Med et nyt initiativ på en række udvalgte indsatsområder vil regeringen nu være med til at sparke gang i et dansk Life-Science eventyr. Til fordel for såvel dansk økonomi og velfærd som et attraktivt eksportmarked. Pressefoto - erhvervsminister Simon Kollerup. Foto: Keld Navntoft

Nu skal Life-Science for alvor være med til at vækste Danmark

Med et nyt initiativ på en række udvalgte indsatsområder vil regeringen nu være med til at sparke gang i et dansk Life-Science eventyr. Til fordel for såvel dansk økonomi og velfærd som et attraktivt eksportmarked.

Målt på bruttonationalproduktet er den danske Life-Science industri vokset med en faktor 9 siden 1990. Danmark har da også i en årrække været et af de førende lande i verden, når det gælder udviklingen af blandt andet  lægemidler, medicinsk udstyr samt sundheds- og velfærdsløsninger. Derfor er der al mulig god grund til, at netop dette område har fået politisk bevågenhed.

Således har regeringen netop lanceret ikke mindre end 38 initiativer, der skal være med til at sikre en Life-Science industri i verdensklasse til gavn for såvel det danske velfærdssamfund som den danske økonomi – og når man kigger den vej, er det helt naturligt, at regeringen også ser den danske kompetence som afsæt for et godt og solidt eksporteventyr. De 38 initiativer skal derfor sikre, at Danmark står stærkt i den globale konkurrence.

Løfter området til næste niveau

De er foreslået inden for en række hovedområder og skal blandt andet skabe bedre rammer for forskning samt udvikling på sundhedsområdet, sikre bedre anvendelse af de danske sundhedsdata, understøtte det danske sundhedsvæsen som udstillingsvindue, sikre højt kvalificeret arbejdskraft, understøtte den grønne omstilling samt styrke samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder.

Coronakrisen har vist, hvor vigtigt det er med en Life-Science industri og et sundhedsvæsen i verdensklasse. Med den nye strategi bygger vi videre på et stærkt fundament og løfter området op til næste niveau. Det handler om bedre rammevilkår og om at udnytte viden samt data til at skabe morgendagens løsninger, så vi tiltrækker investeringer og arbejdspladser og udvider eksporteventyret,
Simon Kollerup, erhvervsminister

Vigtigt at styrke rammevilkårene

Ved præsentationen af de nye initiativ blev han bakket op af tre andre ministre, nemlig sundhedsminister Magnus Heunicke, udenrigsminister Jeppe Kofoed samt uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboer-Jørgensen. Men også uden for Borgen er udspillet blevet vel modtaget. Blandt andet i Dansk Industri, hvor man mener, at strategien vil styrke rammevilkårene for en vigtig branche samt Danmarks økonomi og velfærd.

”Regeringen fortjener ros for at lancere en ambitiøs life science-strategi. Det går godt for Danmarks Life-Science virksomheder, men den internationale konkurrence er hård, og er blevet forstærket af Coronakrisen. Derfor er det rigtigt at få styrket rammevilkårene for et af Danmarks største eksporterhverv, så vi kan fastholde og styrke positionen som en af verdens førende life science-nationer, siger administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen, 

Springbræt til eksportmarkederne

Han håber endvidere på, at regeringen vil følge op med at gøre forskningsfradraget permanent samt hæve loftet på merfradrag. På den måde mener han politikerne kan sikre, at danske og udenlandske investeringer bliver lagt i Danmark. Lars Sandahl Sørensen bakkes op af Brian Mikkelsen, der er administrerende direktør i Dansk Erhverv, og som ligeledes fokuserer på vigtigheden af en dansk Life-Science industri i verdensklasse.

”Man kan ikke sige life science uden at nævne kronisk behandling, og jeg er glad for, at regeringen har lyttet til vores ønske om øget fokus på området, idet der bliver lavet en task-force målrettet kronisk sygdom og ulighed i sundhed. Det er den rigtige medicin at give, for hvis vi i Danmark kan blive verdensmestre i at behandle kronisk syge patienter, vil det gavne virksomhederne, der får et springbræt til eksportmarkederne,” siger Brian Mikkelsen.

Life-Science er en vækstmotor

Han siger videre, at med hensyn til eksportmarkederne er der ligeledes et massivt fokus på internationalisering. Forudsætningen for den fremtidige vækst ligger nemlig gemt her. Der afsættes betydelige beløb i strategien til en markant oprustning i forhold til myndighedssamarbejde og sundhedsdiplomati, hvilket Brian Mikkelsen mener vil være med til at åbne mange døre og markeder til gavn for de danske virksomheder.

Life science branchen er I dag en regulær vækstmotor for Danmark, og i 2020 eksporterede danske life science virksomheder for hele 151 mia. kr., svarende til 22 pct. af den danske vareeksport. Der er potentiale til meget mere. En analyse fra Dansk Erhverv viser nemlig, at vi i et højvækstscenarie samlet kan hæve eksporten med hele 613 mia. kr. frem til 2030. Det er planen, at Life-Science strategien skal løbe frem til 2023.

Tags: , , ,
Fakta om strategien
  • Regeringens strategi for life science indeholder 38 initiativer inden for 7 temaer:
  • Bedre rammer for forskning og udvikling.
  • Bedre brug af sundhedsdata.
  • Danmark som udstillingsvindue.
  • Højt kvalificeret arbejdskraft.
  • Målrettet internationalisering og myndighedssamarbejde.
  • Sund og grøn vækst.
  • Vidensdeling og samarbejde.

Den nye life science strategi er finansieret som en del af eksportpakken fra december 2020, hvor der blev afsat 70 mio. kr. årligt i 2021-23 til udvikling af strategien. Derudover blev der på finansloven for 2021 afsat en reserve på 30,4 mio. kr. i perioden 2022-2024 til en national life science-strategi.