Foto: InnoBYG.

Digitalisering og bæredygtighed hænger sammen

Forandringens vinde blæser i bygge- og anlægsbranchen anno 2019. Ny teknologi, automatisering og nye digitale ­løsninger skyller ind over bygge- og anlægsbranchen – og det er godt, for de nye teknologier bringer enorme ­muligheder og perspektiver med sig. Men bæredygtigheden skal tænkes ind i det digitale indtog.

Fremtidens bygge- og anlægsbranche vil blive tegnet af dem, der har viljen, modet og nysgerrigheden til at byde forandringen velkommen og tage nye teknologier i brug. Så enkelt er budskabet fra byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri, InnoBYG. Og netop den bæredygtige vinkel er essentiel at indtænke, når robotter, droner og BIM banker på døren.

”I InnoBYG har vi haft fokus på det bæredygtige byggeri siden 2010, da netværket startede op. Gennem de seneste år er det blevet åbenlyst, at bæredygtigheden og teknologien skal spille sammen, hvis byggebranchen for alvor skal bidrage til den grønne omstilling og samtidig højne produktiviteten. Den kobling arbejder vi bl.a. med under overskriften Build 4.0,” siger Marianne Meyer Jakobsen, netværksleder i InnoBYG.

Det betyder, at et succesfuldt indtog for teknologierne i bygge- og anlægsbranchen afhænger af, at Build 4.0 ikke går på kompromis med hverken bæredygtigheden eller kvaliteten i byggeriet.
”Heldigvis har bæredygtigheden efterhånden et solidt tag i byggebranchen og bæredygtige løsninger efterspørges oftere og oftere. Derfor er det også vigtigt for os at understrege, at den teknologiske udvikling både forudsætter og understøtter bæredygtigheden. Build 4.0. er central i dokumentationen og videreudviklingen af bæredygtigt byggeri. Vi skal tænke teknologien ind, når vi fx udvikler løsninger inden for cirkulær økonomi, affaldshåndtering og indeklima. Build 4.0. skal fremme bæredygtigheden ved, at vi gør processer og materialer smartere, sundere, billigere, mere effektive og ikke mindst bedre. For vi må aldrig gå på kompromis med kvaliteten,” siger Marianne Meyer Jakobsen.

Stort potentiale i nye teknologier

Et eksempel på en teknologi, som har stort potentiale, men som vi endnu mangler at udvikle så den skaber værdi på lige fod med andre teknologier, er 3D-print i beton.

Hvis vi kan lykkes med at videreudvikle teknologien, som der arbejdes på flere steder lige nu, så er 3D printet byggeri måske svaret på både billigere og bedre byggerier
Marianne Meyer Jakobsen, netværksleder i InnoBYG

”Med teknologien lige nu, er hverken kvalitet eller output af 3D-printet byggeri på højde med det vi kan præstere uden og teknologien er et add-on og kan ikke erstatte den traditionelle byggemetode. Men hvis vi kan lykkes med at videreudvikle teknologien, som der arbejdes på flere steder lige nu, så er 3D printet byggeri måske svaret på både billigere og bedre byggerier, hvor sundt indeklima, arbejdsmiljø, genanvendelse, bygbarhed og produktivitet er tænkt sammen”, siger Marianne Meyer Jakobsen.

Et andet spændende eksempel er ­brugen af data og machine learning.

”Vi kan blive meget bedre til at anvende data i byggeriet. Her tænker jeg især på data om byggematerialers indlejrede energi og data om indeklimaet samt data om energiforbruget i forbindelse med udførelsen af byggeriet. På sigt vil disse data give bygherrer og rådgivere helt nye perspektiver på dokumenterede valg af materialer, installationer, ventilationer etc., ligesom machine learning vil kunne optimere produktiviteten og bidrage til både nemmere, bedre og hurtigere løsning af opgaver i byggeriet”, siger Marianne Meyer Jakobsen og fortæller, at InnoBYG i starten af 2019 udgav en publikation med fokus på værdiskabelsen med nye teknologier i den danske byggebranche.

Tværfagligt samarbejde vigtigt

Et vigtigt emne for InnoBYG er tværfagligt netværk. ”Når vi arbejder med fx 3D print, ­droner og robotter, i byggeriet, så har vi brug for byggefaglig viden, men vi har også brug for mere teknisk viden om fx robotter. Så noget af det vi arbejder for i InnoBYG, er at give vores medlemmer nem adgang til både relevante personer fra videninstitutioner samt virksomheder der fx udvikler robotter. Det gør vi bl.a. ved at facilitere en netværksgruppe om Build 4.0, som både inkluderer byggebranchens virksomheder, softwarevirksomheder samt robot- og dronevirksomheder. Vi kan ganske enkelt ikke løfte Build 4.0 alene i byggebranchen, ”siger Marianne Meyer Jakobsen og slutter.

”Vi går en spændende tid i møde i ­byggebranchen og det er blot et spørgsmål om tid, før fx robotter og droner vil være en naturlig del af en byggeplads. Men vi skal turde omfavne teknologiens indtog og være åbne overfor samarbejde med aktører fra andre brancher og værdikæder. Sammen kan vi lave de rette løsninger – til gavn for mennesker og miljøet.

Tags: ,
Fakta

Begrebet Build 4.0 blev lanceret i 2017 af Teknologisk Institut, Bloxhub og InnoBYG. Build 4.0 omfatter brugen af ny teknologi og digitalisering i bygge- og anlægsbranchen, fx anvendelse af robotter, 3D printteknologi til fremstilling af materialer og konstruktionsdele samt udnyttelse af droneteknologi til opmåling og overvågning af byggepladser, VDC, BIM mm. Endelig handler Build 4.0 om, hvorledes store mængder data (BIG Data) om brugen af bygninger og infrastruktur kan nyttiggøres og anvendes til udvikling og innovation og dermed endnu bedre produkter og løsninger fra branchen. Samtidig retter Build 4.0. sig mod processer og organisation og begrænser sig dermed ikke til kun at omhandle teknologi og software.