayes Ali, teknologichef i ConTech Lab.

Mayes Ali, teknologichef i ConTech Lab”I dette projekt kommer vi med anbefalinger til optimering og handling på baggrund af data. Der er en lang række fordele ved at arbejde med fremtidens kontormiljøer og gøre dem mere dynamiske. Det vil blandt andet medføre øget tilfredshed blandt brugerne, give øget bæredygtighed i form af bedre udnyttelse af kvadratmeter, lige som der er et stort økonomisk potentiale for bygherrer i at optimere kvadratmeter. Desuden er der en lang række fordele for arkitekter i at kunne se ned i brugerdata, så de kan blive klogere på det fremtidige design, som forhåbentlig kan være med til at gavne branchen på sigt”.

Rasmus Brandt Lassen, direktør i Byggestyrelsen

Rasmus Brandt Lassen, direktør i Byggestyrelsen”Bygningsstyrelsen er statens ejendomsvirksomhed, og vi administrerer omkring 4,4 mio. m2. Statslige arbejdspladser. Når vi gør det, har vi en stor mulighed for at bidrage til den grønne omstilling. Det kan vi blandt andet gøre ved at være sikre på, at de arealer, vi administrerer, bliver brugt mest effektivt. I Bygningsstyrelsen har vi valgt at gøre vores eget kontormiljø til en showcase for, hvordan man kan indrette en moderne og fleksibel arbejdsplads, som også er arealeffektiv. Derfor er vi indgået et samarbejde med en række stærke aktører, som har specialviden på området”.

Kåre Poulsgaard, partner, Head of Innovation i 3XN/GXN

Kåre Poulsgaard, partner, Head of Innovation i 3XN/GXN”I 3XN/GXN har vi allerede arbejdet med sensorer i kontormiljøer gennem et godt stykke tid, og vi ser frem til at få spredt viden ud til både branchen og brugerne. Vi arbejder meget ud fra konceptet Behavior Shapes Architecture, altså at det er brugen af lokalerne, der skal være med til at sætte rammerne for designet. Den proces kan sensorer i høj grad være med til at understøtte, for med de forskellige typer af sensorer er det ikke blot muligt så at sige at tælle og registrere trafikken gennem en bygning, men også tolke på, hvad de forskellige rum rent faktisk anvendes til. Teknologi er spændende i vores arbejde, også fordi det i langt højere grad giver os mulighed for at evaluere på vores design.

Christina Haupt Toft, Netværkschef i ConTech Lab

Christina Haupt Toft, Netværkschef, ConTech Lab”Vi bygger co-working spaces, kontormiljøer og innovationshuse som aldrig før, men vi måler sjældent på, om bygningerne rent faktisk performer som tiltænkt. Det er endda midt i en tid, hvor vi ser en stor forandring i den måde, vi arbejder på. I det her pionerprojekt ønsker vi at udvikle en målemetode, som er adaptiv og dynamisk for driftsherrerat anvende og som kan komme med nogle klare anbefalinger til, hvad der kan forbedres”.