Selvom alle virksomheder, brancher og industrier nok sigter mod at blive mere datadrevne, så indrømmer lederne også, at 58% af deres beslutninger stadig er baseret på mavefornemmelse og intuition.

Digitalisering må aldrig kun være en teknologisnak

Selvom virksomhederne forventer at investere 5. mia. kr. mere i it end sidste år, så får man ikke en sund datadreven forretning, hvis man blot implementerer masser af nye systemer og teknologier for deres egen skyld.

Med samlede forventede it-investeringer på 71 mia. kr., kunne det se ud til, at dansk erhvervsliv vil slå digitaliseringsrekord for 2020. For aldrig har virksomhederne investeret så meget i it og teknologi. Men eksperter advarer mod at lade sig forblænde af teknologien alene.

”Digitalisering må aldrig være en ren teknologisnak. Man skal man først og fremmest have en strategisk data- og forretningssnak, og ikke mindst en diskussion om adfærd og organisatorisk forandringsvillighed. Ellers risikerer man at investere ufatteligt mange penge i noget, der reelt ikke giver nok værdi for virksomheden,” siger Peter Østergaard, partner i Delegate, der rådgiver virksomheder og myndigheder om digital forretningsudvikling.

Start med at tegne din værdikæde

Efter over 20 år som digitaliserings- og forretningsrådgiver for både store og små virksomheder, står én ting lysende klart for Peter Østergaard. Virksomhederne ved sjældent, hvor meget data de egentligt har, hvor det befinder sig henne og hvad det kan bruges til.
Han råder derfor altid virksomhederne til at starte med at tegne deres samlede værdikæde op. Men her er det ikke nok at optegne værdikæden på den traditionelle måde og blot at have fokus på de fysiske områder som logistik, operations og salg.

Det er vigtigt, at man også får tegnet de menneskelige og datamæssige interaktioner ind i værdikæden, altså hvornår man har kontaktpunkter med f.eks. sine kunder og leverandører. Derefter skal man have identificeret, hvor i værdikæden man kan skaffe data fra, og hvad disse data indeholder. Først når det er gjort, har man samlet overblik, så man kan se, hvor man kan skabe merværdi – og for hvem,
Peter Østergaard

Ofte finder virksomhederne ud af, at de kan hente værdifulde data ud fra langt flere systemer, end de regnede med, og at de har flere mulige kontaktpunkter med f.eks. kunderne end først troet. Alle områder som virksomheden potentielt kan automatisere og optimere.
Netop derfor er optegningen af den samlede værdikæde så vigtig, da den er essentiel for at kunne sortere og prioritere i digitaliseringsmulighederne

Udarbejd en datastrategi

Når arbejdet med at få gravet datakilderne frem og få sat dem ind i værdikæden er slut, starter det store detektivarbejde. For nu skal man undersøge, hvad de forskellige data kan bruges til, og om man mangler data fra nogle vigtige områder.

”Det er desværre sjældent, at data bare kan overføres til nye digitale løsninger, da definitionen på f.eks. en kundehenvendelse kan være vidt forskellig i de enkelte afdelinger og systemer, og derfor ikke direkte kan sammenkøres. Så der ligger ofte et stort arbejde i at rense og ensarte data, så de kan bruges på tværs i organisationen,” udtaler Peter Østergaard.

Virksomheden bør efter hans mening derfor udarbejde en decideret dataindsamlingsstrategi, så man får prioriteret ressourcerne og defineret nogle klare forretningsmål for sine indsatsområder.

Gør brug af adfærdsdata

Derudover ligger der et arbejde i at identificere arbejdsprocesser, der med fordel kan automatiseres.
”Vi er som mennesker i udpræget grad vanedyr, hvor vi ubevidst eller bevidst håndterer de samme arbejdsgange på samme måde hver eneste dag. Vores nedarvede vaneadfærd giver dermed også et potentiale for at automatisere en lang række af vores daglige arbejdsprocesser,” fortæller han.
Det kan derfor betale sig at får kortlagt de faktiske arbejdsgange ved f.eks. supporthenvendelser og bestilling af varer – både i forhold til medarbejdernes og kundernes adfærd.
Finder man mønstre her, er det oplagt at se på, om det er et område, der kan digitaliseres og måske ligefrem optimeres med kunstig intelligens.

Data er en langsigtet investering

Selvom virksomhedernes it-investeringer ser ud til at sprænge alle rammer i år, hvor rigtigt mange virksomheder investerer i at optimere deres supply chain, implementere IoT og forbedre deres online løsninger, så understreger Peter Østergaard, at de enkeltstående systemimplementeringer sjældent er svaret på alt.
”Det vigtigste er, at man får sat en værdi på de mange data, får sat dem i system og løbende prioriterer området. Det er her, den helt store gevinst ligger. Forstår man først det som virksomhed, så bliver man også morgendagens vinder på sit marked,” fortæller han.
Alene det at finde ud af, hvornår ens vigtigste kunder køber ind på året, hvad de efterspørger og hvordan de efterfølgende benytter produkterne, kan have en enorm effekt på ens produktion, logistik og service.
Virksomhederne har faktisk ofte disse data liggende, men bruger dem sjældent aktivt. Så det er et vigtigt investeringsområde at få data i spil og omdannet dem til brugbar information, så man kan træffe forretningsbeslutninger ud fra denne indsigt.

Tags: , , , ,
Sådan kickstarter du en datadreven forretning

Selvom alle virksomheder, brancher og industrier nok sigter mod at blive mere datadrevne, så indrømmer lederne også, at 58% af deres beslutninger stadig er baseret på mavefornemmelse og intuition.
Så hvordan kommer man i gang med en reel datadreven beslutningsmodel, hvor man baserer sin beslutninger på faktiske data, adfærdsmønstre og forretningsværdi?
Peter Østergaard mener, at man skal sammenligne det at bruge data med et formel 1-løb, hvor man hele tiden og til hvert eneste løb skal tweeke raceren, for at få det maksimale ud af det.
Noget der kræver kontinuerlig indsamling af data og samarbejde på tværs af alle fagområder, for at det skal lykkedes.Men inden man kan komme ud og konkurrere med de andre, skal man have bygget sin datadrevne racer først. Han anbefaler derfor følgende tre ting, for at kunne komme i gang med at drive en forretning baseret på data:

  • Map din værdikæde. Tegn din værdikæde op og husk at inkludere de menneskelige kontaktpunkter, og hvor data findes i kæden
  • Udarbejd en datastrategi. Ellers bliver kvaliteten ikke god nok, og du får ikke prioriteret dine indsatsområder
  • Se data som et investeringsområde. Data er en kontinuerlig proces, som tager tid. Det er en ny tilgang til din forretning