Foto: Odense Universitetshospital

”Patienterne er klar til teknologien”

Sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen ser sundhedsteknologien som dét, der skal sikre fremtidens hænder i ­sundhedsvæsnet, men teknologi er ikke uden udfordringer, og sundhedspersonalet skal vænne sig til at give dele af ­kontrollen tilbage til patienterne.

Det er i virkeligheden et positivt problem. Vi bliver ældre og lever med sygdomme, som for bare få år siden ville være en dødsdom eller føre til et meget invalideret liv. Men det betyder også, at vi behandler mere på sygehusene. Samtidig har samfundet ikke råd til, at vi bare lineært fremskriver udgifterne til sundhed, og vi har i øvrigt heller ikke det personale, der kræves.

Niels Nørgaard Pedersen er administrerende sygehusdirektør på OUH Odense Universitetshospital – Svendborg sygehus, som er et af de fire store danske universitetshospitaler. Samtidig sidder han med om bordet, når Region Syddanmark helt overordnet planlægger for eksempel nyt journalsystem eller nye app-løsninger for patienterne og deres pårørende.

”Og ny teknologi og nye arbejdsformer er som jeg ser det, det sværd, der skal hugge den gordiske knude over for os på hospitalerne, hvor vi skal behandle flere med de samme hænder og ressourcer,” siger han.

Menneskelig teknologi kræver læring

Niels Nørgaard Pedersen forklarer, at mange af fremtidens teknologiske landevindinger ligger snublende nære, men, at de kommer til at kræve noget af os i sundhedsvæsnet og dermed af sundhedspersonalet.

”Helt banalt bliver vi udfordret på vores teknologiske kompetencer, og det gælder sundhedspersonale i alle aldre. Selv dem, der er født med en Ipad i hånden skal lære at bruge teknologien på ny, fordi det er noget andet, når man bruger teknologi til at formidle noget så menneskeligt og nært som et fælles samarbejde omkring en borgers sundhed,” siger han.

Ansvaret bliver delt

Samtidig betyder teknologien, at vi som sygehus og sundhedspersoner skal lære at give slip på noget af det, der i årtier har været vores domæne, fortæller den administrerende direktør.
”Den nye teknologi betyder, at det ikke mere er lægerne og sygeplejerskerne, der alene er ansvarlige for patientforløbet. Borgeren kan se scanningsresultater online samtidig med lægen og vi er afhængige af de data, som patienten selv indberetter via en app. Konsultationen kan foregå via video i patientens hjem, og det gør behandlingen måske også,” siger Niels Nørgaard Pedersen, og forklarer, at øget brug af teknologi på nogle måder vil medfører et kontroltab.

”Vi kommer i højere grad til at dele ansvaret for behandlingsforløbet med borgeren, og mere vil foregå på deres præmisser. Det er en kulturændring, vi er i gang med på sygehusene, men det giver både et kvantespring i patientinvolveringen og er i øvrigt et vilkår, hvis vi skal høste den fulde effekt af teknologien,” siger han.

Alle skal med

Sygehusene skal dog være sikre på, at alle patienter er med, når teknologibølgen ruller.

”Vi skal springe på forandringerne samtidig med, at vi bevarer trygheden for både for patient og sundhedspersonerne og sundhed. Og det betyder også, at vi skal være klar til, at der måske i højere grad end i dag bliver forskel på den ydelse, vi tilbyder den enkelte borger. Nogle vil være helt trygge ved at bruge teknologien fuldt ud, andre ønsker den mere direkte og ”håndholdte” kontakt. Den tid er forbi, hvor vi har én standardpakke, det skal vi som sygehus kunne rumme. Igen skal vi give noget af kontrollen fra os”, siger han.

Og direktøren understreger, at han mener, at teknologien gør behandlingerne bedre, fordi den netop er god til at give borgerne oplevelsen af medansvar. Derudover skal de selvfølgelig deltage mest muligt i beslutninger, der vedrører deres liv.

”Hvert enkelt borger og deres pårørende er stadig de bedste ekspert i deres eget liv og deres egen sygdom. Den ekspertise giver teknologien os bedre mulighed for at bruge aktivt i behandlingen. Det er måske også derfor at vi oplever, at patienterne er så klar til at sundhedsvæsnet tager nogle store teknologiske skridt fremad. Spørgsmålet er selvfølgelig, om vi også er klar til det på sygehuset. Det er store forandringer, vi står overfor, men vi er rigtig godt i gang,” siger han.

Tags: ,

Det arbejder OUH og Region ­Syddanm

App’en ”Mit Sygehus”

En app, hvor alt relevant patientinformation og data om ens eget patientforløb samles. Det er både fremtidige aftaler, tekst og video om ens eget forløb og mulighed for at kontakte afdelingen

Virtuelle konsultationer

Flere og flere patienter får mulighed for at komme til konsultation på sygehuset hjemmefra virtuelt over skærmen, så de ikke hver gang skal forbi sygehuset.

Kunstig intelligens

OUH undersøger lige nu, hvordan kunstig intelligens kan bruges til diagnostik for at hjælpe klinikerne med rugbrødsarbejdet og mønstergenkendelsen ved for eksempel billedanalyser.

Patientrapporterede oplysninger

Rundt omkring på sygehuset arbejder mange afdelinger med, hvordan man mere aktivt kan bruge de informationer, som patienterne selv indrapporterer til at give deres forløb endnu mere værdi for patienten. Det kan være alt fra symptomer og sygdomsudvikling til forud-besvarelse af de standardspørgsmål, som lægen altid stiller ved konsultationen.

Nyt journalsystem

OUH og Region Syddanmark overgår indenfor et år til et nyt journalsystem, hvor et af kriterierne for valget af system har været, at det skal være fleksibelt nok til at rumme fremtidens digitale løsninger – også dem, vi ikke kender endnu. Det skal introduktionen af nye løsninger meget lettere.

Behandling hjemme

Ny teknologi gør det i højere grad muligt at modtage behandling i hjemmet, som tidligere ville have krævet sygehusbesøg eller måske indlæggelse. Som et eksempel kan nævnes Kemoterapi