Sponseret af De Forenede Dampvaskerier A/S

Foto: De Forenede Dampvaskerier A/S.

Fremtidens rengøring skal være uden rengøringsmidler

Rengøring helt uden rengøringsmidler og et minimalt forbrug af vand. Det lyder næsten for godt til at være sandt. Ikke desto mindre er det kernen i De Forenede Dampvaskeriers (DFD) rengøringskoncept Viima.

Tid til en Viima-forandring

Ifølge DFD giver det ikke mening, at vi i 2019 handler ud fra myter og gamle forestillinger, når det kommer til rengøring og hygiejne. Rengøringssystemet Viima rykker ved vores forståelse for, hvordan rengøring skal være og gør op med klassiske rengøringsdyder, hvor sæbe og kemikalier er de fundamentale elementer.

Hemmeligheden bag Viima er en unik fiberteknolog. Mopperne og kludene er udviklet på en ny fibertype – kompositfiber. Den ultratynde spaltede fiber består af lige dele polyester og polyamid, der giver en rengøringseffekt, der er mere end tre gange så høj som andre produkter på markedet. Alle klude og mopper er udstyret med en RFID-chip, der sikrer fuld sporbarhed, og sammen med systemets høje rengøringskvalitet samt en speciel vaskeproces garanterer det en hygiejnisk og dokumentérbar rengøring.

Med Viima er vores rengøring ­blevet mere effektiv. Vi ­bruger mindre vand, og ­udleder færre ­kemikalier. Samlet set ­betyder det, at vi ­sparer penge og gavner ­miljøet
Jette Wede, Servicechef i Lolland Kommune

En af de kommuner, som går forrest i de grønne omstilling er Lolland kommune. I kampen mod klimaudfordringer fandt kommunen ud af, at et skifte til Viima-konceptet bidrager til at mindske deres CO2-udledning:

”Med Viima er vores rengøring blevet mere effektiv. Vi bruger mindre vand, og udleder færre kemikalier. Samlet set betyder det, at vi sparer penge og gavner miljøet,” siger Jette Wede, Servicechef i Lolland Kommune.

 

For at se denne video er det nødvendigt at give samtykke til statistikker, markedsføring.

Forbedret arbejdsmiljø skaber værdi

Viima er ikke kun godt for miljøet. Rengøringssystemet giver også store ergonomiske fordele, som en af de eneste på markedet. Arbejdsbelastningen bliver reduceret med helt op 35 % i forhold til traditionelle rengøringssystemer. Og det udmønter sig positivt i Lolland Kommune:

”Det lave forbrug af vand og kemikalier afspejler sig også i medarbejdernes fysiske belastning, da det eliminerer belastende arbejdsgange som opvridning af klude og løft af tunge spande. Det betyder færre skader og nedslidning i både skuldre, ryg og håndled og i sidste ende reducerede sygedage,” siger Jette Wede, Servicechef i Lolland Kommune.

 

For at se denne video er det nødvendigt at give samtykke til statistikker, markedsføring.

 

Ønsket om et bedre arbejdsmiljø bliver også understøttet af de ergonomisk udformede skafter, der kan justeres efter den enkelte medarbejder. Det betyder, at Viima både er bæredygtigt samt let og skånsomt at gøre rent med for rengøringsassistenterne.

En god case i forhold til ­totaløkonomien

Viima er totaløkonomisk set en god case. Når alle omkostninger, der er forbundet med rengøringen, herunder ejerskabet, vedligeholdelsen samt vask af produktet bliver taget med i regnskabet, er resultatet klart: Viima er en topscorer.

”Mange bliver positivt overraskede, når de oplever, at Viima ikke kun er godt for miljøet og ergonomien, men også har en positiv indvirkning på totaløkonomien – både indirekte og direkte. Vi tilbyder Viima som en vaske- og lejeløsning, hvilket giver nogle meget konkrete besparelser på drift og indkøb for den enkelte kunde”, siger administrationschef i DFD Viima, Jacob Ingemann.

Besparelserne kan kunderne bl.a. indhente fordi de slipper for omkostninger forbundet med indkøb og vask, herunder også vedligeholdelse af rengøringsartikler samt en ikke ubetydelig reduktion af el, vand og rengøringsmidler. En ekstra gevinst er forbedrede arbejdsgange internt gennem lettere metoder med mindre forbrug af rengøringsmidler og vand. Alt sammen noget, de også mærker i Lolland Kommune:

”Nu får vi Viima klude og mopper leveret direkte fra DFD, og vi behøver sjældent bestille rengøringsmidler. Den store tidsmæssigt besparelse er befriende, og det gør, at vi kan fokusere på vores kerneopgave,” siger Jette Wede, Servicechef i Lolland Kommune.

Beregninger hos Lolland Kommune viser, at de, via ændrede arbejdsgange og færre sygedage, har sparet årsværk for 1,3 mio. kr. siden skiftet til Viima i 2011. Derudover er forbruget af rengøringsmidler faldet mellem 30 og 50 pct., vandforbruget er faldet med 1,425 m3, og samtidig sparer kommunen 85.000 kWh om året på strøm til vaskemaskiner og tørretumblere. Desuden er en udgiftspost på ca. 100.000 kr. årligt til anskaffelse og reparation af vaskemaskiner og tørretumblere fjernet. Det er tal, der har vakt så meget opmærksomhed i regeringen, at Finansministeriet har taget Viima med som det gode eksempel i Strategi for Intelligent Offentligt Indkøb.

Med andre ord er Viima en god investering i et total­økonomisk perspektiv.