Bodil Nordestgaard Ismiris, Viceadministrerende direktør i Ledernes Hovedorganisation.

Digitalisering er ikke ­svaret på alting­

Digital forandring stiller nye krav til ledere. Ikke fordi de skal være ­tekniske eksperter, men fordi ­hastighed af forandringerne ­fundamentalt ændrer virksomhederne, de skal lede.

Når virksomheden bliver digital, er det ikke bare et spørgsmål om at lære et nyt it-system at kende. Det er en transformation, der forandrer hele organisationen. Og jo mere digitalt virksomheden arbejder, desto mere slår det igennem på rammevilkårene: Hvordan man som virksomhed organiserer sig og ikke mindst udøver ledelse.

”Forandringsledelse er jo ikke som sådan noget nyt. Men lige nu sker forandringerne med en hastighed uden historisk fortilfælde. Derfor skal morgendagens gode leder geare organisationen til hurtighed, fleksibilitet og tilpasningsevne. Tidsfaktoren er helt afgørende,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris, Viceadministrerende direktør i Ledernes Hovedorganisation.

Udviklingen går lige nu så hurtigt, at det er accelererede udviklingsprocesser, der sætter dagsordenen, hvor tværfaglige teams udvikler og brugertester nye produkter og forretningsidéer på relativt få dage.

Metoden og hastigheden sætter den klassiske, hierarkiske organisation med faste strukturer under pres. Den er designet til effektivitet og baserer sig på et relativt stabilt marked – og er derfor ikke velegnet i en tid med uforudsigelighed og forstyrrelser. Og det skal man forholde sig til som leder.

”Man skal skabe et innovationsmiljø ved at bryde siloerne ned og arbejde på tværs af organisationen, hvor man bringer medarbejdere sammen med vidt forskellige baggrunde. Som leder skal man være opmærksom på, at forskellige fagligheder ofte er en forudsætning for, at man får størst mulig værdi ud af den teknologiske udvikling,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Ledelse med mindre kontrol

I en moderne, agil organisation siger man farvel til den alvidende leder, som skal kontrollere det hele. Lederne skal erkende, at de er ufuldstændige og nødt til at alliere sig med nogle, der er dygtigere end dem selv. Men de skal stadig være ledere – det bliver kun vigtigere, at de kan sætte retningen.

”Lidt paradoksalt vil den teknologiske udvikling sætte fokus på det, som gør os mennesker unikke: Den følelsesmæssige intelligens. De traditionelle management opgaver, som kan sættes på formel, vil fremover blive overtaget af kunstig intelligens, mens evnen til at være nysgerrig og inkluderende bliver vigtige lederegenskaber,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

På nogle punkter skal lederne altså slippe kontrollen, men de skal stadig være ledere, der baner vejen og griber mulighederne ved at samle det rigtige hold.

”Som leder skal man ikke være digital ekspert, men man skal have så meget digital forståelse, at man kan skabe et mulighedsrum og samle de rigtige kompetencer til at udnytte det. Det er stadig vigtigt med en leder, der kan sætte retningen. Der er bare nogle andre strenge, man skal spille på,” siger hun.

Og alt det skal man balancere i en omstillingsperiode, hvor man på den ene side fortsætter den eksisterende kerneforretning, og på den anden side eksperimenterer med ny, digital innovation – uden at virksomheden brækker midt over.

Hvad er målet?

Med de nye ledelsesroller kommer også nye ansvarsområder: Hvad skal de digitale kræfter bruges til?

Det handler både om at sætte det etiske kompas, så data og kunstig intelligens bliver brugt på en ansvarlig måde. Men også mere overordnet om, hvilke problemer det meget teknologibegejstrede Danmark skal kaste sig over.

Nogle gange er det næsten som om, at digitalisering er blevet svaret på alting – men hvad er spørgsmålet?
Bodil Nordestgaard Ismiris

”Nogle gange er det næsten som om, at digitalisering er blevet svaret på alting – men hvad er spørgsmålet? Det er vigtigt, at man forholder sig kritisk til digitaliseringen, og hvad vi bruger den til,” siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Meget teknologisk kraft er blevet brugt på at løse problemer, der ikke skaber den store værdi – udover virksomhedens bundlinje. Men i stedet for at kigge på, hvordan man med smart design kan gøre brugerne afhængige af en løsning, der ikke flytter det store ude i verden, skal lederne forstå, hvordan digitale løsninger kan flytte samfundet i en bedre retning.

”Vi må bare indse, at vi står overfor nogle voldsomme problemer indenfor klima, sundhed og velstand, og derfor bør vi rette meget mere af vores digitale udvikling mod at skabe nogle bæredygtige løsninger, som løser rigtige problemer, der kommer os alle sammen til gode.

Teknologi er et middel til at skabe noget, og der er behov for dygtige ledere, der retter fokus på at skabe en bæredygtig verden,” siger hun.