Fra venstre; Jakob Wind-Hansen, vicedirektør og ansvarlig for ejendomme i Nykredit, Claus Peter Michelsen, områdedirektør for erhverv i Sydbank og Jesper Kring, CEO og co-founder i Valified

Hvad kommer bæredygtighed til at betyde for byggeriets lånemuligheder?

I takt med at vi står over for stadig større miljømæssige krav og udfordringer, har byggebranchen indtaget en central rolle i udviklingen af ejendomsmarkedet. Fra energieffektive byggerier til genanvendelige materialer; branchen har reageret på behovet for mere ansvarlige og miljøvenlige byggepraksisser. Også et pres udefra er med til at flytte branchen.

Nationale såvel som internationale krav til bæredygtigt byggeri får direkte betydning for byggeriets mange aktører, herunder bygherrer og ejendomsudviklere, som i sidste ende er dem der skal stå til regnskab og optage byggelån.

Den skiftende dynamik i byggebranchen har en indvirkning på långivningsscenariet. På EU-niveau er taksonomiforordningen med til at sikre en fælles ramme for, hvornår en virksomheds økonomiske aktivitet kan betegnes som bæredygtig. På nationalt niveau er der også sket meget med nye CO2-krav til nybyg, der blev indført i Bygningsreglementet i 2023, og flere nye krav der kommer til løbende. Senest er den netop vedtagende lov, som træder i kraft 1. juli 2024, der har til formål at øge graden af genanvendelse og genbrug i byggebranchen gennem en standardiseret nedrivningsplan med miljø- og ressourcekortlægning.

De finansielle institutioner spiller en stor rolle

Den stigende betydning af bæredygtighed i byggeriet har påvirket finansielle institutioners krav, når de låner penge ud. Mange långivere kræver nu, at ejendomsudviklere og bygherrer opfylder visse bæredygtighedskriterier for at kvalificere sig til lån eller for at opnå mere gunstige lånevilkår. Foruden at efterleve EU-taksonomiens betingelser, kan det f.eks. også omfatte krav om certificeringer som DGNB samt dokumentation af bæredygtige byggepraksisser i henhold til ny og gældende lovgivning.

Jakob Wind-Hansen, vicedirektør og ansvarlig for ejendomme i NykreditNykredit ser sig selv som en aktiv medspiller i den grønne omstilling. Vi ønsker at tage et samfundsansvar og fremme grønnere løsninger inden for byggeriet og ejendomssektoren. Dette indebærer, udover finansiering og rådgivning, også incitamenter for bygherrer til at vælge grønnere byggeprojekter, der opfylder både nationale lovkrav og internationale standarder.
Jakob Wind-Hansen, vicedirektør og ansvarlig for ejendomme i Nykredit

Claus Peter Michelsen, der er områdedirektør for erhverv i Sydbank, fortæller, hvordan banken de seneste år har øget fokus på låneformål til grønt byggeri: “ I Sydbank kan vi bidrage til den grønne omstilling ved at finansiere grønne låneformål. Vi har i de seneste par år udstedt grønne obligationer for i alt 1 mia. euro, som skal gå til at finansiere aktiviteter, der er i overensstemmelse med bankens såkaldte Green Bond Framework – dvs. et rammesæt for, hvilke låneformål der kan betegnes som grønne. Grønt byggeri er et af låneformålene”. En stor del af de grønne lån går netop til byggeriet. Hos Sydbank havde man ved udgangen af 2023 udlånt ca. 5 mia. kr. i grøn finansiering – heraf ca. 45% inden for grønt byggeri.

Samme tendens ses hos en af landet andre store banker: ”Nykredit ser sig selv som en aktiv medspiller i den grønne omstilling. Vi ønsker at tage et samfundsansvar og fremme grønnere løsninger inden for byggeriet og ejendomssektoren. Dette indebærer, udover finansiering og rådgivning, også incitamenter for bygherrer til at vælge grønnere byggeprojekter, der opfylder både nationale lovkrav og internationale standarder,” fortæller Jakob Wind-Hansen, der er vicedirektør og ansvarlig for ejendomme i Nykredit. Han peger også på, at lånevilkårene til byggeprojekter har udviklet sig de sidste par år.

Læs det samlede ConTech 2024 Magasin her

”Nykredits kriterier for adgang til grønne lån har gennemgået løbende ændringer i lyset af den konstante udvikling inden for definitionen af, hvad der udgør en grøn ejendom. Vores kriterier formes i dag af EU’s taksonomi for bæredygtige aktiviteter. Som følge heraf arbejder Nykredit aktivt på at sikre, at vores finansieringskriterier ikke blot opfylder standarder, men også fremmer en proaktiv tilgang til at skabe energieffektive ejendomme med lavere klimaaftryk”.

Jesper Kring, CEO og co-founder i ValifiedHvis vi arbejder med en digital, datadrevet tilgang til bæredygtighedsrapportering, kan der potentielt spares milliarder af kroner ud af de 7,5 milliarder, som Erhvervsstyrelsen estimerer, at det vil koste danske virksomheder at leve op til de nye rapporteringskrav på områder som f.eks. biodiversitet og klimaaftryk.
Jesper Kring, CEO og co-founder i Valified

Digital dokumentation til bankerne kan spare dansk erhvervsliv milliarder

Øgede krav til dokumentation sætter også højere krav til byggebranchen om at tage digitale værktøjer til sig, som kan lette dokumentationsprocessen og gøre dem i stand til at opfylde bankernes såvel som politiske krav.

Jesper Kring, CEO og co-founder i Valified påpeger, at ”hvis vi arbejder med en digital, datadrevet tilgang til bæredygtighedsrapportering, kan der potentielt spares milliarder af kroner ud af de 7,5 milliarder, som Erhvervsstyrelsen estimerer, at det vil koste danske virksomheder at leve op til de nye rapporteringskrav på områder som f.eks. biodiversitet og klimaaftryk”. Han siger videre, at fordelene ved at arbejde med digitale ESG-standarder på en intelligent platform er, at alle parter i byggeriets økosystem opnår fælles datakvalitet, der gør det nemt at dele og anvende data i hele værdikæden, og at det bliver nemmere at skabe et effektivt link mellem en virksomheds ESG-arbejde og bankers lånemuligheder, grønne produkter og forretningsfordele.

Claus Peter Michelsen, områdedirektør for erhverv i SydbankI Sydbank kan vi bidrage til den grønne omstilling ved at finansiere grønne låneformål. Vi har i de seneste par år udstedt grønne obligationer for i alt 1 mia. euro, som skal gå til at finansiere aktiviteter, der er i overensstemmelse med bankens såkaldte Green Bond Framework – dvs. et rammesæt for, hvilke låneformål der kan betegnes som grønne.
Claus Peter Michelsen, områdedirektør for erhverv i Sydbank

Bankerne skubber også på den grønne omstilling

Lånevilkår og renter for bæredygtige byggeprojekter kan variere afhængigt af långiverens politikker og de specifikke bæredygtighedsstandarder, der opfyldes. Nogle långivere tilbyder muligvis lavere renter eller længere tilbagebetalingsperioder for bæredygtige projekter. Flere banker har også andre former for incitamenter og hjælpemidler, som skal være med til at støtte grønt byggeri. Hos Nykredit har de f.eks. indgået et partnerskab med Rambøll, der giver Nykredits kunder adgang til den nyeste viden om klimavenligt byggeri, genanvendelse og andre relevante emner. ”Dette sikrer, at vores kunder har en solid vidensbase til at træffe velinformerede beslutninger i deres byggeprojekter. Vi har også et samarbejde med EjendomDanmark, hvor vi stiller en læringsplatform til rådighed, som giver indsigt og inspiration. Vi tror på, at vi skal gøre det nemmere for kunderne at omstille sig,” slutter Jacob Wind-Hansen.

I lyset af denne udvikling er det klart, at bæredygtigt byggeri ikke kun handler om at være miljøvenlig, men også om at navigere i det komplekse landskab af långivning samt hvordan virksomheder konkret dokumentere deres bæredygtige aktiviteter. Sidstnævnte kræver som sagt, at virksomhederne gennemgår en digital omstilling, hvor teknologi kommer til at spille en afgørende rolle for, at man kan overholde dokumentationskrav uden at bruge hverken unødig tid eller ressourcer på opgaven.

Læs det samlede ConTech 2024 Magasin her