­Sponseret af MySupply

Det kan være svært at sikre at en faktura rammer den rigtige medarbejder i en virksomhed. Men gennem elektroniske fakturaer kan virksomheden sikre, at den altid rammer den rigtige medarbejder.

Elektroniske fakturaer indtager Europa

Danmark er langt med brugen af elektroniske fakturaer, og Europa er hastigt på vej efter. Den elektroniske faktura giver mange fordele for danske og europæiske virksomheder

Digitaliseringen i Danmark har fart på, og visse områder startede tidligt. Allerede tilbage i 2005 begyndte vi at indføre elektroniske fakturaer og i 2011 indførte vi NemHandel, hvor det blev muligt at sende elektroniske fakturaer direkte mellem virksomheder og det offentlige.

”NemHandel og elektroniske fakturaer er velimplementeret i Danmark, det er rigtig mange der bruger det, både når de sender fakturaer til de offentlige, men også når de handler virksomheder imellem,” siger CEO og Ejer Flemming Beltoft hos mySupply.

Den tendens har bredt sig til Europa, hvor man har valgt at adaptere måden vi håndterer elektroniske fakturaer på i Danmark, og det er besluttet, at samtlige lande i EU skal indføre elektronisk faktura. Allerede i år skal statslige virksomheder kunne modtage elektroniske fakturaer og næste år skal alle kommuner, regioner og decentrale offentlige virksomheder.

”Der er nu lavet et fælles EU-format for elektroniske fakturaer, der beskriver, hvordan en faktura skal se ud i hele EU. Og danske virksomheder har en stor fordel i forhold til de fleste Europæiske virksomheder. For det som EU nu er kommet med, har vi arbejdet med siden 2005. Det er dog rigtig spændende, at vi nu ser samme udvikling i EU, som vi har set den i Danmark,” forklarer Flemming Beltoft.
Store datamængder

Han fortæller, at i de syd- og østeuropæiske lande har de i en vis udstrækning allerede indført elektroniske fakturaer, primært af kontrolhensyn, mens vi i Danmark primært gør det af effektivitetshensyn.

”I alle de europæiske lande ser vi store projekter i gang, alle arbejder på at blive parate til denne digitale virkelighed. Men i Danmark er vi et skridt foran resten af Europa, og vi er klar til at kigge på, hvordan vi kan udnytte den enorme mængde af data, som vi samler op i forbindelse med brugen af elektroniske fakturaer,” forklarer Flemming Beltoft.

Den elektroniske faktura betyder nemlig, at virksomhederne pludselig får meget store datamængder til rådighed, data som gennem machine learning og robotteknologi kan bruges til at optimere virksomhedens administration med.

”En af de ting du blandt andet kan bruge de mange data til, er at følge nøje med i prisudvikling, udsving og så videre. Du skal jo huske på, at det ikke kun er dine egen salgsfakturaer, du kan arbejde med. Inden for de digitale fakturaer kan du også arbejde med købsfakturaer,” pointerer Flemming Beltoft.

Netop det område er næste skridt for ­mySupply. Her er de i fuld gang med at kigge på, hvordan deres kunder kan drage fordel af elektroniske fakturaer.

Elektroniske ordre på vej

”I rigtig mange virksomheder er fakturaer de samme måned efter måned, ofte er det eneste der ændrer sig et fakturanummer. Det betyder at mange håndteringer af fakturaer kan automatiseres, og det kan spare virksomheder for mange penge,” siger Flemming Beltoft.
Herudover arbejder mySupply også på at øge sikkerheden, når der modtages fakturaer.

”Det kan være svært at sikre at en faktura rammer den rigtige medarbejder i en virksomhed. Men gennem elektroniske fakturaer kan virksomheden sikre, at den altid rammer den rigtige medarbejder. Virksomhederne vil nemlig kunne stille krav til fakturaen og ved hjælp af vores systemer, kan vi tjekke at kravene er opfyldt.” forklarer Flemming Beltoft.

Flemming Beltoft fortæller, at det ikke kommer til at stoppe der. I takt med de elektroniske fakturaer kommer der også elektroniske ordre, og i Danmark vil det ske allerede næste år.

Med elektroniske ­ordre forsvinder tvivlen om, hvilke varer der er bestilt, og disse ordre vil kunne læses direkte ind i et ERP-system
Flemming Beltoft, CEO og Ejer, mySupply

”Med elektroniske ordre forsvinder tvivlen om, hvilke varer der er bestilt, og disse ordre vil kunne læses direkte ind i et ERP-system,” siger Flemming Beltoft.

Han slutter af med at sige, at den helt store driver i den digitale udvikling har været det offentlige.

”At vi har indført elektroniske fakturaer via lovgivningen, betyder at alle leverandører af ERP-systemer har været nødt til at indføre understøttelse af elektroniske fakturaer i deres systemer. Det er en fordel for danske virksomheder, der virkelig er godt klædt på i forhold til deres europæiske konkurrenter,” slutter ­Flemming Beltoft.

Flemming Beltoft, CEO og Ejer, mySupply

Tags: ,
Om mySupply

mySupply er en af landets førende konsulentvirksomheder af løsninger til elektronisk handel og systemintegrationer. Når det drejer sig om produkter og ydelser inden for e-handel i offentligt eller privat regi, integrationsopgaver, SAP SRM eller udveksling af elektroniske forretningsdokumenter i OIOUBL, XML, PEPPOL, EDI eller andre formater i både ind- og udland.

Kontakt til mySupply:

Tlf: +45 9696 1070

info@mysupply.dk