Sponseret af Atea

Atea samarbejder med Appinux ­omkring skærmbesøg til Københavns Kommune. Foto: Adobe Stock & Colourbox.

Skærmbesøg øger brugertilfredsheden

Besøg til tiden, bedre tid og mere nærvær – brugerne af skærmbesøg er meget tilfredse med løsningerne, og det offentlige kan spare på transportudgifterne

Sundhedssektoren kan se frem mod store udfordringer med en stigende ældrebefolkning, der skal have hjælp og mindre mandskab og mindre budgetter. Men driftsmodnede digitale løsninger kan hjælpe os, ikke mindst når det kommer til skærmbesøg, og Atea har stor ekspertise i at levere sund- hedsløsninger til det offentlige, både til kommuner, regioner og stat.

”Vores kerneforretning ligger indenfor infrastruktur og patient/borgeroplevelse på hospitaler, sundhedshuse, bosteder og plejehjem, men med vores nye strategi udvider vi vores fokus til borgerløsninger i eget hjem, som skærmbesøg og telemedicin, hvor borgerne kan lave egne målinger, få skærmbesøg til tiden, hvor det blandt andet kan kontrolleres, om de tager deres medicin, stikker sig korrekt, ­ernæringsvejledning, udfører simple genoptrænings-øvelser under supervision samt rehabiliteres,” siger ­Peder Stein ­Burgaard, Director of Business ­Development, Public Health hos Atea.

Skærmbesøg er noget, Atea har arbejdet meget intensivt med de sidste år. Ikke mindst kører Atea Danmarks største skærmbesøgsprojekt i Københavns Kommune, og her viser erfaringen, at hvert skærmbesøg optimerer tidsforbruget med gennemsnitligt 14 minutter.

Tilpasset udstyr

Der er mange muligheder for at give en bedre oplevelse, når der bruges skærmbesøg, som er et videokald fra en med­arbejder-PC til en borger-tablet. Ikke mindst er borgerne meget glade for, at de virtuelle besøg kommer til aftalt tid.

”Det vil typisk være en skærmambassadør, der har opgaven med at udføre skærmbesøget, og derved kan det ske til tiden. Ikke noget med at borgerne skal sidde og vente på, at plejeren kommer, og det giver mere frihed,” pointerer Peder Stein Burgaard.

Atea leverer den sundhedsfaglige software, hardware, og service, support og logistik til skærmbesøgsløsningen og har gjort meget ud af at sikre, at borgerinstallationen går så let som muligt.
Der er specialuddannede sundheds- teknikere, der både ved, hvordan tablet og software hos borgeren virker og skal installeres, og som ved, hvordan man underviser borgerne i brugen.

Vores sundheds teknikere har meget strukturerede procedurer for, hvordan de nemt får løsningen ind i borgerens hjem
Peder Stein Burgaard, Director of Business Development, Public Health, Atea

”Vores sundhedsteknikere har meget strukturerede procedurer for, hvordan de nemt får løsningen ind i borgerens hjem. Dvs. videotestkald for udendørs mobildækning til Ateas sundhedssupportcenter foretages i bilen udenfor for borgeren hjem, så vi allerede har en indikation om, hvorvidt mobildækningen er god nok, inden vi møder borgeren. Løsningen skal bare virke med det samme for at give tillid til skærmbesøg,” fremhæver Peder Stein Burgaard.

De tablets, som borgerne får stillet til rådighed, er tilpasset helt til opgaven, og borgeren har ikke mulighed for at gøre andet end tænde den. Den starter automatisk op i den app, der skal bruges til at modtage videoskærmbesøget, og interfacet i app’en er gjort så enkelt at betjene som muligt.

Atea samarbejder med Appinux ­omkring skærmbesøg til Københavns Kommune.

Tags: ,

Telemedicin

Telemedicin handler blandt andet om udstyr til hjemme­overvågning, udstyr til måling af blodtryk, puls samt ilt i blodet.

Borgeren foretager ved hjælp af udstyret målinger på sig selv, som sendes til en tablet, der igen sender alle data til en behandler, f.eks. et hospital. Atea kører på den måde Region Nord, hvor der er 1.400 borgere på telemedicinske løsninger fra Atea. Hvilket er Danmarks største telemedicinløsning.

”Vi har et centralt sted, hvor vi klargør udstyret, og så sender vi en tekniker, der monterer udstyret og instruerer borgeren i brugen,” siger Peder Stein Burgaard.

Atea arbejder sammen med flere forskellige leverandører på ­telemedicinområdet til software og medicohardware.

Point of Care

Indenfor digitale sundhedsløsninger arbejder Atea også med en Point of Care løsning, til plejecentre, bosteder og lignende. Her monteres der en 20” touchskærm med batteri på specialfremstillede hængsler, som gør det let at fjerne den fra væggen.

På skærmen kan plejere let registrere udførte opgaver, ved at tilgå et medarbejderområde, der kun kan tilgås via en RFIDdongle og ­medarbejderens nøglekort. Medarbejderne oplever en øget tilfreds­hed i hverdagen, da mange afbrydelser ikke stresser, når løsningen holder styr på alle opgaver og gør det nemt at overlevere til næste vagt. I 2018 var Point of Care løsningen finalist til arbejdsmiljøprisen.

”Borgerne får samtidig en fotoramme, hvor deres familie kan ­uploade billeder til og adgang til en kalender, hvor de vil kunne melde sig på udbudte aktiviteter på plejehjemmet. Her kan familien altid se, hvad deres familiemedlem er tilmeldt,” fortæller Peder Stein ­Burgaard og fortsætter:

”Vi har en tommelfingerregel, der siger, at vi kan reducere ­omkostninger på plejehjem og bosteder med 3 til 10 procent med denne løsning afhængig af forbruget af vikarer, vagtplaner og ­generel organisering. Ofte oplever vi også, at sygefraværet falder, og ­medarbejder trivslen stiger.”

Atea samarbejder med Sekoia indenfor Point of Care.