Sponseret af Aalborg Universitet

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi afholdt 6. juni 2019 en matchmaking-event for specialestuderende og flere end 35 offentlige og private virksomheder. Arrangementet var en stor succes, og gentages næste år. Instituttet har stor opmærksomhed på at de studerende har kontakt med deres kommende arbejdsgivere.

Aalborg imødeser fremtidens udfordringer med sindsro

Med et skarpt fokus på teknologi, tværsektoriel forståelse og en problemorienteret tilgang er kandidaterne fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet klar til fremtiden.

Fremtidens sundhedsvæsen skal tilbyde højt specialiserede og borgernære ydelser og inddrage patienten i behandlingen. I den forbindelse kommer ny teknologi til at spille en altafgørende rolle, ligesom et forbedret tværsektorielt samarbejde og en problemorienteret tilgang vil være centralt.

Ovenstående er nogenlunde summen af de profetier, som sundhedseksperter og fremtidsforskere jævnligt fører til torvs, og som medfører nervøse trækninger hos en del politikere og ledere i sundhedsvæsenet.

Og ikke helt uden grund.

For med en aldrende befolkning og flere kronikere og multisyge skal det gå stærkt med at omstille det danske sundhedsvæsen, og ikke mindst sikre at medarbejderne har de helt rette kompetencer.

Godt klædt på

Men selvom udfordringerne er store, er der også steder, hvor man ser på fremtidens krav med sindsro.

Et af dem er Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet, der uddanner sundhedsakademikere til stillinger i regioner og kommuner samt til de virksomheder, der leverer medicin og teknologi til sundhedsvæsenet.

For at se denne video er det nødvendigt at give samtykke til statistikker, markedsføring.

Her mener man – når man bider hovedet af al nordjysk beskedenhed – at man er godt klædt på til fremtiden. Det skyldes blandt andet, at teknologi spiller en central rolle på instituttet. Og teknologien er helt afgørende, siger institutleder Kim Dremstrup.

Med vores baggrund tør jeg godt sige, at vi er det institut i landet, der har mest fokus på teknologi i de sundhedsvidenskabelige uddannelser.
Kobling mellem sundhed og teknologi ses blandt andet i, at de medicinstuderende i de første tre år læser sammen med studerende på retningen ”Medicin med Industriel Specialisering”, og instituttet udbyder en række uddannelser med fokus på teknologi i sundhedssektoren.

Forskningstrends bliver mainstream

Vi ser, at forskningstrends som Big Data og AI og robotter er ved at blive mainstream i sundhedsvæsenet – og i hvert fald vil ­blive det i løbet af de kommende år. Vi skal uddanne sundhedsakademikere der kan understøtte denne udvikling, siger Kim Dremstrup og tilføjer at instituttets teknologiske formåen også har manifesteret sig i op mod 20 spin-off virksomheder og over 70 patenter.

 

Problem Based Learning

Den måde, de studerende på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi trænes i at løse problemer på er også temmelig unik. Den kaldes ”Problem Based Learning”, og har været det centrale pædagogiske princip siden universitetet blev grundlagt i 1974. Studieleder Mette Dencker Johansen mener, at metoden kun er blevet mere aktuel med tiden:

Vores studerende arbejder med virkelige problemstillinger og løser dem på samme måde, som man gør i erhvervslivet. Det vil sige projektorienteret og i tværfaglige teams. Dermed opnår de ikke bare projektlederkompetence på rekordtid, de bliver også trænet i at arbejde på tværs og arbejde sammen med andre fag. I en situation hvor en af sundhedsvæsenets store udfordringer er at få sektorerne til at hænge sammen, ser vi det som en meget stor force, lyder det.

Steno efterspørger kompetencer

Den pointe er professor Troels Krarup Hansen, der leder Steno Diabetes Center i Aarhus helt enig i.

Én af centrets visioner er, at fremtidens behandling af kroniske sygdomme i langt højere grad og ved hjælp af ny teknologi skal foregå i patientens hjem.
Men det stiller store krav:

Det kræver et stort fokus på patientens problemer, stærke kompetencer og stor villighed til samarbejde, siger Troels Krarup Hansen og nævner, at centret i den forbindelse arbejder på en IT-løsning, der skal styrke kommunikationen på tværs af de etablerede sektorgrænser.

På Institut for Medicin og Sundhedsteknologi er det netop den type projekter, man har i tankerne, når man sammensætter uddannelsesplanerne for fremtidens sundhedsakademikere.

Vi arbejder målrettet med at ruste de studerende med kompetencer, der vil gøre det lettere for bl.a. Steno Diabetes Center at realisere sine flotte visioner, lyder det samlet fra Kim Dremstrup og Mette Dencker Johansen.