Sponseret af COWI

”Nutidens generation er ikke vokset op med koldkrigstrussel. De er vokset op med truslen om ressourcemangel og klimaforandringer. Det er et helt nyt mindset, som byggebranchen er nødt til at møde”, siger Karin Thuesen Pedersen fra COWI. Foto: COWI.

Skjulte ressourcer for fremtiden

Den eksisterende bygningsmasse gemmer på store materialemæssige ressourcer. Det vil fremtidens byggeri også gøre, hvis vi tænker smart og fleksibelt med fokus på den cirkulære økonomi.

Cirkulær økonomi er ikke længere blot et luftigt begreb. Det er et konkret værktøj, og argumentationen for at bruge det er klar. Verden er presset og det endda fra to sider. Dels mangler vi ressourcer, dels er det tvingende nødvendigt, at CO₂ udslippet reduceres med henblik på at mindske klimaændringerne. Derfor er vi nødt til at revurdere både, hvorledes vi bygger, hvorledes vi udnytter vores byggematerialer og ikke mindst, hvorledes vi som samfund definerer behovene til byggeri. Herunder hvorledes vi kan recirkulere byggematerialer. Enten i deres originale form som direkte genbrug eller bearbejdet i form af genanvendelse.

Det siger Karin Thuesen Pedersen, der er byudviklingschef i COWI, og hendes alt afgørende budskab er, at den cirkulære økonomi skal tænkes ind i hele et byggeris livscyklus. Det vil sige både, når det gælder opførelse, renovering og nedrivning. Det kræver imidlertid et paradigmeskift, men netop i disse år er det ved vinde frem. Især i forhold til hvorledes vi kan recirkulere de ressourcer, der i dag er bundet i den eksisterende bygningsmasse. Faktisk betragter Karin Thuesen Pedersen den som en bankkonto med et betragteligt indestående, der både kan og skal konverteres til at blive en del af fremtidens ressourcer.

Vores samfund udvikler sig hastigere end nogensinde før, og det er sandsynligt at vores krav til byggeriets udformning ændrer sig over tid. Derfor skal der indtænkes i fleksibilitet, adskillelse og transformation lige fra projektstart. Her ­spiller bæredygtighed en ­central rolle
Karin Thuesen Pedersen, byudviklingschef i COWI

Nej tak til byggespild

Cirkulær økonomi handler om bæredygtighed, og bæredygtighed handler om, at vi tænker smart. Tag nu vores fødevarer. Vi har for længst lært at tænke økologisk, og indsatsen mod madspil er i vækst. Det er det samme med vores byggematerialer. Vi skal tænke i bæredygtighed og smart design, der minimerer brugen af ressourcer, lige som vi skal reducere ressourcespildet. Både i forbindelse med opførelse, renovering og nedrivning”, siger Karin Thuesen Pedersen og føjer til, at mange har fået øjnene op for, at klimaudfordringen kræver, at alle byggeriets parter bidrager til reduktionen af CO₂.

”Hos COWI mærker vi stigende interesse for bæredygtighed, og som rådgiver kan vi spille en vigtig rolle ved at vise, at hvis man tænker sig om fra start, kan det godt betale sig at bygge bæredygtigt. Både i forhold til CO₂ besparelser og økonomi. Men det er ikke kun bygherrerne, der skal træffe bæredygtige valg. Hele byggebranchen lige fra produktion til recirkulation skal med, lige som der skal tænkes fremadrettet, når det gælder udviklingen af nye materialetyper. Vi skal turde prøve nye materialer og koncepter af”, siger Karin Thuesen Pedersen, og føjer til, at rejsen først lige er begyndt.

Fleksibilitet for fremtiden

”Der er ikke nogen tvivl om, at fremtiden kommer til at byde på krav om mere fleksibelt byggeri, der nemt og enkelt kan skilles og konverteres til andre formål. Samfundsudviklingen går hurtigt, og derfor er vi nødt til at gøre op med tanken om, at et byggeri skal stå i flere hundrede år. I dag ændrer vores behov sig løbende, både når det gælder boligbyggeri og industrielt byggeri. Derfor er det vigtigt at tænke bæredygtige materialer, genanvendelighed og fleksibilitet ind fra projektstart”, siger Karin Thuesen Pedersen og understreger, at der bliver behov for nye samarbejder mellem bygningsejere, producenter af bygningsmaterialer og aftagere af materialer til recirkulation.

Dermed bliver det desuden vigtigt med højere grad af kobling mellem anlægs- og driftsfase – netop med henblik på at bevare fleksibiliteten i byggeriet. Cirkulær økonomi er noget man først rigtigt er begyndt at diskutere indenfor de seneste år i byggeriet, men ifølge Karin Thuesen Pedersen er der stor nysgerrighed både blandt offentlige og private bygherrer samt i den almennyttige sektor, som står over for nedrivning i de mest udsatte boligområder. Desuden forudser Karin Thuesen Pedersen, at vi vil se en udvikling af nye materialetyper og materialeformer, lige som der vil komme større fokus på træbyggeri.

COWI’s 4 grundpiller i cirkulær økonomi for byggeriet

 • Bæredygtige og smarte materialer, der minimerer ressourceforbruget.
 • Transformation til ændrede behov skal tænkes ind i alt nybyggeri.
 • Recirkulation skal være en integreret proces i hele byggebranchen.
 • Mindre transport af byggematerialer og mere recirkulation i nærområdet.

Henrik Bonnesen fra COWI ses her med den nedrivningsmodel, der skal være med til at visualisere selve planlægningen af nedrivningen af den 88 meter høje silo i Carlsberg Byen. Foto: Henrik Malmgreen.

30.000 ton silobeton brydes ned

Når Carlsberg Byen til næste år går i gang med at rive den 88 meter høje silo på det gamle bryggeri ned, betyder det, at i omegnen af 30.000 tons beton skal håndteres. Opgaven med projektering af nedrivningen er lagt i hænderne på COWI. Gennemførelse af projekteringen sker i tæt samarbejde med Carlsberg Byen, hvor projektchef Thomas Clausen fortæller, at man har fokus rettet mod recirkulation i stor skala.

”Det kræver samarbejde med ­mange partnere, herunder øvrige rådgivere, myndigheder, entreprenører og materialeaftagere. Vi oplever imidlertid stort engagement kombineret med parathed fra de involverede med henblik på at implementere tiltag til nyttiggørelse af materialer”, siger Thomas Clausen og føjer til, at fokus på nyttiggørelse af byggematerialerne starter så tidligt som muligt i processen. Afsættet har været en kortlægning af bygningsforureningen, gennemført af Dansk Miljø Analyse, koblet med en grundig kortlægning af materialer. Det giver mulighed for at skitsere potentialet for genanvendelse og genbrug.

Vi arbejder med en proces, der sigter mod at opnå den bedst mulige tryghed i nedrivningen samt sikre, at materialerne rent faktisk recirkuleres efter hensigten

”Vi arbejder med en proces, der sigter mod at opnå den bedst mulige tryghed i nedrivningen samt sikre, at materialerne rent faktisk recirkuleres efter hensigten. Det betyder, at der sættes øget fokus  på at holde snor i materialerne hele vejen med henblik på fremadrettet at sikre såvel selve processen som kvaliteten i genanvendelsen. Målet er, at entreprenører giver tilbud på nedrivning ud fra helt klare forudsætninger, herunder forventninger til materialernes videre anvendelse, siger markedschef Henrik Bonnesen fra COWI og føjer til, at dokumentation af materialernes kvalitet i den sammenhæng er ekstremt vigtig.

 

Træ kan bruges i hele byggeriet lige fra de bærende konstruktioner til vægge og ­facader. Illustration: Arkitema.

Træ er fremtidens bæredygtige materiale

Udviklingen af moderne bygge­systemer i massivt træ, har gjort dette til et bæredygtigt alternativ til beton i etagebyggeri. Ifølge boligminister Kaare Dybvad har regeringen da også en intention om at ligestille træ med beton. Derfor er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal gøre lovgivningen ensartet.

Ifølge Dagens Byggeri forventer ministeren, at man kan præsentere et konkret udspil i 2020 som et led i at mindske udslippet af drivhusgasser med 70 pct. i 2030. Det er man glade for hos COWI, hvor netop træ udgør et markant potentiale for fremtidens bære­dygtige byggeri.

Produktion af træ udleder væsentlig mindre CO₂ end produktionen af materialer som beton og stål, og til forskel fra de fleste andre byggematerialer produceres træ med grøn energi

”Produktion af træ udleder væsentlig mindre CO₂ end produktionen af materialer som beton og stål, og til forskel fra de fleste andre byggematerialer produceres træ med grøn energi. Desuden er træ hurtigere at bygge med, fordi det er et let materiale, som kan monteres i større elementer, lige som træbyggeri er smukt at se på og sundt at bo i. I Danmark har man imidlertid ikke tradition for at bygge højt i træ. På det område er vi længere fremme i Sverige og Norge, hvor det ikke er ualmindeligt, at vi bygger højhuse i træ. Den erfaring vil vi med fordel kunne bruge i Danmark, hvor vi sporer en voksende interesse”, siger Daniela Grotenfelt fra Arkitema i Sverige. COWI opkøbte Arkitema i januar i år for at opnå højere grad af integration mellem design og konstruktion. Netop inden for træbyggeri komplementerer ingeniørerne fra COWI og arkitekterne fra Arkitema hinanden godt.

Fordele ved træbyggeri

 • Træ produceres med grøn energi.
 • Træ er en ressource, der genskabes i naturen i løbet af bygningens levetid.
 • Lav vægt, mindre transport og hurtig montage.
 • Massive træelementer gør det muligt at bygge højt og sikkert med træ.
 • Sikre løsninger til brandsikring.
 • Bedre indeklima både fysisk og psykisk.
 • Nem genanvendelse i den cirkulære økonomi.
 • Træ har mange arkitektoniske kvaliteter og ældes smukt.