Sponseret af DKM Pavilloner

DMK Pavilloner bygger også eksklusive sommerhuse. Foto: dmkpavilloner.

Individuelt modulbyggeri med sans for arkitektur, godt håndværk og høj genanvendelighed

Er standard firkantede kasser, det første, der falder dig ind, når samtalen falder på pavilloner? Så har du ikke mødt DMK Pavilloner. Med mere end 30 års erfaring ­inden for præfabrikeret træbyggeri i Danmark, USA, Canada og Norge ved den danske pavillonspecialist om nogen, at kun fantasien sætter grænser for, hvad man kan bygge med rumstore byggemoduler.

DMK Pavilloner konstruerer præfabrikerede bygninger primært til kontorer, skoler, tagetager, sommerhuse, klubhuse og institutioner.

Når et nyt projekt kommer ind ad døren, udveksles der i samarbejde med eksterne eller interne arkitekter ideer om, hvordan opgaven kan løses, så design og funktionalitet forenes på bedste vis. Og mulighederne er mange, for de fleksible moduler kan sammensættes præcis, som man ønsker det.

”Ofte henvender bygherrer sig til os med en klar ide om, hvordan deres byggeri skal se ud. Hvis det er et ønske, vi mener at kunne imødekomme, så laver vi gratis skitse og prissætning med det samme. Her vil man opdage, at vores løsninger på ingen måde bærer præg af at være sammensat af moduler, men derimod fremstår som arkitektoniske helheder,” forklarer,” forklarer Erik Taagaard fra DMK Pavilloner.

Byggeri der er ­skabt til permanent ­anvendelse, men som nemt kan flyttes og genanvendes sætter plus på klimakontoen

En miljøvenlig løsning – færdigbygget på fabrikken

Byggeri der er skabt til permanent anvendelse, men som nemt kan flyttes og genanvendes sætter plus på klimakontoen. Vores indendørs produktion bevirker, at miljøet vinder på den lange bane. Ikke kun rent byggeteknisk, men også for vores håndværkere der ikke skal transporteres rundt i landet hver dag – de arbejder mest muligt lokalt til fordel for både dem og deres familie.
En anden væsentlig fordel er, at vi kan bygge steder med vanskelige jordbundsforhold uden de store omkostninger. Når vi så samtidig tænker langsigtet i forhold til bygningens levetid, kombineret med træ fra danske og svenske skove gør dette os i stand til at levere et byggeri med et rigtigt godt CO2 regnskab.

Fleksibilitet og genanvendelse i størst muligt omfang

F.eks. leverede vi for 18 år siden en 1000 kvm stor administrationsbygning til en international virksomhed. De første fem år fandt bygningen anvendelse i København, herefter 13 år i Køge Kommune og nu er den landet i Viby, hvor den har fundet sin permanente placering. Et fint eksempel på maksimal genanvendelse af både materialer og mandtimer.

Andet valg af fleksibel byggeløsning sker i øjeblikket, hvor vi opfører et sommerhus der ligger så kystnært at der på sigt er risiko for at bygningen må flyttes grundet kyst erosion – bygningsejer sikre sig ved dette valg at værdier ikke går unødigt tabt.

Foto: DMK Pavilloner.

Den slags historier understøtter DMK Pavilloners vision om, at bæredygtigt fleksibelt modulbyggeri er fremtiden. en stigende interesse for præfabrikerede rumstore moduler hænger sammen med, at byggemoduler er hurtigere og 30 – 45 % billigere end traditionelt byggeri. Samtidig lever de præfabrikerede bygninger altid op til gældende bygningsreglementer.

Byggemodulernes bærende konstruktioner består af træ, hvor der indbygges et ikke uvæsentligt CO2 lager. De udvendige overflader varierer i forhold til specifikke forskrifter og ønsker.

Indvendigt benyttes udelukkende naturmaterialer såsom gips eller linoleum, som ikke afgasser, hvormed der skabes et sundt indeklima. Bygningerne opfylder desuden gældende krav til luftskifte og varmegenvinding.

”Generelt bliver vores byggeri mere og mere bæredygtigt og miljøvenlige. For eksempel bliver det stadig mere almindeligt at sætte solceller på pavillonerne, ligesom varme installationer i dag kobles op på jordvarmeanlæg. Disse løsninger oplever stigende popularitet i en tid, hvor miljøvenlighed er kommet øverst på dags­ordenen,” forklarer Erik Taagaard.