Brugt rigtigt skaber teknologien hver dag stor værdi for vores mange patienter og medarbejdere. Derfor arbejder vi i regionerne konstant med at udvikle og udbrede nye teknologier, så vi fortsat kan tilbyde kompetent behandling og håndtere de stigende udfordringer. Stephanie Lose, formand, Danske Regioner. Foto: Region Syddanmark

Der er sundhed og værdi i vores teknologi

Fremtiden for vores sundhedsvæsen er lys, også selv om vi ikke kender den. Det er i hvert fald mit udgangspunkt, ikke mindst når jeg tænker på den udvikling vores sundhedsvæsen har været igennem de seneste 10 år. Jeg tænker ikke kun på den udvikling, der handler om kortere ventetider, flere behandlingsmuligheder og højere kvalitet. Der har også været en rivende teknologisk udvikling, der har været med til at bane vejen for de mange fremskridt, og vores hospitaler og lægepraksisser hører i dag til blandt de mest digitaliserede i verden.

Rundt om i landet hjælper robotter til med operationer, virtual reality en del af behandlingen af angst og via APP’s som MinSundhed gør vi det nemmere for borgere at få adgang til egne sundhedsdata og se, hvad lægen har skrevet i deres journal.

Brugt rigtigt skaber teknologien hver dag stor værdi for vores mange patienter og medarbejdere. Derfor arbejder vi i regionerne konstant med at udvikle og udbrede nye teknologier, så vi fortsat kan tilbyde kompetent behandling og håndtere de stigende udfordringer: Flere ældre, flere med kronisk sygdom, mangel på læger og specialister – alt sammen kombineret med en eksplosiv vækst i tilgængelige sundhedsdata. Ja faktisk mener vi, at det er helt afgørende, at vi investerer i og forstår at udnytte de nye teknologiske muligheder, hvis vi også i fremtiden skal tilbyde danskerne et sundhedsvæsen i topklasse.

Innovation skaber værdi for borgerne

Vi er i forvejen et af de lande, som igen og igen bliver fremhævet, når det gælder innovation og digitalisering. For eksempel har Danmark i flere år ­indtaget førstepladsen på EU’s nye digitale indeks blandt de 28 medlemslande. Det er især den avancerede brug af digitale ­offentlige tjenester og e-sundhed, som sender Danmark til tops. Den position skal vi holde fast i. Ikke fordi vi kan rejse rundt og prale af vores flotte placeringer, men fordi det skaber værdi for borgerne.

Et eksempel hentet fra fremtiden kan være, at vi i et større omfang begynder at flytte fokus fra at behandle opstået sygdom eller skade til forebyggende ­behandlingstilbud med patienten i centrum.
For eksempel kører der lige nu et projekt, hvor forskellige data fra 170.000 voksne borgere fra Odder, Horsens, Skanderborg og Hedensted er samlet i et stort register på Horsens Hospital. Her bruger forskerne teknologien ”machine learning”, som kan udarbejde risikoprofiler og dermed forudsige, hvem der har størst risiko for akut sygdom og indlæggelse. Projektet byder på mange etiske dilemmaer og er samtidig enormt spændende, da vi på den måde i højere grad kan målrette behandlingen til specifikke patienter, forebygge bedre og måske undgå sygdom og indlæggelse. Dermed kan vi bruge ressourcerne andre steder i sundhedsvæsnet.

Som projektet i Horsens viser, så går teknologien på tværs af sektorer. Det fordrer et godt og stærkt samarbejde, ikke kun mellem de offentlige myndigheder, men også med de dygtige virksomheder i industrien og universiteterne.

Derfor har Danske Regioner og Dansk Industri sammen lanceret en fælles health-tech-satsning, hvor visionen i al beskeden er, at danskerne skal have adgang til health-tech-løsninger i verdensklasse.

Der er et kæmpe potentiale inden for sundhedsteknologien, og selv om ingen kender fremtiden, så har jeg stor tiltro til, at vi i et inspirerende samarbejde med vidensmiljøerne og industrien kan slippe idéerne fri. Så vi sammen kan skabe de bedste løsninger til gavn for borgerne, samfundet og sundheden.