Sponseret af Unicon

Cement er den største miljøsynder i betonen. Den kan til dels erstattes af flyveaske, men i takt med, at den tilgængelige mængde af flyveaske bliver stadig mindre, er det nødvendigt at forske i andre substitutionsstoffer og nye cementtyper. (Foto: Unicon)

Beton er et produkt i kontinuerlig udvikling

Bygge- og anlægsbranchen kræver i stadig højere grad bæredygtige materialer. Det stiller blandt andre krav til betonleverandøren Unicon – men her er man helt fremme i bæredygtighedsskoene.

Hvis nogen tror, at beton blot er beton, kan de godt tro om igen, for kigger man i Unicons produktkatalog – en af Danmarks store betonleverandører med en årlig produktion på mere end 1 mio. kubikmeter – kan man ikke undgå at blive en smule imponeret over udvalget. Når teknisk chef  Ib Bælum Jensen desuden fortæller, at der i alt findes mere end 500 forskellige typer af beton på markedet, virker det nærmest overvældende. Ikke desto mindre er Unicon fokuseret mod at gøre det enkelt for kunderne at vælge den rette type.

Det er vores opgave at råde og vejlede. Især i en tid, hvor der er fokus på bæredygtighed. Derfor har vi lanceret en helt ny produktserie, der hedder Uni-Green, som er en paraply af bæredygtige produkter og andre tiltag fra Unicon,
Ib Bælum Jensen.

Det giver dog ikke anledning til at hvile på laurbærrene, for både udvalget af råmaterialer og ikke mindst den stadig større interesse for grøn omstilling gør det nødvendigt med en kontinuerlig produktudvikling.

Nødvendigt med partnere

»I produktionen af beton er det cementen, der er den største miljøsynder. Derfor samarbejder vi med en række partnere med henblik på hele tiden at være i front med udviklingen. Eksempelvis har vi i mange år deltaget i Innovationskonsortiet omkring Grøn Beton II med blandt andre Danmarks Tekniske Universitet, MT Højgård, Aalborg Portland og TI, fortæller Ib Bælum Jensen. Det betyder, at Unicon hele tiden har nye udviklingsprojekter i gang, og en af de ting, man kigger på er at reducere mængden af cementklinker i betonen. En af de mest anvendte cementtyper udleder nemlig lidt over 800 kg. CO2 pr. ton.

»Cementen kan delvis erstattes af flyveaske, der udleder under 5 kg. CO2pr. ton, men vores udfordring er, at det bliver stadig sværere at få adgang til de nødvendige mængder af flyveaske, hvilket blandt andet skyldes udfasningen af kul som energikilde på de danske kulkraftværker«, siger Ib Bælum Jensen. Derfor er det nødvendigt både at udvikle såvel nye typer af cement som at finde frem til nye typer af substitutionsstoffer, hvis bæredygtighedstanken skal holdes i hævd – og det skal den.

Øget krav om bæredygtighed

»Stadig flere byggerier bliver bæredygtighedscertificeret efter blandt andet DGNB-standarden og stadig flere bygherrer ønsker at bygge bæredygtigt. Det skal vi naturligvis kunne leve op til. Derfor har vi så at sige en helt ny beton i støbeskeen, der indeholder en mere bæredygtig cementtype«, siger Ib Bælum Jensen. Unicon gør også en stor indsats for at være bæredygtig både i forbindelse med genbrug af restbeton og i forbindelse med selve transporten af betonen. Men der er endnu en mulighed.

»I dag er det sådan, at beton skal opnå sin maksimale styrke på 28 dage, men det tager væsentlig længere tid for nogle af de nye typer af cement at nå den maksimale styrke, uden at det dog er noget problem i praksis. Derfor er der også brug for ændringer i de normer, der gælder for byggeri- og anlægsarbejder«, siger Ib Bælum Jensen og føjer til, at man meget gerne indgår i såvel forsknings- som vidensprojekter således, at også branchens rådgivere får føling med, hvad der sker på materialesiden.