Sponseret af Estrup Nature

Hjælp til at synliggøre bæredygtighed for virksomheder med 1 – 15 medarbejdere

For mindre virksomheder vil arbejdsbyrden med at sætte sig ind i regler og standarder og få udfyldt alle bilag korrekt være for stor en mundfuld. Estrup Nature hjælper din virksomhed til nemt og hurtigt at få et FSC-logo gennem gruppecertificering.

 

Samfundsmæssig ansvarlighed og bæredygtighed

Disse to begreber går hånd i hånd. Kravet fra forbrugerne om at kunne købe produkter, som er produceret med omtanke for miljøet, er stærkt stigende nu og vil være det i fremtiden. CSR, Corporate Social Responsibility, beskriver virksomheders arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretning.

Hele den grønne omstilling og bevidsthed hos kunderne lægger pres på virksomhederne. Flere og flere forbrugere vil kende oprindelsen på de varer, som de køber. FSC-certifikatet henvender sig til alle virksomheder, som forhandler, forarbejder og i det hele taget arbejder med træ- og papirprodukter. Det kan være savværker, snedkerier, tømrermestre, arkitektfirmaer, trykkerier,

 

Gruppecertificering – fordelagtig ordning for små virksomheder

Estrup Nature sørger for den nødvendige dokumentation, som opfylder kravene til FSC-standarderne i form af en håndbog og formularer og sørger for, at bilag udfyldes eller uploades. Efter optagelsen i gruppecertifikat modtager virksomheden sit eget certificeringsnummer, som kan bruges i markedsføring på hjemmeside, kataloger eller faktura til kunder. Virksomheden modtager også et FSC- eller PEFC-mærke til markedsføringsmæssige formål og til brug på de certificerede produkter.

”Når jeg første gang møder mindre virksomheder i telefonen, fortæller de næsten samstemmende, at de har været ved at undersøge muligheden for at få eget FSC-logo, men har opgivet på grund af prisen og arbejdsindsatsen med at nå dertil. Med certificering igennem vores gruppe får virksomheden sit FSC-logo fordelagtigt både økonomisk og tidsmæssigt”, siger Charlotte Holmen Levinsen fra Estrup Nature.

”Vi udarbejder dokumenterne og udkast til håndbog, afholder udgifter til audits samt hjælper og vejleder om fx logobrug, alt sammen til en fast årlig abonnementspris. Det gør det gennemsigtigt og overskueligt for små virksomheder”, uddyber Charlotte Holmen Levinsen

 

Træsporbarhedsmærke

Forest Stewardship Council (FSC) er en international non-profit medlemsorganisation, der blev stiftet i 1993.

Organisationens hovedopgave er at fremme bæredygtig skovdrift og økonomisk levedygtighed i alverdens skove samt sikre skovarbejdernes sociale rettigheder.

FSC-mærket er en garanti for det træ og papir, som du kan købe med god samvittighed. I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC med til at sikre, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, får uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. Sagt på en anden måde: Man fælder træer uden at skoven tager skade af det.

Med et FSC sporbarhedscertifikat kan du også bruge de respektive mærker i din markedsføring. Du viser hermed, at du er med til at støtte bæredygtig skovforvaltning over hele kloden.

Gruppecertificeringens trin hos Estrup Nature i

 1. Ansøgningsformular, spørgeskema om ansvarsfordeling og PGL
  Disse udfyldes og mailes retur til Estrup Nature
 2. Håndbog
  Denne modtages efter indsendelse af ovennævnte dokumenter og er et udkast på 16 til 18 sider, som skal læses igennem og tilrettes
 3. Besøg af Estrup Nature
 4. Modtagelse af intern audit/IA og træningslog/TR
  Disse underskrives og returneres.
 5. Logo udstedes

Besvarelse af spørgsmål og vejledning til gruppemedlemmer igennem året samt hjælp til at udarbejde volumenoversigter og bruge logomærkerne korrekt på fakturaer, hjemmeside, produkter og lign.

Læs mere om Estrup Nature og FSC-certificering på www.estrupnature.dk