Mindre virksomheder har ofte færre datapunkter og enklere forretningsprocesser, og kan derfor relativt hurtigt komme i gang. Derfor kan de også hurtigt se en forretningsgevinst ved BI. Start-ups og mindre vækstvirksomheder er derfor ofte dem, der i høj grad kan få glæde af få sat deres data i system og bruge disse på tværs af virksomheden.

Ekspert: Sæt jeres data i system

Mange tror, at det kun er store virksomheder, der kan have glæde af at bruge Business Intelligence, da de har mange systemer, kunder og data. Men det er faktisk ofte forkert, fortæller Samay Mir, Head of Data Science, Data Engineering & AI i Capgemini.

”Mindre virksomheder har ofte færre datapunkter og enklere forretningsprocesser, og kan derfor relativt hurtigt komme i gang. Derfor kan de også hurtigt se en forretningsgevinst ved BI. Start-ups og mindre vækstvirksomheder er derfor ofte dem, der i høj grad kan få glæde af få sat deres data i system og bruge disse på tværs af virksomheden.” siger Samay Mir.

Hans erfaring er dog, at man skal passe på ikke at komplicere tingene ved at ville for meget på én gang. Det er derfor vigtigt, at man starter med at finde ud af, hvad man gerne vil forretningsmæssigt. Hvad ens ambition og mål er. Man skal beslutte, hvor BI skal hjælpe med give indsigt, så man kan træffe hurtigere og bedre beslutninger. Er det f.eks. i forhold til indkøb og lagerstyring, er det i forhold til salg og kundetilfredshed eller er det for at mindske omkostninger på tværs af virksomheden.

Læs også: Det skjulte værktøj i den digitale værktøjskasse

Når man har besluttet sig for formålet, skal man udarbejde en Gap-analyse, hvor man kigger på ens nuværende systemer og setup og sammenligner med det, man gerne vil have i fremtiden.

Mindre virksomheder har ofte færre datapunkter og enklere forretningsprocesser, og kan derfor relativt hurtigt komme i gang. Derfor kan de også hurtigt se en forretningsgevinst ved BI. Start-ups og mindre vækstvirksomheder er derfor ofte dem, der i høj grad kan få glæde af få sat deres data i system og bruge disse på tværs af virksomheden,
Samay Mir, Head of Data Science, Data Engineering & AI i Capgemini

På den måde får man identificeret en række huller og indsatsområder, som man kan prioritere. Ofte handler denne øvelse også om at få en governance-struktur, så man sikrer de samme definitioner og metadata – ligesom man skal beslutte, hvordan man arbejder med data fremover.

Når det er gjort, udarbejder man en række konkrete use-cases, som man så tester. Ifølge Samay Mir kigger virksomhederne ofte på følgende use-cases:

  • Hurtigere forretningsbeslutninger. Her samler man en række vigtige virksomhedsdata, så ledelsen hurtigere kan få et live overblik over forretningen og træffe beslutninger på baggrund af denne indsigt. Det kan f.eks. være opdateret lagerstatus, produktionstal og salgsordre, så man har et samlet overblik over produkterne og efterspørgslen og dermed kan optimere sine processer derefter.
  • Optimering af salget. Ved at analysere både interne data fra f.eks. butikker, salgsmøder, CRM-systemer og eksterne data fra f.eks. hjemmesider og salgspartnere, kan man få ny indsigt i salgsmønstre, omkostninger og mersalgsmuligheder.
  • Strategiske projekter. Ved f.eks. at analysere store mængder historiske data, kan man blive bedre til at prioritere og risikovurdere virksomhedens strategiske projekter, så man sikrer, at ens investeringer og ressourcer bruges rigtigt – allerede inden man går i gang.

Uanset hvilke use-cases man vælger, vil man hurtigt kunne, hvilke der giver mest værdi at fortsætte med. Det er så dem man også først skalerer op, så de implementeres i hele virksomheden.

Læs også: Viden er penge

Når man skalerer op, er det afgørende, at man ikke bare ser det som et isoleret dataprojekt.

”Det er vigtigt, at man husker, at brugen af Business Intelligence i høj grad også er et forandringsprojekt internt i organisationen. Det er ikke bare et it-projekt, men noget som der skal sættes ressourcer af til, og som ledelsen skal se som en reel kulturforandring. Ellers kommer det ikke til at blive en succes,” slutter Samay Mir. 

Tags: , , , , ,
De fire vigtige step for succesfuld BI:
  1. Beslut hvad du vil med BI. Hvad er det for information, du mangler? Hvad er det for spørgsmål der skal besvares, og hvad skal have lov at gøre på baggrund af den indsigt?
  2. Udarbejd en Gap-analyse. Find ud af, hvilke data du har, hvor de ligger og hvilken kvalitet de har. Kortlæg derefter hvad der mangler for at kunne opbygge det fremtidige setup.
  3. Udvælg de use-cases der kan få dig i mål, og test dem hurtigt af. De behøver ikke nødvendigvis at være helt færdigudviklede, før du kan måle værdien af de enkelte use-cases.
  4. Implementer det der giver mest værdi. Og husk at allokere ressourcer til både implementering, uddannelse og forandringsledelse.