Den datadrevne forretningsmodel er et nøgleværktøj til bedre forretning

I dag er anvendelsen af data grundlaget for en virksomheds eksistens. Forudsætningen er imidlertid, at datagrundlaget er korrekt og retvisende. Den proces hjælper forretningskonsulentvirksomheden Fortytwo Analytics sine kunder med.

Data er guld værd. Eller rettere sagt – data kan være guld værd. I et samfund hvor det hele tiden gælder om at være foran konkurrenterne, er den datadrevne forretningsstrategi nemlig et helt essentielt værktøj for virksomhederne. Forudsætningen for succes er imidlertid, at data rent faktisk giver et retvisende billede af virksomhedens aktuelle position på markedet. Hvis ikke risikerer ledelsen ganske enkelt at træffe de forkerte beslutninger.

”Som bekendt siger man, at tid er penge, og det rigtige dataflow kan virkelig være med til at optimere en række processer. Men det er mindst lige så vigtigt at tilføje, at viden er magt forstået på den måde, at indsigt øger konkurrenceevnen”. Det siger Bent Froning Pedersen, der er Chief Architect og partner i virksomheden Fortytwo Analytics. Her er kundekredsen virksomheder, der ønsker maksimalt udbytte af dataanalyse.

Læs også: Kan i stole på jeres data? Få (gratis) guide til håndtering af data her

Nemt at miste overblikket

”Vi har især specialiseret os i retail og detail, hvor der ofte skal håndteres mange varenumre og mange transaktioner, når varerne skal distribueres ud til slutkunderne. Det kan gøre det endog særdeles svært at monitorere f.eks. kompleks lagerstyring, opdage eventuelle fejleverancer eller spore svind”, siger Bent Froning Pedersen videre. Det er imidlertid udfordringer, der kan gøres noget ved.

Vi lever i en tid, hvor butikkerne skal være oppe på tæerne og have styr på flere forsyningskanaler i form af såvel fysisk butik som webshop. Samtidig forventer kunderne hurtig og korrekt levering af deres varer, og sker der fejl, er loyaliteten i dag lavere end nogensinde før,
Bent Froning Pedersen, Chief Architect Fortytwo Analytics

Fortytwo Analytics har specialiseret sig i forretningsindsigt ved hjælp af Business Intelligence, der er omdrejningspunktet i den datadrevne forretningsudvikling. En forretningsudvikling, der både giver bedre overblik, transparens, øget produktivitet og ikke mindst gør virksomheden mere agil, når det gælder evnen til hurtig omstilling. En egenskab, der ganske enkelt er nødvendig i en skarp konkurrencesituation.

Forkerte data koster dyrt

”Vi lever i en tid, hvor butikkerne skal være oppe på tæerne og have styr på flere forsyningskanaler i form af såvel fysisk butik som webshop. Samtidig forventer kunderne hurtig og korrekt levering af deres varer, og sker der fejl, er loyaliteten i dag lavere end nogensinde før”, forklarer Bent Froning Pedersen. Han føjer til, at det både gælder inden for BtC og BtB.

Såvel fejl som uhensigtsmæssigheder i varedistributionen skal derfor fanges hurtigst muligt, og mantraet til det er en automatiseringsproces, der bygger på konceptet ”first time right”, altså at data er korrekte allerede første gang, de indtastes. Ifølge Bent Froning Pedersen koster forkerte informationer og fejldata nemlig globale virksomheder op mod 25 pct. af deres omsætning årligt.

For 5-10 år siden havde vores medlemmer fokus på at indsamle samt opbevare data, og der blev talt om Data Warehouse’s, Data Lake’s og Big Data. Det er ikke fordi, det ikke længere er relevant, men i dag oplever vi, at virksomhedernes største udfordring er at skabe værdi af data. Det skal ikke forstås sådan, at vores medlemmer ikke bruger data i dag, men de har over en bred kam givet udtryk for, at de godt ved, der er mere guld at hente i dem,
Carsten Rose Lundberg, fagchef I Dansk Erhverv Digital Handel

Der skal reageres hurtigt

Han siger videre, at dataanalyse i realtid er det værktøj, der mest effektivt giver en virksomhed mulighed for at agere i det øjeblik, det er nødvendigt. Hvis fejl enten ikke opdages eller får lov til at udvikle sig, kan det hurtigt blive en bekostelig affære, så i virkeligheden kan man vel også kalde den automatiserede dataanalyse for effektiv omkostningsstyring, der helt konkret kan mærkes på bundlinjen.

Læs også: Kan i stole på jeres data? Få (gratis) guide til håndtering af data her

”Samtidig er det vigtigt at gøre op med den fejlopfattelse, at dataanalyse er komplekst og omkostningstungt. Som leverandør af løsninger til en bred vifte af store virksomheder som f.eks. Jysk er det vigtigt at processerne er både jordnære og brugervenlige”, siger Bent Froning Pedersen videre. Samtidig skal de støtte op om medarbejdernes frigjorte ressourcer således, at de kan bruge deres kompetence til yde endnu bedre kundeservice.

Fra opsamling til analyse

Også hos Dansk Erhverv har man set betydningen af, at medlemsvirksomhederne anvender data til at optimere deres forretningsstrategier. Således fortæller fagchef i Dansk Erhverv Digital Handel, Carsten Rose Lundberg, at vi aldrig før har haft adgang til så stor en mængde data som nu, og at vi aldrig før har haft så meget computerkraft som nu, til at analysere dem. Carsten Rose Lundberg siger videre:

“For 5-10 år siden havde vores medlemmer fokus på at indsamle samt opbevare data, og der blev talt om Data Warehouse’s, Data Lake’s og Big Data. Det er ikke fordi, det ikke længere er relevant, men i dag oplever vi, at virksomhedernes største udfordring er at skabe værdi af data. Det skal ikke forstås sådan, at vores medlemmer ikke bruger data i dag, men de har over en bred kam givet udtryk for, at de godt ved, der er mere guld at hente i dem. 

Tags: , , , , ,
En særdeles god investering

I gennemsnit kommer 80 pct. af en virksomheds omsætning fra 20 pct. af den eksisterende kundebase. At øge kundefastholdelsesgraden med blot 5 pct. øger overskuddet fra 25 pct. til 95 pct., og en stigning på 2 pct. i kundefastholdelse kan samtidig reducere de samlede virksomhedsomkostninger med op til 10 pct. Set i det lys er en investering i realtime overvågning af masterdata kombineret med transaktionsdata afgørende. I særdeleshed når det kan resultere i en notifikation indenfor 5 sekunder efter af afvigelsen er opdaget. Fortytwo Analytics er forretningskonsulenter, og den foretrukne løsning inden for Master Data Management samt Data Governance er exMon.