Fleksibilitet og hurtig omstilling skal med i forretningsstrategien

Nye forbrugerkrav har ændret dagligdagen markant i de danske produktionsvirksomheder. Nicheprodukter, specialprodukter og ikke mindst små produktserier er blandt de nye udfordringer. Det hjælper det dedikerede team af specialister for Endusere hos B&R Industrial Automation i Odense med at løse.

Fremtiden tilhører de produktionsvirksomheder, der både er i stand til at tilpasse sig og er i stand til at gøre det hurtigt. Det er nemlig i høj grad forbrugerne, der er med til at forme fremtiden, hvilket blandt andet betyder øgede forventninger til produkter, som er skræddersyet og tilpasset den enkelte forbrugers behov. Samtidig er produktionsmarkedet i dag mere uforudsigeligt end nogensinde før.

Det at være en konkurrencedygtig produktionsvirksomhed handler ikke længere om blot at kunne producere hurtigt og billigt i store mængder. Det handler i langt højere grad om at kunne producere fleksibelt, hvilket indebærer evnen til at håndtere små serier samt hurtigt omstille produktionslinjen til en variant af produktet eller måske et helt andet produkt
Martin Fogh Larsen, Head of Nordic Business Development, B&R Industrial Automation i Odense.

Ønsker at påvirke markedet

Her har man en bred vifte af danske industrivirksomheder på kundelisten, og i det daglige salgsarbejde presser man på for at gøre virksomhederne interesseret i den nyeste teknologi. Et kundemøde indledes derfor ofte med en snak om det, man kalder for The Adaptive Machine, altså maskiner og produktionslinjer, der hurtigt og enkelt kan omstilles til en ny proces.

Læs også: B&R varsler starten på flerdimensionel produktion med ACOPOS 6D

”Tidligere kommunikerede vi typisk med maskinbyggerne om, hvorledes udstyret kunne forbedres. I stedet taler vi nu som teknologi leverandør bredt med hele værdikæden af kunder for at gøre dem bevidst om de mange muligheder, ny teknologi byder på og dermed give dem mulighed for at være med til at presse på udviklingen. Vi ser altså os selv som en slags katalysator mellem maskinbygger og Endusere, når vi rådgiver om løsninger til en kunde”, siger Martin Fogh Larsen.

For at se denne video er det nødvendigt at give samtykke til statistikker, markedsføring.

Kræver mod at prøve noget nyt

Det er imidlertid ikke et spørgsmål om enten eller, altså at hele den gamle produktionslinje skal kasseres. Martin Fogh Larsen fortæller videre, at man sagtens kan tilføje ny teknologi ud fra et modulbaseret koncept, hvilket gør det muligt at sætte ind lige præcis der, hvor der f.eks. opstår flaskehalse i produktionen eller, hvor der er brug for ny funktionalitet. Han er dog også godt klar over, at det kræver mod at prøve noget nyt.

”Man ved, hvad man har, og man ved ikke altid, hvad man får. Derfor er det vigtigt, at vi bringer budskabet om de nye muligheder ud i hele værdikæden, for i sidste ende er det jo ikke teknologien, der er det vigtigste. Det er til gengæld evnen og ikke mindst viljen til både at kunne tilpasse sin forretningsmodel og måske endda udvikle helt nye forretningsmodeller”, siger Martin Fogh Larsen videre.

Læs også: Mekatroniske systemer specielt til industriel drift, der kører døgnet rundt

Mærk forskellen på bundlinjen

I den forbindelse siger han, der er brug for et wakeup call i den danske produktions- og fremstillingsindustri. Ved at tænke smart og intelligent er der nemlig mulighed for at udvikle ny forretning. Både ved at optimere kapacitet og fleksibilitet i produktionen kan  sortimentet udvides, hvilket ovenikøbet kan ske i samarbejde med slutkunden der således kan honorere markedsefterspørgslen. Hvis man så at sige er vaks ved havelågen, står dansk industri altså over for en unik mulighed.

”Enhver produktionsvirksomhed med respekt for sig selv er fokuseret på at undgå nedetid. Det er helt naturligt, for når maskinerne står stille, siver pengene lige så stille ud af kassen, og det kan mærkes på bundlinjen. Jeg synes dog også , man skal være fokuseret på den værdi, man kan tilføre sin virksomhed ved at investere i ny teknologi. Udover let at løse problemet med nedetid og fleksibilitet er det er nemlig også noget, der kan mærkes på bundlinjen – men på den positive måde”, siger Martin Fogh Larsen.

Læs også: B&R varsler starten på flerdimensionel produktion med ACOPOS 6D

Der er brug for masser af træning

Digitalisering og automatisering er relevant for alle produktions- og fremstillingsvirksomheder, men Martin Fogh Larsen erkender, at selv om man i kundekredsen generelt set tager godt imod det positive budskab om, at ny teknologi kan være med til at skabe ny forretning, er der generelt set brug for blandt andet omskoling, hvis potentialet skal udnyttes fuldt ud.

”Gennem vores Automation Academy gør vi derfor meget ud af at træne og uddanne vores kunder, så de kan være helt på forkant med udviklingen. I dag er det nemlig således, at det er de nye markedsbehov, forbrugerne stiller til produkterne, der fremfor alt kan og skal være med til at drive den teknologiske udvikling af produktionsudstyret tilbage igennem værdikæden”, siger Martin Fogh Larsen fra B&R Industrial Automation.

Tags: , , , , ,
Hvad er The Adaptive Machine?

Når en maskine eller produktionslinje er ”Adaptive”, betyder det, at den dynamisk og så at sige ”On the Fly” kan tilpasse sig nye krav i produktionen. Det kan f.eks. være i form af omstilling til en ny produktvariant eller automatisk justering af processer et eller flere steder i produktionen. Desuden er integration et nøgleord i form af såvel integreret robotteknologi som integreret vision overvågning og kvalitetskontrol, der kan monitoreres fra én og samme systemplatform. Eksempelvis via en såkaldt digital tvilling, hvor operatøren kan følge med i alle funktioner og processer.