Foto: Adobe Stock

Data kan styrke danske virksomheder – men formlen på succes handler ikke om teknologi

Der opsamles og anvendes mere data end nogensinde i de danske virksomheder og organisationer. Det er dog ikke et teknologisk projekt at omdanne data til forretningsmæssig værdi. Formlen på succes handler om mennesker

Data er guld, lyder et efterhånden lettere fortærsket udsagn. Jeg vil gerne komme med et ændringsforslag, der lyder: Medarbejderne er guld (og de kan potentielt omdanne data til diamanter). Mens der i disse år er et enormt fokus på mulighederne med data i både den offentlige og private sektor, så er der stadig et betydeligt uindfriet datapotentiale. Den lette forklaring er, at der skal indkøbes nogle nye og moderne it-løsninger, der kan håndtere de store og komplekse datamængder og hurtigt spytte nogle brugbare resultater ud til brugerne.

Virkeligheden er desværre ikke så enkel. Selvom der er mange potentielle gevinster ved at anvende data til at automatisere sagsgange, optimere forretningen, udvikle nye produkter og forbedre kundeservicen, så er vejen frem ikke udelukkende nye teknologiinvesteringer.

Organisationen skal have de kompetencer og den kultur, der kan understøtte arbejdet med at få værdi ud af data. Det handler med andre ord om mennesker.

De vigtige data-opgaver

Når man skal få værdi ud af data, handler det blandt andet om at få skabt en struktur i de informationer, man har adgang til via data. Det er forudsætningen for, at data kan levere viden og dermed også sikre et bedre beslutningsgrundlag. Der skal også være styr på, at man overholder lovgivning i forhold til indsamling, opbevaring og anvendelse af data, ligesom man naturligvis skal håndtere it-sikkerheden. Men disse opgaver er kun en del af arbejdet.

Man skal være klar til at ændre kultur og arbejdsgange. F.eks. kan der være medarbejdere og ledere, der tidligere har været vant til primært at basere deres beslutninger på historiske erfaringer og ”mavefornemmelser”. Er de klar til at lytte og revurdere, når data måske leder frem til en anden konklusion? Er organisationen overhovedet gearet til at kunne reagere på de analyser og indsigter, der opstår med en øget brug af data?

 

Der er både brug for medarbejdere med den dybe tekniske indsigt, der kan arbejde med algoritmer og datamodeller, og for medarbejdere, der kan få de gode idéer til, hvilke indsigter data skal levere, og hvordan det så kan omsættes til innovation. Data scientists og antropologer er nogle af de nye profiler, der måske skal ansættes. Samtidig er det vigtigt at forstå vigtigheden af, at så mange som muligt i organisationen forstår værdien af data – også alle dem, der ikke har en teknisk faglig baggrund.

Markant fokus på data i danske virksomheder

Der er i Danmark et udbredt fokus på data-relaterede projekter og teknologier. Det fremgår af rapporten i IT i praksis 2019-20, som Rambøll og Dansk IT står bag. Her er de 1.000 største private virksomheder i Danmark, samtlige kommuner og regio­ner samt statslige virksomheder blandt andet blevet spurgt, hvilke teknologier de anvender i dag? Som det fremgår af figuren, er de mest anvendte teknologier i dag teknologier til ”data- og procesautomatisering” (75,6 procent), ligesom også bl.a. ”sikring af identiteter og data”, ”enterprise datagovernance og informationsmodeller” og ”big data” optræder på listen. Disse teknologiområder vil komme til at fylde endnu mere i de kommende år.

Kompetencerne er helt afgørende for succesen, og der er mange steder en udfordring, netop hvad det angår. I IT i praksis 2019-20 kan man f.eks. læse, at kun 17 procent af de it-ansvarlige og forretningsansvarlige i den offentlige sektor mener, at de digitale kompetencer i organisationen er tilstrækkelige i forhold til de krav, digitaliseringen stiller i dag. Samtidig melder lederne, at de ser et stort behov for at kompetenceudvikle både medarbejdere (89 procent) og ledere (87 procent). Medarbejderne og kompetencerne er afgørende, hvis man vil gøre data til guld – eller, hvem ved, måske diamanter.