Tema: Bæredygtigt Byggeri Klima

Dokumentation er alfa og omega for byggematerialer

Hvis begrebet bæredygtighed ikke skal udvandes, er det nødvendigt at kunne dokumentere ikke blot byggeprocessen, men også, hvad materialerne indeholder og deres CO2 regnskab. Snart skærpes kravene til byggeriets CO2 udledning, og derfor skal der nu også være styr på materialerne.

Digitale værktøjer og teknologi venter kun på at blive brugt i byggeriet

I en tid, hvor de fleste af os arbejder hjemmefra, har Corona krisen boostet anvendelsen af digitale værktøjer i byggebranchen. Men det er kun en spæd begyndelse, for der er et kæmpe uforløst potentiale med henblik på at øge både produktiviteten og bæredygtigheden i byggeriet ved at benytte digitalisering og teknologi endnu mere.

Nu skal der stilles konkrete krav til CO2 udledning i byggeriet

Efter megen skældud har regeringen og boligministeren nu lyttet til en hel branche. Et bredt flertal på Christiansborg har vedtaget faste rammer for udledning af CO2 i byggeriet. Det har byggebranchen selv efterlyst i årevis.

Nyt PtX anlæg snart klar til brint og metanol-produktion

Elektrolyse er teknologisk moden til markedsudrulning, men har endnu ikke været demonstreret i stor skala. I GreenLab Skive er man dog allerede nået langt i processen, og energiparken vil inden længe være klar med produktion af metanol og brint med et af de første danske fuldskala elektrolyse-anlæg i Danmark.

Svanemærket – et stærkt redskab til grøn renovering

En svanemærket bygningsrenovering fører både til lav energianvendelse og godt indeklima. Svanemærket sikrer også, at affald fra renoveringen bliver håndteret korrekt, og at nye byggeprodukter lever op til skrappe miljø- og sundhedskrav. Og så er der samtidig fokus på genanvendelse af byggematerialer.

5 IT-direktører frem for en klimaambition

Grøn omstilling kommer ikke af sig selv. Grøn omstilling kræver teknologi. Teknologi, der til stadighed vinder frem og integreres i alle samfundets sektorer. Teknologi, der kommer til at byde på muligheder, vi endnu kun har set konturerne af. Nogle af disse blev i sensommeren ridset op på Sustainability Forum hos Microsoft Danmark i Lyngby.

Kommunerne skal stå sammen

Samsø Kommune har i mere end 20 år arbejdet med grøn omstilling af lokalsamfundet og har med en ambitiøs indsats vist, hvordan man kan omstille en ø med knap 3.700 indbyggere til vedvarende energi.

Danske SMV’er skal med på verdensmålene

Mange små og mellemstore virksomheder har svært ved at forholde sig til FN’s Verdensmål. Men det er en nødvendighed i en verden med stadig større fokus på Corporate Social Responsability.

På trods af et år med modgang står dansk industri stærkt i den grønne dagsorden

Coronakrisen har givet dansk økonomi en mavepuster. Men samtidig har den været en øjenåbner for, hvorledes dansk industri og eksport kan komme styrket ud på den anden side. Grøn teknologi og grøn omstilling er midlet - men det kræver politisk opbakning.

Power-to-X skal føre Danmark i klimamål

Vind- og sollenergi har vi masser af i Danmark, men vi skal have endnu mere - især vindkraft. Vindmøller i stor stil skal nemlig være med til at drive det mest ambitiøse energiprojekt nogensinde.

Teknologi giver bedre bygningsøkonomi og bedre indeklima

Internet of Things har givet Brunata mulighed for at udvikle et nyt servicekoncept, der især henvender sig til den offentlige sektor.

Hvad er bæredygtighed – det er faktisk åbent for fortolkning

Ensartede standarder og gennemskuelig dokumentation er vejen frem for bæredygtigt byggeri. Men det er faktisk lettere sagt end gjort.