Tag Archive for: Fremtidens Sundhedssektor

Nu skal Life-Science for alvor være med til at vækste Danmark

Med et nyt initiativ på en række udvalgte indsatsområder vil regeringen nu være med til at sparke gang i et dansk Life-Science eventyr. Til fordel for såvel dansk økonomi og velfærd som et attraktivt eksportmarked.

Fremtidens rengøring skal være uden rengøringsmidler

Ifølge professor Hans Jørn Kolmos er god hygiejne det fundament, som hospitalerne hviler på. Men når mellem hver 7. – 10. patient pådrager sig en infektion under indlæggelse, er der råd i fundamentet. Professoren efterlyser en national strategi.

Hvis hygiejnen er dårlig, er fundamentet råddent

Ifølge professor Hans Jørn Kolmos er god hygiejne det fundament, som hospitalerne hviler på. Men når mellem hver 7. – 10. patient pådrager sig en infektion under indlæggelse, er der råd i fundamentet. Professoren efterlyser en national strategi.

Aalborg imødeser fremtidens udfordringer med sindsro

Med et skarpt fokus på teknologi, tværsektoriel forståelse og en problemorienteret tilgang er kandidaterne fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet klar til fremtiden.

Sundhedsuddannelserne bør opruste på det teknologiske område

Fremtidens sundhedssektor vil være præget af avancerede teknologiske løsninger. Men alt for få nyuddannede har kompetencerne i orden, siger lægelig direktør på OUH

Roche Diagnostics: Digital transformation kræver nytænkning og nye partnerskabsmodeller

En fremtid med en aldrende befolkning og dermed flere kroniske patienter kræver individuel og databaseret ­tilgang til patientbehandling og sundhed. Der er behov for nytænkning i sundhedssektoren og industrien, lyder det fra ­Roche Diagnostics A/S.

Innovative teknologier til diagnosticering og ­behandling kan effektivisere sundhedsvæsenet

Det danske sundhedsvæsen er udfordret i disse år. Antallet af patienter stiger, da vi lever længere, og vi får flere kroniske sygdomme. Samtidig er sundhedsvæsenet underlagt nogle meget stramme økonomiske vilkår og krav om effektiviseringer.

SENS motion får patienter ud af sengen og leverer værdifuld data

Ny sensorteknologi har fået sengeliggende patienter på Bispebjerg Hospital til at bevæge sig én time mere om dagen. Samtidig har personale og ledelse fået et værdifuldt planlægnings- og beslutningsstøtte-værktøj.

Partnerskaber giver små virksomheder en bid af ­digitaliseringen

Offentligt-private samarbejder skaber løsninger på reelle problemer, viser erfaringer. Derfor matcher ­foreningen ’Life Science Innovation North Denmark’ entreprenante virksomheder med store idéer med de ­offentlige institutioner på velfærds- og sundheds­området, der søger nye, innovative løsninger til glæde for borgere og patienter.

Bidrag til verdensmålet for sundhed og trivsel

FNs Verdensmål for sundhed og trivsel kan sætte retning for fremtidens sundheds­sektor. Gennem en fælles retning på tværs af det offentlige, private og viden­institutioner kan løsninger, der bidrager til at styrke sundhed og trivsel i Danmark og også hjælpe resten af verdenen.

Digitale løsninger til sundhedsvæsenet kræver fokus på det fælles ansvar

For at få skabt de rette løsninger og produkter til sundhedsvæsenet, skal en produktudvikling tage udgangspunkt i et valideret og italesat behov, hvor borgerens behandling er omdrejningspunktet - det ved vi.

Borgerne ønsker sundhed på deres præmisser

Med den massive teknologiske udvikling, der sker på ­sundhedsområdet lige nu, står sundhedspersonalet med en kæmpe mulighed for at opfylde patienternes behov. Men det er en opgave, der kræver en helt ny tilgang til sundhed.