Mie Rasbech, sundhedspolitisk chef i DI. Foto: Josefine Amalie Madsen. Copyright: Dansk Industri.

Vi skal samarbejde om fremtidens sundhedsvæsen

Det danske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer i den nærmeste fremtid med flere ældre patienter og flere med kroniske sygdomme og multisygdom. Samtidig ser vi også en mere bevidst sundhedsforbruger, som stiller stadig flere krav i takt med, at mulighederne for at monitorere egen sygdom via diverse digitale services bliver flere.

Presset på sundhedsvæsenet stiger således i takt med, at befolkningen bliver ældre, digitale sundhedsløsninger bliver allemandseje, og borgernes forventninger til sundhedsvæsenet bliver større. Derfor er der behov for, at vi tænker nyt og innovativt, hvis vi vil fremtidssikre det danske sundhedsvæsen.

Allerede nu er sundhedsvæsenet i gang med store forandringer, bl.a. som følge af en øget digitalisering. Det betyder, at den måde, vi leverer sundhed på i dag, ændrer sig med hastige skridt. Det skyldes i høj grad det øgede indtog af nye smarte behandlinger, som ved hjælp af innovative teknologier, som kunstig intelligens, dataanalyse og personlig medicin, hele tiden er under udvikling og bliver smartere og bedre – til fordel for både patienter og samfundet.

Fremtidens sundhedsvæsen er altså i høj grad teknologidrevet. Og hvis den anvendte teknologi skal være dansk, skal vi rykke nu. Vi skal også i fremtiden kunne tilbyde danskerne digitale behandlingsløsninger, som er udviklet med udgangspunkt i deres behov, via adgang til stærke sundhedsdata og med et globalt udsyn, så løsningerne også kan komme flere til gavn i resten af verden.

Men det er ikke kun Danmark, som står overfor disse udfordringer i sundhedsvæsenet, og som har fået øjnene op for udviklingen inden for sund teknologi. Konkurrencen udefra er stærk – det gælder særligt fra store dele af den vestlige verden og fra de lande, vi i øvrigt sammenligner os med. Vi står alle overfor en række udfordringer, som er så grundlæggende, at vi ikke bare kan ignorere dem, og hvis vi ikke selv rykker på løsningerne, så gør andre det for os.

Det vil være en skam. For Danmark står stærkt i kapløbet om at blive førende inden for sundhedsteknologi. Med en life science- og digital industri udover det sædvanlige, en digitaliseringsparat befolkning, et stempel som verdens nemmeste land at starte virksomhed i og stolte traditioner for stærkt offentligt-privat samarbejder om udvikling af nye digitale løsninger, er vores ståsted unikt for at cementere en ny styrkeposition for Danmark inden for HealthTech. Den mulighed skal vi gribe!

Det kræver et styrket samarbejde mellem virksomheder, startups og det offentlige sundhedsvæsen.

Førende HealthTech-nation

DI har derfor i samarbejde med Danske Regioner, som bl.a. står for driften af de danske hospitaler, lanceret satsningen HEALTHTECH:DK. Vores fælles mission er, at vi skal gøre Danmark til førende HealthTech-nation. Med en række konkrete initiativer vil vi for alvor satse på udvikling af HealthTech-løsninger på tværs af sundhedsvæsen og sundhedsindustri.

Vi vil blandt andet udpege sundhedsvæsenets centrale udfordringer, så startups og private virksomheder bedre kan byde ind med løsninger. Samtidig vil vi også danne et råd, som skal udpege de løsninger, som rummer størst potentiale for vækst, skabe grobund for nye løsninger og samtidig gøre det nemmere at sprede de bedste løsninger.

Et andet initiativ skal se på muligheden for at bruge de data, som borgerne selv opsamler, via wearables og personlige devices, til at udvikle bedre behandling – det skal selvfølgelig ske med fokus på datasikkerhed og digital ansvarlighed. Samtidig vil vi skabe mulighed for at gøre bedre brug af de gode sundhedsdata, som vi har i Danmark – men som altså kun er fulde af potentiale, hvis vi formår at sætte dem i spil. Det skal blandt andet ske ved etablering af et digitalt datalandkort, som skaber én indgang til sundhedsdata, og derved gør det muligt at søge på tværs af datakilder.

Derudover etableres et HealthTech inkubations- og investeringsprogram, som skal bidrage med innovationskraft og med at tiltrække langsigtede investeringer fra ind- og udland til udvikling af nye healthtech-løsninger.

Ved at samarbejde om sundhedsinnovation på tværs af aktører – idérige klinikere og entreprenører, forskere, uddannelsesmiljøer, startups og den etablerede life science- og tech-industri –  kan vi møde borgernes behov og krav til nye digitale sundhedsløsninger. Det kan samtidig bidrage til at styrke de eksisterende digitale kompetencer og tiltrække den nødvendige nye arbejdskraft og kapital til området.

Ny teknologi medfører også regulatoriske udfordringer. Når nye sundhedsteknologiske produkter skal bruges i patientbehandling, skal de godkendes af myndighederne. Her skal vi naturligvis sikre os, at den nødvendige kapacitet er til rådighed, så ny teknologi ikke unødigt forsinkes, men derimod når hurtigt og sikkert ud til patienterne.
Formår vi at spille vores kort rigtigt og sammen gøre Danmark til førende HealthTech-nation, kan vi både skabe en ny styrkeposition for Danmark og sikre, at danskerne og resten af verden i fremtiden vil få leveret sundhedsteknologiske løsninger af høj kvalitet og dansk standard – til gavn for patienterne og samfundet.