For 2 år siden lancerede den forhenværende regering en national strategi for anvendelsen af kunstig intelligens, og en række pionérprojekter er siden blevet igangsat i offentligt regi i såvel regioner som kommuner.

Danmark skal lede det europæiske standardiseringsarbejde for kunstig intelligens

For 2 år siden lancerede den forrige regering en national strategi for anvendelsen af kunstig intelligens. Nu skal Danmark så også stå i spidsen for det pan-europæiske samarbejde, der skal definere de overordnede rammer for anvendelsen. Dansk Standard har nemlig fået tildelt sekretariatet.

Kunstig intelligens – Artificial Intelligence – vil på en række områder komme til at ændre vores hverdag for altid. Som et ekstra lag oven på alle de smarte it-enheder, vi i forvejen benytter os af, vil de kunne blive endnu smartere, ligesom vi på sigt vil se it-løsninger, vi i dag ikke engang har set konturerne af og måske heller ikke engang har fantasi til at forestille os. Det vil dog være med til at skabe en række både etiske og moralske udfordringer.

For 2 år siden lancerede den forhenværende regering en national strategi for anvendelsen af kunstig intelligens, og en række pionérprojekter er siden blevet igangsat i offentligt regi i såvel regioner som kommuner. Danmark ér altså for alvor på vej ind i en verden af kunstig intelligens, og nu får vi ovenikøbet æren af at stå i spidsen for arbejdet med at definere fælles, europæiske krav til den fremtidige brug.

Skal sikre de demokratiske værdier

Dette arbejde skal være med til at sikre tryghed og tillid til teknologien for alle borgere i Europa, og Danmark kommer som nævnt til at spille en afgørende rolle med henblik på at forme retningen for de kommende krav og retningslinjer. Det er nemlig lykkedes Dansk Standard at få tildelt sekretariatet og dermed styringen af standardiseringsarbejdet til gavn for danske borgere og virksomheder.

Det har været vigtigt for os at få de bedst mulige forudsætninger for at sikre danske mærkesager. Vi har nogle meget stærke interesser i Danmark, når det kommer til kunstig intelligens, f.eks. i forhold til at bevare de demokratiske værdier og sætte mennesket i centrum. Kort sagt handler det om at sikre en etisk, ansvarlig anvendelse af teknologien og bedre risikostyring,
Kim Skov Hilding, seniorkonsulent i Dansk Standard

Styrker den digitale omstilling

Han understreger endvidere, at det ligeledes kan give en konkurrencefordel for de danske virksomheder samt  være med til at styrke den digitale omstilling af Danmark, som netop er sat på dagsorden med regeringens nye, digitale partnerskab med erhvervslivet samt arbejdsmarkedets parter og eksperter. Her kommer kunstig intelligens til at spille en nøglerolle.

Standarderne for kunstig intelligens skal blandt andet være med til at sikre en ansvarlig kobling mellem teknologi og menneske samt sikre etisk brug af data og algoritmer. Når kunstig intelligens f.eks. anvendes i den offentlige sagsbehandling, er det vigtigt at beslutningerne kan  forklares, samt at der er fuld gennemsigtighed i datagrundlaget. Det er Forbrugerrådet Tænk meget enig i.

De store skal holdes i ørerne

”Vi er glade for, at der nu sættes fælles europæiske standarder for anvendelsen af kunstig intelligens, og vi finder det positivt, at Danmark står i spidsen for dette arbejde. Dermed kan vi sikre fokus på gennemsigtighed, forbrugerrettigheder og privatliv i udrulningen”, siger Anette Høyrup, der er chefjurist i Forbrugerrådet Tænk. Samtidigt kan de europæiske standarder hjælpe med at sætte rammerne for internationale techgiganter.

”De har givet andre interesser, end vi har i Danmark og i Europa. Derfor er der brug for, at vi går sammen på europæisk plan og definerer fælles standarder, der tager udgangspunkt i europæiske værdier og behov. Dermed kan vi holde de internationale techgiganter lidt i ørerne og sikre ens retningslinjer for anvendelsen af kunstig intelligens i Europa med respekt for mennesket”, siger Kim Skov Hilding fra Dansk Standard.

Arbejdet har stået på i flere år

Virksomheder og myndigheder efterspørger allerede nu konkrete værktøjer, der kan understøtte Danmarks nye techstrategi. Redskaber i form af fælles, europæiske standarder, der opstiller specifikke krav og retningslinjer, vil være en klar fordel, og desuden etableres et forum, hvor det er muligt at samle alle interessenter på området på tværs af interesse-, virksomheds- og landegrænser.

Dansk Standard har arbejdet for de fælles standarder for kunstig intelligens igennem flere år og har blandt andet stået i spidsen for at få udarbejdet en fælles europæisk vision og konsensus om, hvilke skridt der skal tages, Fra dansk side har man udover demokrati, etik, gennemsigtighed og ansvarlig anvendelse af kunstig intelligens et ønske om, at standarderne skal fokusere på klima, bæredygtighed og tilgængelighed.

Skal sikre den danske dagsorden

”Det er vigtigt, at Danmark får placeret sig solidt ved bordet her. Både i forhold til at påvirke standardiseringen i en retning, vi som samfund og borgere er komfortable med, og i forhold til vigtige, teknologiske udfordringer. Det er ekstremt vigtigt, og ligeledes er det essentielt, at vi får sikret teknologiudvikling samt standardisering i forbindelse med kunstig intelligens på dansk”.

Det siger Anders Kofod-Petersen, der er professor i kunstig intelligens og Distinguished AI Research Scientist i Alexandra Instituttet. En række interessenter deltager i arbejdet med at definere fremtidens europæiske standarder for kunstig intelligens. Ud over Alexandra Instituttet er det blandt andre Erhvervsstyrelsen, Forbrugerrådet TÆNK, Grundfos, IDA, KMD og Københavns Universitet. Arbejdet er i øvrigt åbent for alle interesserede.

Tags: ,
Gratis onlinekursus om AI til alle virksomheder

Kun meget få af de små og mellemstore danske virksomheder i SMV segmentet anvender kunstig intelligens. Det koster på konkurrenceevnen, mener man i Dansk Industri, og derfor har man indgået et samarbejde med University of Helsinki samt det finske konsulenthus Reaktor om gratis uddannelse til danske virksomheder. Det sker i form af gratis adgang til onlinekurset ”Elements of AI”.

I forbindelse med Finlands EU-formandskab i 2019 besluttede den finske regering at gøre kurset tilgængeligt på alle europæiske sprog med henblik på at udbrede kendskabet til kunstig intelligens til flest mulige virksomheder. Lanceringen i Danmark sker samtidig med, at regeringen i samarbejde med erhvervslivet skal udarbejde en digitaliseringsstrategi for Danmark, som skal komme med sine første anbefalinger til efteråret.

Potentialet i kunstig intelligens er enormt og kan flytte virksomhederne til det næste niveau i digitaliseringsbølgen. Ifølge en rapport fra McKinsey har kunstig intelligens potentialet til at styrke Danmarks BNP med 1,6 pct. på sigt. Desværre er det fortsat få små- og mellemstore danske virksomheder, der bruger kunstig intelligens. Ifølge Danmarks Statistik anvender bare 4-8 pct. af danske virksomheder med færre end 250 ansatte kunstig intelligens.