Snart skærpes kravene til byggeriets CO2 udledning, og derfor skal der nu også være styr på materialerne.

Dokumentation er alfa og omega for byggematerialer

Hvis begrebet bæredygtighed ikke skal udvandes, er det nødvendigt at kunne dokumentere ikke blot byggeprocessen, men også, hvad materialerne indeholder og deres CO2 regnskab. Snart skærpes kravene til byggeriets CO2 udledning, og derfor skal der nu også være styr på materialerne.

Byggeriets CO2 udledning skal ned. Det er man stort set enig om i hele byggebranchen, og ifølge Teknologisk Institut er et af midlerne at gøre byggematerialerne mere bæredygtige. Det er hensigten med en ny resultatkontraktindsats – Bæredygtige Byggematerialer – som er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Den skal i høj grad være med til at accelerere den grønne omstilling.

”Vores mål er at reducere CO2 udledningen med 50 pct. og ressourceforbruget med 20 pct. inden for ti år. Det skal ske gennem udvikling og dokumentation af bæredygtige byggematerialer, med fokus på kvalitet, holdbarhed og indeklima, siger Mette Glavind, direktør på Teknologisk Institut. Hun er endvidere tilfreds med, at der fremover stilles krav til branchens CO2  udledning i den nye nationale strategi for bæredygtigt byggeri.

Standardiseret dokumentation

Et af nøglebegreberne i det nye initiativ er mulighederne for at kunne dokumentere byggematerialernes bæredygtighed. Det har man nemlig efterlyst længe. Da Byggeriets Klima-, Energi-, Miljø- og Arbejdsmiljøpriser i efteråret blev uddelt, gjorde Palle Thomsen, der er direktør i Brancheforeningen Danske Byggecentre, sig således til talsmand for, at der er behov for både standardiseret og lovpligtig dokumentation.

Der er brug for deklaration af byggematerialers indhold, ganske som vi kender det fra en pakke rugbrød. Ellers kommer vi ikke videre i bæredygtighedens navn,
Palle Thomsen

”Der er brug for deklaration af byggematerialers indhold, ganske som vi kender det fra en pakke rugbrød. Ellers kommer vi ikke videre i bæredygtighedens navn”, sagde Palle Thomsen, som desuden gav udtryk for, at politikerne skal på banen. Selv om den nationale strategi for bæredygtigt byggeri fremadrettet stiller krav udledningen af CO2, er der dog stadig ingen krav for så vidt angår byggematerialerne.

Ikke perfekt men vejen frem

Det kan således nævnes, at i databasen Bygdok.dk, der administreres af netop Danske Byggecentre, er er blot ca. 15.000 produkter ud af i alt 530.000 forsynet med en såkaldt EPD, Environmental Product Declaration. En sådan er nemlig ikke obligatorisk. Ifølge Kathrine Birkemark, der er centerchef på Teknologisk Institut, er det dog vigtigt at understrege, at der ikke er tale om et kvalitetsstempel, der fortæller noget om produktets bæredygtighed.

”EPD’en er blot er deklaration af indholdet i produktet. Derfor skal man selv være i stand til at forstå deklarationen og afgøre om produktet er bæredygtigt, forklarer Kathrine Birkemark. Alligevel er EPD’er vejen frem, hvis man spørger Teknologisk Institut. Dokumentationen bag en EPD er nemlig en såkaldt LCA, en livscyklusanalyse. Den er nødvendig for at klarlægge præcis, hvad produktet indeholder.

Ny teknologier er på vej

LCA-analysen dokumenterer endvidere miljøpåvirkningen gennem hele et produkts livscyklus, og derfor er udbredelsen af EPD’er nødvendig, hvis der skal bygges mere bæredygtigt, mener Kathrine Birkemark. Hun ser endvidere frem til at kunne præsentere nye teknologier til at producere mere bæredygtige byggematerialer samt værktøjer til at sikre den nødvendige dokumentation, så byggebranchen kan skabe en bæredygtig forretning.

”Det skal ske uden at gå på kompromis med kvalitet, holdbarhed, produktivitet, miljø og indeklima. Noget af det, vi vil arbejde med i projektet, er således at opbygge såkaldte TDU- faciliteter. Det står for test-, demonstration- og udvikling. Med de faciliteter vil vi kunne understøtte branchens udvikling og dokumentation af bæredygtige byggematerialer, som en slags one-stop-shop”, siger Katrine Hauge Smith.

Ny krav lige om hjørnet

Det vil desuden blive muligt at udføre demonstration i fuld skala af bæredygtige byggematerialer, lige som der vil blive udviklet metoder til kvalificering og kvantificering af et bæredygtigt ressourceflow i byggeriet og ikke mindst dokumentationsmetoder for bæredygtighed. Projektet løber til udgangen af 2024, hvor målet er, at byggebranchen står med en række resultater, der understøtter branchens styrkeposition

Det er endvidere målet at styrke virksomhedernes konkurrenceevne. Kravene i den nationale strategi for bæredygtigt byggeri er nemlig lige om hjørnet. I den nye aftale strammes kravene til nybyggeri over 1.000 kvm. allerede fra 2023, og i 2025 vil de gælde for alt nybyggeri. I øvrigt kan det nævnes, at kravene løbende bliver strammet og reguleret frem mod 2030.

Tags: , ,
Dokumentation er vejen frem

Byggebranchen står for 39 pct. af den samlede CO2 udledning, og 11 pct. stammer fra materialerne alene. Det betyder, at de i visse bygningstyper udgør en større klimabelastning end driftsenergien. Derfor er der behov for at være meget konkret, når bæredygtighed skal dokumenteres på tværs af værdikæden. Det er dog ikke så nemt, som det lyder. Det handler nemlig ikke kun om selve materialerne.

Det handler også om hvorledes de forskellige certificeringsordninger håndterer begrebet. Ikke mindre end 5 forskellige løsninger har hver deres bud på en certificeringsstandard. Det er den engelske BREEAM, den amerikanske LEED, den franske HQE, den tyske DGNB, samt det nordiske Svanemærke. De byder på hver deres definition forskellige specifikationer for, hvilke krav, man skal overholde for at kunne kalde et byggeri for bæredygtigt.