Sponseret af Layher

For første gang i Danmark er der anvendt Point-Cloud og 3D-teknologi til at konstruere stilladset i forbindelse med renoveringen af Marmorkirken.

Fremtidens teknologi bag spektakulær stilladsløsning

Layher ApS har anvendt data fra en Point Cloud-scanning til at designe et 76 meter højt stillads til renoveringen af Marmorkirken i København. Anvendelsen af 3D-teknologien sikrer større præcision og effektivitet samt øget konkurrenceevne for stilladsleverandører.

Digitaliseringen åbner helt nye muligheder for effektivisering i stilladsbranchen.
Anvendelsen af 3D-teknologi optimerer alle processerne fra design til opstilling af de enkelte stilladsløsninger – uanset størrelser og kompleksitet.

Ingen andre hjælpemidler er lige så effektive til optimering af projektplanlægningen, og det giver uanede potentialer for besparelser. Derfor kommer digitaliseringen og anvendelsen af de nye teknologier også til at spille en afgørende rolle for de enkelte stilladsleverandørers fremtidige konkurrenceevne,« siger adm. direktør Jesper T. Nyborg fra Layher ApS.

Layher er verdens største producent af stilladser og har udviklet digitale værktøjer til at støtte de enkelte leverandører med design af løsninger og ”Proof of concept”, men også værktøjer, som de enkelte leverandører selv kan anvende til at optimere deres daglige processer.

Et digitalt scan af en bygning sikrer eksempelvis et forbedret datagrundlag og en langt større præcision i opmålingen, og en langt mere effektiv og hurtigere proces med design og modellering samt udarbejdelse af dokumentation. Derudover er der store gevinster at hente med bedre omkostningsstyring, en reduktion af opstillingstiden og en præcis beskrivelse af de materialer, der skal anvendes.

Kirke-stillads designet med Point Cloud-scan

For første gang i Danmark har Layher anvendt 3D-teknologien til at konstruere en spektakulær stilladsløsning i forbindelse med renoveringen af toppen af Marmorkirken i København. Stilladset er 76 meter højt, og består af en 56 meter høj adgangsvej langs kirkens facade suppleret med en bro, der forbinder adgangsvejen og det sidste stykke af stilladset bygget op omkring spiret, hvor Marmorkirkens lanterne og fløjstang skal renoveres.

Mens opførelsen af Marmorkirken strakte sig over næsten 150 år, blev den unikke stilladsløsning konstrueret på bare få uger.

Stilladset på Marmorkirken i den
virkelige udgave.

Stilladset designet ud fra Point
Cloud-scanningen.

Datagrundlaget for opgaven er skabt af en 3D-laserscanning på den side af kirken, hvor stilladset er monteret, og de omkringliggende bygninger samlet i en Point Cloud – en punktsky med en samling af datapunkter defineret i et koordinatorsystem, som Layher integrerede i deres AutoCAD-program.

Med udgangspunkt i datamaterialet kunne Layhers engineering-afdeling i Tyskland designe den endelige stilladsløsning og blandt andet lave kollisionstest for Dansk Stillads Service, der havde vundet opgaven med levering af stilladset.

3D-scanningen blev gennemført på fire timer af ingeniørfirmaet BygKontrol ApS, og sammen med en 3D-tegning af kuplens trækonstruktion inde fra, udarbejdet af ingeniør Svend Jakobsen fra Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S, kunne Dansk Stillads Service og Layher udarbejde den endelige plan for blandt andet afstivning og underlag.

Styrket konkurrenceevne med dokumentation Jesper T. Nyborg understreger, at der i princippet ikke er en nedre grænse for opgaver og projekter, hvor det er værdifuldt at anvende teknologien, fordi perspektiverne, i forhold til effektivitet, besparelser og optimering af alle faserne fra design til opstilling, er store.

Datamaterialet kan nemt integreres med BIM og Layhers softwareløsninger, LayPLAN CLASSIC og LayPLAN CAD, hvor den enkelte leverandør selv kan planlægge, designe og konfigurere et stillads.

I LayPLAN CAD kan dataene eksporteres direkte til Auto- CAD-programmer, som har yderligere funktioner til at udarbejde mere detaljerede 3D-tegninger.

»Vi forventer i fremtiden at skulle understøtte mange flere projekter med 3-D laserscanninger – fra jorden eller med drone – og Point-Clouds, som én del af vores services,« siger Jesper T. Nyborg.