Den seneste rapport fra ConTech Lab viser, at når man kigger på tværs af hele byggebranchens værdikæde, er udfordringen, at mange virksomheder har brug for mere let tilgængelig viden, da mange enten ikke har den nødvendige kompetence eller ikke prioriterer den nødvendige tid til at sætte sig ind i, hvorledes teknologierne kan implementeres i byggeprocessen. Foto: Adm. Direktør i Molio, Byggeriets Videnscenter

Digitale værktøjer og teknologi venter kun på at blive brugt i byggeriet

I en tid, hvor de fleste af os arbejder hjemmefra, har Corona krisen boostet anvendelsen af digitale værktøjer i byggebranchen. Men det er kun en spæd begyndelse, for der er et kæmpe uforløst potentiale med henblik på at øge både produktiviteten og bæredygtigheden i byggeriet ved at benytte digitalisering og teknologi endnu mere.

Mange i byggebranchen taler om digitalisering og bæredygtighed, men få tager for alvor udfordringen op. Selvom en række nyere teknologier er modne, implementérbare og klar til at blive taget i brug, bliver de kun benyttet i meget begrænset omfang. Det dokumenterer rapporten ”Digitalisering som middel til en bæredygtig byggebranche”, som ConTech Lab netop har udgivet.

Vi har tidligere i ”Det digitale barometer” undersøgt byggeriets brug af digitale værktøjer og teknologi under Corona krisen. Den undersøgelse dokumenterede, at brugen af værktøjer inden for kommunikation og samarbejde er steget og i høj grad har været medvirkende til, at virksomhederne i byggeriet både har kunnet fastholde samme aktivitetsniveau som før krisen,
Christina Hvid, der er administrerende direktør i ConTech Lab og Molio.

Har bevist deres værd, men…!

Faktisk svarede 8 ud af 10 virksomheder, at digitale værktøjer gjorde det muligt at fastholde aktivitetsniveauet under krisen, og 9 ud af 10 af virksomhederne i byggeriet forventede, at de ville fastholde den høje brug af de digitale værktøjer, når kriserestriktionerne er ophørt. Brugen af de digitale værktøjer i hverdagen under krisen bidrager dermed til at accelerere den digitale omstilling i den danske byggebranche.

Men fremadrettet – når samfundsbarometeret igen står på Normal – venter fortsat et kæmpe potentiale for at anvende teknologi som løftestang til et bæredygtigt byggeri. Både internt i den enkelte virksomhed og særligt i samarbejdet mellem virksomheder i byggeriets værdikæde, hvor potentialet er stort, og hvor data ofte går tabt i de såkaldte fasesskift mellem idé, projektering, opførsel og drift af byggeriet. Budskabet er imidlertid klart. Teknologierne er der, de er klar til brug, og roadmappet skal tydeliggøres, lyder det fra ConTech Lab, som er et samarbejde mellem Molio, Realdania og Industriens Fond.

Skal ud i hele værdikæden

Den seneste rapport fra ConTech Lab viser, at når man kigger på tværs af hele byggebranchens værdikæde, er udfordringen, at mange virksomheder har brug for mere let tilgængelig viden, da mange enten ikke har den nødvendige kompetence eller ikke prioriterer den nødvendige tid til at sætte sig ind i, hvorledes teknologierne kan implementeres i byggeprocessen. 

Rapporten viser endvidere, at der hersker en generel opfattelse af, at teknologi er en dyr investering uden mulighed for fornuftig tilbagebetaling. I ConTech Lab håber man at kunne ændre ved den opfattelse ved at vise gode cases på at der er potentiale for et både mere produktivt og bæredygtigt byggeri, hvis man tidligere i byggeprocessen inddrager og bruger  teknologi.

Viden og kompetence

”Mange er allerede langt fremme, men der er ikke nogen tvivl om, at der er brug for at styrke viden og kompetence inden for samarbejdet om digitalisering og ny teknologi i branchen samt få synliggjort det forretningspotentiale der ligger i anvendelsen heraf”, siger Christina Hvid videre, idet hun understreger, at den digitale værktøjskasse rummer mange redskaber, der kun venter på at blive taget i anvendelse. Også i forhold til at få et mere bæredygtigt byggeri.

Byggebranchen skal i fællesskab se på, hvorledes teknologierne kan bruges til at bygge mere bæredygtigt. Det kræver, at de digitale kompetencer løftes hos bæredygtighedseksperterne, og at bæredygtighedsniveauet hæves hos de digitale eksperter. Uanset om det er robotteknologi, sensorer eller Generative Design eller arbejdet med materiale- og bygningspas, så er der allerede i dag mange muligheder for at introducere nye måder at løse bæredygtighedsopgaverne på.

Tags: , ,
5 gode råd fra ConTech Lab

ConTech Lab er et samarbejde mellem Molio, Realdania og Industriens Fond. Rapporten ”Digitalisering som middel til en bæredygtig byggebranche”er udarbejdet på baggrund af interviews med en række af branchens frontrunner-virksomheder. Rapporten anbefaler blandt andet:

 

  • Virksomheder i byggebranchen bør gennemgå deres byggeprocesser og sikre, at bæredygtighed bliver integreret samt undersøge, hvordan nye teknologi kan bidrage til at understøtte bæredygtighed.

  • Digitale kompetencer skal løftes hos bæredygtighedseksperter, og omvendt skal bæredygtighedsniveauet løftes hos digitale eksperter, så de i fællesskab kan skabe bedre løsninger.

  • Virksomhederne kan med fordel undersøge, hvilke teknologier som passer til den enkelte bæredygtighedsopgave for at opnå mest muligt værdi samt ensartethed. Dette gælder især for simuleringer.
  • Byggebranchen har brug for fælles standarder for at kunne ensarte tilgangen til bæredygtighedsopgaver og kunne sammenligne data i forhold til dataudveksling og dokumentation.

  • Byggebranchen skal i fællesskab se på, hvordan moden teknologi som Generative Design, IoT-sensorer, Robotteknologi, 3D-print og materiale- og bygningspas kan bruges og implementeres i byggeprocessen for at opnå mere effektivitet.

Se rapporten her >>