Sponsoreret af Optilon

Selv om S&OP faktisk er almindelig kendt som ledelsesværktøj, er der mange som ikke anvender det. I virkeligheden er der i al sin enkelhed tale om at få virksomhedens salgsmæssige, produktionsmæssige og forsyningsmæssige processer til at hænge sammen på en god og balanceret måde. Foto: Alis Hinrichsen

Det skjulte værktøj i den digitale værktøjskasse

Sales & Operations Planning er et stærkt værktøj til forretningsudvikling, når virksomhedens salgsmæssige, produktionsmæssige og forsyningsmæssige processer skal hænge sammen. Der er bare ikke ret mange der anvender det.

Hvis man spørger ledelsen i en virksomhed om, hvad Sales & Operations Planning (S&OP) betyder, vil nogle pr. refleks svare uden egentlig at have forstået spørgsmålet. Andre vil ligne et stort spørgsmålstegn. Selvfølgelig vil der være chefer, som er helt på det rene med begrebet og dets betydning for virksomheden, men selv om S&OP faktisk er almindelig kendt som ledelsesværktøj, er der mange som ikke anvender det.

”Det er lidt synd. I virkeligheden er der i al sin enkelhed tale om at få virksomhedens salgsmæssige, produktionsmæssige og forsyningsmæssige processer til at hænge sammen på en god og balanceret måde. Det handler i høj grad om ikke at optimere sin egen ”silo”, men at alle får en forståelse for helheden og at få den optimeret”. Sådan forklarer Alis Hinrichsen, der arbejder med forretningsudvikling og rådgivning i Optilon.

Læs også: The basics of S&OP

Digitaliser tilgangen til S&OP

Optilon er en Nordisk virksomhed, der for cirka 15 år siden etablerede sig i Norden. Man har specialiseret sig i at bringe ”State of the art” Supply Chain teknologier, herunder S&OP ind på det nordiske marked, så virksomhederne kan blive verdens bedste til Supply Chain Optimering.

Hvis man som virksomhed effektivt skal kunne leve op til det pres, der er på leveringstider, omkostninger, kapacitetsudnyttelse, fleksibilitet etc., er der ingen vej udenom. Så er man nødt til at tage S&OP seriøst, og det er en proces, der skal gennemsyre virksomheden. Det handler altså om forventningsafstemning og digitalisering ned gennem hele værdikæden.
Alis Hinrichsen 

Proaktive beslutninger

”Hvis der tænkes for meget i siloer, mistes overblikket, og det kan være katastrofalt for en enhver virksomhed i en digital tid, hvor forbrugernes indkøbs- adfærdsmønstre kan ændre sig med lynets hast”, fortsætter Alis Hinrichsen. Derfor er det essentielt, at virksomheden til hver en tid kan eksekvere på baggrund af markedets ønsker. Det er kun muligt, hvis ledelsen har et samlet overblik og kan være proaktiv i sin beslutningstagning.

”Det er nødvendigt med en klar proces samt brug af teknologi, fordi forventningerne fra kunderne kræver en højere grad af dynamik og fleksibilitet. Digitaliseringens mange nye kanaler betyder ligeledes, at efterspørgselsmønstrene bliver mere fragmenteret, og at det konkurrencemæssige landskab forandrer sig hurtigere end før. En standardiseret S&OP proces sikrer det kundefokuserede perspektiv”, siger Alis Hinrichsen.

Læs også: Digitalizing the S&OP process untaps further potential

Fælles referenceramme

Hun mener, at S&OP er et af de stærkeste værktøjer til forretningsudvikling, ikke mindst hvis kompleksiteten i virksomheden er høj, og hvis denne kompleksitet forsøges optimeret ved hjælp af regneark. Med kompleksitet menes mange leverandører, mange varer og mange kunder. Findes den samme vare på flere varelagre eller produktionssteder, stiger kompleksiteten yderligere.

”Ofte er det således, at salgsafdelingen helst vil have, at lageret er fuldt, mens operations ønsker en produktion, der kører så stabilt, ensartet samt effektivt som muligt, og finansafdelingen ønsker at minimere den bundne kapital med henblik på at skabe en så høj indtjening som muligt. Det er tre gode ambitioner, men i en volatil verden kan det være endog særdeles svært at dele sol og vind lige”, forklarer Alis Hinrichsen.

Læs også: What value do you get from S&OP?

Skab sammenhængskraft

Hos Optilon mener man, at verden bliver stadig mere automatiseret, og at det er nødvendigt med dedikerede værktøjer, der kan modellere forskellige realistiske scenarier, som kan reagere hurtigt på såvel muligheder som trusler og skabe fundament for beslutningerne. Det er vigtigt i en tid, hvor forholdet mellem udbud og efterspørgsel kan ændre sig hurtigere end nogensinde før.

”Det er lige præcis i det sweet-spot, vi kan træde til og hjælpe med de løsninger, vi tilbyder. Især i en verden, hvor der handles såvel fysisk som digitalt, og detailledet skal leve op til forbrugernes forventninger om og krav til såvel fysisk som digital repræsentation. Det smitter af ned gennem fødekæden, og den udfordring skal virksomhederne være gearet til at håndtere effektivt”, forklarer Alis Hinrichsen.

Tags: , , ,
Regneark dur ikke til optimering og analyse

Rundt omkring i de danske virksomheder sidder Supply Chain analytikere og fastholder brugen af regneark. Mange har en følelse af, at de foretager sig noget nyttigt, når de arbejder, men lige meget, hvor mange timer der lægges i arbejdet, er regneark ikke designet til at optimere tunge analyseopgaver.

Kompleksiteten er for høj, og kun de mest effektive S&OP systemer – støttet af kompetente medarbejdere – løser disse opgaver optimalt. S&OP giver et sikkert greb om usikkerheden ved at balancere værdikædens processer kontrolleret. Og det kan til tider virke mystisk for nogle ”silo-ejere”.