Sponseret af Eniig

Foto: Eniig

Mindre virksomheder har det svært med den digitale revolution

Udviklingen i samfundet tegnes i høj grad af den digitale transformation, der finder sted i øjeblikket. Men hvor de store danske virksomheder godt kan håndtere og følge med, så står det anderledes til med de små og ­mellemstore danske virksomheder. Specielt detailhandlen er hårdt ramt, viser en ny rapport fra Stofa Erhverv, Eniig Fiber og ­Teknologisk Institut

Når talen falder på den digitale transformation/den digitale revolution, er det meget ofte de store virksomheder og de store teknologiver, der tales om. Men mange små og mellemstore danske virksomheder er ikke nødvendigvis kommet i gang med teknologier som kunstig intelligens (AI), Big Data og Internet of Things (IoT). Det kan være svært for nogle virksomheder at se, hvor forretningsmulighederne er, og de virksomheder risikerer at blive ramt af den disruption, som udviklingen bringer med sig.

”For eksempel har digitalisering markant ændret forretningsmodellen for aviser. Tidligere skulle aviserne trykkes og bringes ud. I dag nøjes mange læsere med at læse avisen og nyheder på deres iPad eller smartphone, og trykkerier og transportvirksomheder har mistet deres job med at bringe aviser ud,” siger Stig Yding Sørensen, seniorspecialist hos Teknologisk Institut.

Hans pointe her er, at bare fordi din branche ikke direkte er berørt af digitaliseringen, så kan den godt rammes indirekte.

Går godt i liberale erhverv

For at få klarhed over, hvor it-parate små og mellemstore danske virksomheder egentlig er, har Stofa Erhverv og Eniig ­Fiber sammen med Teknologisk Institut lavet en stor undersøgelse og efterfølgende analyseret resultatet.

Som ledelse skal man finde plads til at løfte blikket og se, hvad der sker. Er der nogle ­teknologier, der kan hjælpe?
Stig Yding Sørensen

”Formålet med undersøgelsen har ­været at klarlægge de danske virksomheders digitale kompetencer, infrastruktur og mindset. Finde ud af hvor ser de sig selv i forhold til konkurrenter og kolleger digitaliseringsmæssigt. Frygter virksomhederne disruption, investerer de tilstrækkeligt i IT, og har de i det hele taget tilstrækkeligt med kompetencer i forhold til at kunne udnytte de digitaliserede muligheder, som internettet giver? Det er blot nogle af de spørgsmål, vi stiller i rapporterne, og svarene er ikke entydigt positive,” fortæller Michael Balto, direktør i Norlys Erhverv, som danner rammen for Stofa ­Erhverv og Eniig Fiber Erhverv.

”Den digitale oprustning er mest tydelig i de liberale erhverv, hvor mulighederne i de nye teknologier udnyttes af hele 78% af virksomhederne. Det er også her, der investeres mest i IT, og hvor virksomhederne tydeligst mærker investeringernes effekt på forretningen. Til sammenligning er detailhandlen det område, hvor der investeres mindst i IT på trods af, at 30% af virksomhederne forudser disruption,” pointerer Michael Balto.

Stig Yding Sørensen er enig og giver her en forklaring på, hvorfor situationen ser ud som den gør:

”De mest avancerede er klart de liberale erhverv. Men måske er deres forudsætninger bedre? Det er her, vi finder den største koncentration af højtuddannede, og hvor der er den bedste økonomi til at investere i teknologien. Men detailhandlen har i mange år ikke for alvor ændret sig, og det kan være svært for dem at se, hvordan den digitale teknologi kan hjælpe dem,” siger Stig Yding Sørensen.

Foto: Eniig

”De kan jo prøve at kigge ud ad vinduet og se, hvordan billedet af gågaden har ændret sig. Butikker forsvinder fra gadebilledet og går online, og hvis du ikke erkender den udvikling og reagerer, så risikerer du at miste kunder til dine onlinekonkurrenter,” pointerer Stig Yding Sørensen.

Undersøgelsen viser, at virksomhederne fordelt på alle fem brancher mener, at de ligger bag andre virksomheder i branchen, og det kan være en falsk tryghed.

Kig op fra ordrebogen

Årsagen til at det kan være så svært for de små og mellemstore virksomheder at få øje på nødvendigheden i at følge med den digitale udvikling er blandt andet, at mange af dem er travlt optaget af den daglige drift, af at ’overleve’.

”Men som ledelse skal man finde plads til at løfte blikket og se, hvad der sker. Er der nogle teknologier, der kan hjælpe? Kan man få øje på de blinde vinkler inden for ens erhverv, så man ikke bliver kørt over ende?,” spørger Stig Yding Sørensen.

Danmark er et af de mest ­digitaliserede lande i verden. Men for at beholde sin plads øverst på podiet kræver det, at vi sætter nye ambitiøse målsætninger for den digitale omstilling
Michael Balto

Naturligvis kan det være svært, specielt når hverdagen er optaget, men han mener, at man som minimum bør prøve at se, hvad der sker rundt om i verden. Derudover bør der også være en vis villighed til at investere.

”Det er svært at se bare få år frem i tiden, derfor er det nødvendigt at være opmærksom hele tiden. Men det er vigtigt at kigge op fra ordrebogen jævnligt. For det, at man ikke har kompetencerne, er ikke en undskyldning. Teknologien udvikler sig så hurtigt, at den pludselig kan udnyttes uden at have kompetencer, se bare de nye co-bots eller på din SmartPhone. Den er avanceret, men meget få har været på kursus,” pointerer Stig Yding Sørensen.

Foto: Eniig

Det er da heller ikke fordi danske virksomheder ikke ønsker at investere. Faktisk viser undersøgelsen, at 75% af de virksomheder, som har deltaget i undersøgelsen, mener, at nye teknologier vil give adgang til nye produkter eller markeder.

Men det skal sammenholdes med, at utilstrækkelige it-kompetencer og manglende adgang til højhastighedsinternet afholder op mod halvdelen af virksomhederne fra at udnytte digitale muligheder, for eksempel har 44% af virksomhederne ikke fibernet.

Gå-på-mod er nødvendigt

Men selvom en del virksomheder, specielt detailhandlen, ser ud til at halte bagefter, så er både Michael Balto og Stig Yding Sørensen optimister omkring fremtiden.

”Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden. Men for at beholde sin plads øverst på podiet kræver det, at vi sætter nye ambitiøse målsætninger for den digitale omstilling. Der er i hvert fald stadig nogle udfordringer, som skal håndteres, specielt når det gælder opgradering af it-kompetencer og tilslutning til højhastighedsinternet. Der er både gevinster, der kan indhentes på kort sigt, og en indsats som skal gøres på den lidt længere bane,” påpeger Michael Balto.

”Jeg er ikke superbekymret. Virksomhederne synes selv, at de er godt med, de mangler kompetencer, men det afholder dem ikke generelt fra at investere i ny it. Det viser et vist gå-på-mod, som er nødvendigt i den digitaliserede verden,” slutter Stig Yding Sørensen.

Tags: ,
Om undersøgelsen

Stofa Erhverv og Eniig Fiber har i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse interviewet 808 danske virksomheder om vigtigheden af digital infrastruktur, digitale kompetencer og det digitale mindset, når internettet er meget afgørende for at kunne drive forretning.
Virksomhederne er fordelt på de fem brancher Detail, Bygge og ­anlæg, Liberale erhverv, Landbrug og Industri.
Det er der kommet seks rapporter ud af, én for hver branche samt en samlet rapport.

Du kan læse mere om undersøgelsen og downloade vores rapporter her:

eniig.dk/erhverv-digitalisering
stofa.dk/erhverv/digitalfremtid

Konklusioner

Herunder følger et udpluk af nogle af pointerne fra de seks ­digitaliseringsrapporter

  • 44% af mindre danske virksomheder har intet fibernet
  • Virksomheder mangler kompetencer til at udnytte ­it-­investeringer fuldt ud
  • Fibernet er udbredt i 2 ud af 3 danske industrivirksomheder
  • Hver tredje industrivirksomhed mangler it-kompetencer til at udnytte it-investeringer fuldt ud
  • 78% i liberale erhverv udnytter mulighederne i den digitale ­teknologi
  • Virksomheder inden for liberale erhverv investerer mere i IT end virksomheder i andre brancher
  • Detailhandlen udnytter færrest digitale muligheder
  • 3 ud af 4 forventer, at nye teknologier vil give adgang til nye ­produkter eller markeder