Foto: Adobe Stock

Kæmpe potentialer i kunstig intelligens

Kunstig intelligens finder vej ind i næsten alt, og brugt rigtigt kan der være store fordele ved at bruge AI, både for drift at virksomheder, for den grønne om stilling og for mennesker. Men det skal bruges rigtigt

Når vi snakker om kunstig intelligens, ofte bare kaldt for AI (Artificial Intelligens, red.), så er det i virkeligheden en lang række forskellige teknologier vi snakker om. Men fælles for dem alle er, at de kan få en meget stor indflydelse på alt, lige fra måden produkter virker på, over hvordan virksomheder drives og til hvordan vi som mennesker lever.

Vi kan sikre at skraldespande tømmes når det er nødvendigt og ikke på bestemte ugedage, vi kan sørge for at trafikken forløber glat, lede biler hen til ledige parkeringspladser og meget mere
René Rasmussen

”Hvis vi lige starter med at skralde sci-fi-laget væk, og ikke tænker på AI som Skynet i Terminator, så er den fjerneste fremtid for AI nok de selvkørende, eller autonome, virksomheder. Men det er ikke noget vi når natten over. Men det skal nok komme til at ske i løbet af de næste årtier,” mener Lars Bork Dylander, partner og ejer i 2BM.

På den lidt kortere bane er det på andre områder at AI vil komme til at påvirke os. I disse år snakker vi meget om smarte byer, og de er meget afhængige af den kunstige intelligens.

”AI vil komme til at effektivisere vores samfund helt enormt meget. F.eks. når vi snakker om Smart Cities, hvor vi pludselig kan lave logistikken helt anderledes. ”Vi kan sikre at skraldespande tømmes når det er nødvendigt og ikke på bestemte ugedage, vi kan sørge for at trafikken forløber glat, lede biler hen til ledige parkeringspladser og meget mere,” siger Rene Rasmussen, Nordic Sales Director, Enterprise Business Department hos Huawei Technologies.

AI kræver data

Men AI er også en teknologi der ikke kan eksistere alene. AI kræver data, og store mængder af dem, hvis den på nogen måde skal være effektiv og kunne hjælpe os. Når det kommer til virksomheders brug af AI, kræver det derfor typisk, at der skal være en lang række sensorer på produktionsapparaterne, der kan samle data op til den altid sultne kunstige intelligens.

”AI er oplagt at bruge til det vi kalder predictive maintainance, eller forudset vedligeholdelse. I stedet for at lave vedligeholdelse når vi kan måle at udstyret er tæt på at gå i stykker, eller rent faktisk er gået i stykker, så kan vi lave vedligeholdelse inden udstyret går i stykker, og dermed spare nedetider og dyre reparationer,” siger Lars Bork Dylander.

Data handler i virkeligheden om menneskerettigheder, og er et glimrende eksempel på, at menneskerettighederne bør opdateres. For hvem ejer mine data? Hvem må bruge dem
Lars Bork Dylander

Men samtidig er det vigtig at være opmærksom på, at AI ikke bare er statistik. For når AI har fat i dat, kan den se og behandle mønstre som vi aldrig selv ville kunne finde.

”Samtidig kræver AI også dedikeret hardware for at løse specifikke opgaver. Hvis der f.eks. skal en AI ud i en selvkørende bil, så skal den være i stand til at lave de nødvendige beregninger lynhurtigt, og det kræver typisk hardware der er udviklet til den specielle situation,” pointerer Rene Rasmussen.

Etiske overvejelser

Der er dog også en anden side af AI. For netop fordi den er så datasulten, så skal vi tage stilling til, hvem der ejer de data som et AI bruger.

”Data handler i virkeligheden om menneskerettigheder, og er et glimrende eksempel på, at menneskerettighederne bør opdateres. For hvem ejer mine data? Hvem må bruge dem?,” spørger Lars Bork Dylander.

Endelig er der den etiske side af hele sagen. For AI kan ikke undgå at komme til at stå i situationer, hvor den skal tage kritiske beslutninger for os.

En selvkørende bil skal måske beslutte, hvem den skal ramme, hvis der ikke er andre muligheder end at køre ind i folk, eller en AI skal måske tage beslutninger på en fabrik, der enten kan betyde liv og død for medarbejderne eller for virksomheden.

”Ultimativt så skal alt AI centreres omkring det at gøre livet bedre for mennesker. Og her har både udviklere, virksomheder, regeringer og EU et stort ansvar for at sikre, at AI bruges til det formål,” slutter Rene Rasmussen.

Tags: ,
Dette er AI

Kunstig intelligens, også kaldet AI, dækker over mange ting. Men ifølge Wikipedia kan AI defineres som følger:
Kunstig intelligens er den gren inden for datalogien, der beskæftiger sig med at få maskiner til at “tænke”; det vil sige set at få dem til at kunne gå målrettet efter noget, f.eks. at vinde over en person i et spil eller, ligesom os, at undgå at holde op med at fungere, ved hjælp af påvirkninger, som opfattes af sensorer.
Kilde: Wikipedia.dk