Sponseret af PanelBYG

Polyurethan skum ( PIR ) anvendes som hulmursisolering i parcelhus. Foto: PanelBYG.

Isolering er stadig vejen til energibesparelser

I en verden med stigende fokus på klimaet og deraf følgende krav til at spare på energien i vores bygninger, så stilles der større krav til isolering både ved nybyggeri og ved renovering. Det giver udfordringer i mange byggeprojekter.

Et moderne byggeri skal være top-isoleret og som minimum leve op til de seneste standarder på området. Samtidig ønsker bygherren så mange kvadratmeter som muligt til prisen. Derfor er et byggeri, uden alt for tykke vægge, et ønske. Men det kan være svært at få begge dele til at gå op.

Krav til materialerne

Udfordringen i byggebranchen har altid været at finde de rigtige materialer, som kan opfylde de mange krav til bygningen og som også er til at håndtere på byggepladsen.
Virksomheden Panelbyg har et godt bud på et isoleringsmateriale. Hos Panelbyg har man fokus på isoleringsmaterialer af polytanskum, som i mange tilfælde er et rigtigt godt isoleringsmateriale, da det isolerer bedre, i forhold til tykkelsen på isoleringsmaterialet, end andre isoleringsmaterialer på markedet.

”Vores målinger viser en 60-80 pct. mere effektiv isoleringsgrad på samme tykkelse isolering når man vælger vores polytanskum fremfor andre isolerings­materialer,” siger Tommy Kjær Bundgaard fra Panelbyg.

”Det gør simpelthen at man kan lave væggene tyndere, når man bruger vores isolering, og det gør, at bygherren får flere kvadratmeter i boligen. Og det kan faktisk godt løbe op i en del kvadratmeter,” lyder det fra Tommy Kjær Bundgaard.

Kvadratmeter er penge

Det er naturligt, at en bygherre gerne vil have så mange kvadratmeter for pengene som muligt, men der er jo også andre krav til byggeriet: Holdbarhed, kvalitet og effektiv byggeproces. Og det har Panelbyg også med i deres kalkulationer.

Polytanskummet fra Panelbyg fylder mindre og det kommer i formfaste plader hvilket betyder, at der er lavere transportomkostninger og mindre håndtering på byggepladsen. Det sparer også penge i byggeriet.

Samtidig er holdbarheden fuldt ud på højde med andre isoleringer. De formfaste plader falder ikke sammen i løbet af levetiden – som er hele bygningens levetid – og så optager pladerne ikke vand. Man risikerer derfor ikke at stå med våd isolering på byggepladsen, der muligvis bliver monteret og på sigt skaber problemer som skimmelsvamp.

”Fugt er et problem i alt byggeri. Og det er noget af det, der skaber flest problemer. Vores formfaste plader optager ikke vand og samtidig anbefaler vi at de monteres med en luftspalte mellem formur og isolering,” siger Tommy Kjær Bundgaard.

Polyurethan skum ( PIR ) anvendes som loft isolering mellem spær i parcelhus. Foto: PanelBYG.

”I meget moderne byggeri dropper man i dag udhæng og det betyder, at facaden får mere regn ind. Og noget af den fugt vil trænge igennem murstenene. Er isoleringsmaterialet åbent/vandsugende og står op ad facademuren, risikerer man fugt i isoleringen, som derved mister isoleringsværdi. Derudover har man større risiko for at der udvikles skimmelsvamp. Den manglende ventilation kan også medføre skader eller nedsat levetid på murværket, samt større risiko for salpeterudtræk. Med polytanskum bliver det aldrig et problem,” lyder det fra Panelbygs Tommy Kjær Bundgaard.

Flere kvadratmeter, færre problemer, pænere løsning

Panelbyg peger på mange fordele ved polytanskum. Der er både de flere kvadratmeter og de færre problemer med blandt andet fugt og så er det ofte en pænere løsning.
”Ikke alene får du flere kvadratmeter, men der er også nogle afledte fordele af de tyndere vægge,” siger Tommy Kjær Bundgaard.

”Lysindfald er vigtigt i vore dages byggeri og derfor er der mange, der ønsker større vinduer. Og hvis du har en tyndere væg kan du også lave slankere vinduesfalse og dermed større lysindfald. Og det er pænere.”

Pris er naturligvis altid et tema og ­Panelbyg ved, at kvadratmeterprisen for polytanskum ofte er lidt højere end anden isolering.

”Men rent faktisk viser det sig for det meste, at når en kunde giver os lov til at regne på projektet som helhed, så kan vi dokumentere at kunden får ekstra kvadratmeter ved at vælge polytan. Og dermed bliver vi faktisk billigere. Så man er nødt til at sætte prisen på isoleringen i forhold til mistede kvadratmeter i byggeriet. Og hvis vi kan sikre 5-10 m2 ekstra i et almindeligt parcelhus er det en væsentlig værdi,” lyder det fra Tommy Kjær ­Bundgaard.